Tinaarlo in oude ansichten

Tinaarlo in oude ansichten

Auteur
:   L. Warners
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4829-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tinaarlo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Afgraven Maatschappijgat omstreeks 1920. (Links hoven)

De tegenwoordige ijsbaan of het visgat is ontstaan door afgravingen. De N.S. hadden zand nodig en aan deze maatschappij ontleent het gat zijn naam: Maatschappijgat.

De rails waarop de werkers staan lag op de plaats waar nu het wandelpad langs de ijsbaan ligt aan de kant van het spoor. Midden op de foto ziet u een zijspoor. Dit spoor liep naar het echte gat. Toen de N .S. geen zand meer nodig hadden, heeft men er jarenlang vuil in gestort. De gebroeders Albert en Egbert St. Nicolaas vonden daar hun werk. Later heeft de gemeente zand over dit huisvuil gestort en op een fraaie manier beplant.

Op de achtergrond ziet u het huis van Kale Mienhuis en Geesje. Nu woont daar de kleindochter van Mienhuis, de familie Ko Pots.

Op de foto bij de paal staat Eizo van Steenwijk, een vader van Jacob en Anne van Steenwijk.

Een heerlijke geur ... (Rechts onder)

In 1930 liepen de remmen van een treinstel vast en een wagon volgeladen met puddingpoeder en eieren vloog in brand. De wagen werd door de N .S. op een zijspoor in het Maatschappijgat gerangeerd. Ook op de foto is te zien, dat de wagon volledig uitbrandde.

"Dagenlang rook het in het dorp heel erg lekker naar vanillepudding," vertelde Reint Straat, het jongetje, dat aan grootmoeders hand een kijkje mocht nemen bij de "puddingwagen". De lucht van de eieren wist hij zich niet meer te herinneren.

Op de foto staan van links naar rechts: een onbekende, Andries Steunebrink (de familie Steunebrink woonde in het huis bij de kleine spoorwegovergang waar de familie T. Nienhuis gewoond heeft), drie onbekenden, Reint Straat, later bakker, kruidenier en rijschoolhouder in ons dorp; mevrouw Sjoukje Straat-St. Nicolaas, getrouwd met Reint Straat sr., de ouders van de latere bakker Berend Straat; en weer een aantal onbekenden. Wie kent de kinderen op de foto?

37. Natuurbad Tinaarlo

Waar ligt het begin van het bad? Moeilijk te zeggen. Ais we weten dat in 1870 de spoorlijn Groningen-Assen in gebruik werd genomen en dat veel zand nodig is geweest voor het aanleggen van de spoorweg, dan kunnen we weI aannemen dat men al voor 1870 is begonnen met het afgraven. WeI is bekend dat een zandhandelaar uit Groningen vooral scherp zand, maar ook veel vuIzand verkocht.

Omstreeks 1925 haalde de 'IJzeren Man" (een baggermachine) zand uit het gat. Met lorries werd het zand over de weg naar het Maatschappijgat vervoerd. Kremer stond dan met een rode vIag op de weg om het verkeer te Iaten stoppen, later werden er ook hekken op de weg geplaatst.

Om goed zand te kunnen winnen, werd het grondwater erg laag gepompt, zo laag dat Tinaarlo in 1925 "droog" stond. Toen werden de eerste "Nortonpompen" geslagen.

In 1927 kocht de heer W. van Maanen uit Vries het zwembad. Toen werd het echt een zwembad en geen zandwinning meer. Van Maanen beplantte het geheel op een fraaie wijze. Ook werden er vissen in uitgezet, onder andere karpers. In het bad mocht niet gevist worden, maar enkele keren per jaar haalde Van Maanen er netten door en dan werden enorme snoeken, baarzen en vooms gevangen. In het bad hebben meer huizen gestaan, onder andere "Zandlust" bij de grote lindebomen aan de Zuidlaarderweg. In dit huis heeft onder meer de familie Eisler, een veehandelaar gewoond.

In 1943 verkocht Van Maanen het bad aan de familie De Hoop voor ongeveer j.60.000,--.

Het bad trok in de gloriejaren enorm veel bezoekers. Een agent moest het verkeer regelen en zelfs in Vries moest soms de stroom in goede banen geleid worden.

Bekende badmeesters waren in de tijd van de heer Van Maanen Vietor, juffrouw Wiersma en Staal. In de tijd van de heer De Hoop genoot loop Lesterhuis grate bekendheid.

Wie het bad in zijn goede tijd gekend heeft, krijgt nu tranen in de ogen als hij/zij door het bad loopt.

J

38. Veel middenstanders verdwenen helaas ...

Deze foto is omstreeks 1925 genomen. Reint Straat sr. kwam oorspronkelijk uit Roden en was daar bakker. In 1889 vestigde hij zich ook als bakker in Tinaarlo aan de Stationsstraat (zo heette de Dorpsstraat vroeger). In 1925 volgde zijn zoon Berend Straat hem op. Hij liet de oude bakkerij afbreken en bouwde er in 1925 een nieuwe zaak op.

Op 30 januari 1973 brandde deze zaak af en Rient Straat jr. zette er toen een nieuwe zaak op. In 1978 stopte Reint en na bijna honderd jaar verdween de naam Straat als middenstandersnaam uit Tinaarlo. In het pand heeft enige jaren een Spar-winkel gezeten en op het ogenblik zitten er een kapsalon en weer een bakkerij in, maar het brood en dergelijke worden in Vries gebakken.

In de "goede oude tijd" bracht Berend Straat zijn bakkerswaren met een "kiep" (grote mand, die op de rug gedragen werd) naar de verafgelegen klanten, bijvoorbeeld naar het Okkenveen en naar Sluis III in het Noord- Willemskanaal. Je kon toen nog door de es bij het Noord-Willemskanaal komen.

Om 4 uur begon men te bakken en om 6 uur was het brood al op Sluis III voor de vele schippers, die toen nog door het Noord-Willemskanaal voeren. In het dorp ventte hij met de hondekar, maar in 1926 kocht hij al een A-Ford; enige jaren later een Dodge met een elektrische sigarenaansteker, toen een bezienswaardigheid.

Op de toto herkennen we slechts Berend Straat met hond, mevrouw Sjoukje Straat-St. Nicolaas (de moeder van Berend) en Jitske Steunebrink. Wie kent de andere personen?

Bronvermelding fotomateriaal

1. J. Doedens

2. E. Stroik (links boven)

2. mevrouw Van der Woude-Struik (reehts onder)

3. H. Darwinkel

4. R. Bakker

5. H. Bonder

6. A. Ruben (links boven)

6. G. van Steenwijk (reehts onder)

7. T. Steenbergen

8. E. Brink

9. G. Biemolt

10. H. Bonder

11. J.H. Stoker

12. A. Klaassens

13. J. Doedens

14. H. van Wijk

15. H. Darwinkel

16. mevrouw Been

17. mevrouwT. Lammers

18. E. Stroik

19. H. Koops

20. H. Roelfzema

21. familie Hilbrands

22. T. Steenbergen

23. Tj. van der Laan-Jansen

24. A.E. van Steenwijk

25. P. Dijk

26. L. Weggemans-Ritsema

27. L. Roelfzema

28. K.A. Rademaker

29. H. Hilbrants

30. P. Warners (links boven)

30. J. de Vries (reehts onder)

31. mevrouw Been

32. E. Stroik

33. P. Warners

34. L. Warners

35. J.H. Stoker

36. A.E. van Steenwijk (links boven)

36. R. Straat (reehts onder)

37. J. Boelens

38. L. Warners

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek