Tubbergen in oude ansichten deel 1

Tubbergen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. Oude Vrielink
Gemeente
:   Tubbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4472-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tubbergen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Nog een beeld van de molen "in 't Veld" te Tubbergen. Een foto van omstreeks 1900. De woning zal gebouwd zijn plm. 1920. Voordien stond het muldershuis ongeveer naast de tegenwoordige aardappelbewaarplaats, aan de andere kant van de molen. Geheel rechts huize "Veldwijk" alwaar Schaepman op zes-jarige leeftijd kwam te wonen in 1850. In de sjees zit de heer Velthuis uit het dorp Tubbergen.

13

Tubbergen

Dorpsstraat met Toren

Een dorpsbeeld van Tubbergen omstreeks het jaar 1911. Links de twee gezusters Lenferink (naats). Links op de voorgrond de werkplaats van de rijwielhersteller Buyvoets, hierin woonden ook de gezusters Hartman (naaisters) - Hartmansmietke - verder Eppink en het lage huisje van Hofland, waarin vroeger het postkantoor gevestigd was. Dan Geerlink ('n Kleur'n) waar ook het belastingkantoor gevestigd was. Het hoog uitstekende huis was van Essink, een manufacturen en kruidenierswarenzaak, Rechts:

Naats (Lenferink) blauwverver, Velthuis, cafe met stalling. V erderop woont koperslager De Wolf en Bloemen (nu Buyvoets). Tussen de woningen van Lenferink en Velthuis staat een dorpspomp.

Een beeld tijdens de eeuwwisseling van de dorpsstraat te Tubbergen. Links het zakenpand van Essink waarvan de zijdeur te zien is welke toegang gaf tot de "smeerwinkel" (kruidenierszaak). Rechts het pand van Bloemen, waar later Buyvoets woonde. Daarachter liggen enkele boerderijtjes. De eerste was Lucas ('t Hoops) die later verhuisde naar de Vasserweg. Verderop ziet men het boerenherbergje Kuperan (Slutken), algemeen bekend bij de oudere mensen die de Tubbergse kermis of markt bezochten. In het midden het oude Raadhuis, de vroegere dorpsschool.

15

C:ubbergen Dorpstraat.

16

Dorpsstraat Tubbergen, foto omstreeks 1917. Op deze foto ziet men de boerenwagens beladen met zakken granen, die men gedurende de Eerste Wereldoorlog verplicht was in te leveren en zodoende af te leveren bij het pakhuis van Essink. Op de voorgrond de tuin van de heer Flapper, directeur der zuivelfabriek, daarvoor bewoond door San-meuj. Links een pakhuis van Essink met daarnaast de woning van Pisano. Hierin woonde later ook Mussenhanna (naaister van witte mutsen). Verder Kemperink (de Krester) alwaar voordien "KI6ppertscatrien" (Koopmans) woonde. De tuin van Flapper strekt zich uit tot bijna op het midden der straat. In het midden de woning van Koopmans, nu van H. ter Beek, links de boterfabriek, nu Derksbakker (ook Koopmans) en rechts Cafe Eysink.

Het oude Raadhuis te Tubbergen. Foto omstreeks 1929. Dit gebouw was van 1833 tot 1896 de dorpsschool, welke ook bezocht is door Dr. Schaepman. In 1897 is dit gebouw ingericht als raadhuis en als zodanig gebleven tot de bouw van een nieuw gemeentehuis in 1930. Tijdens de raadsvergadering van 16 juni 1928 werd er over dit raadhuis gezegd o.m.: "muren en plafond zijn gescheurd, vloeren en zolders verrot, de goten om het huis zijn kapot, de schoorstenen wankelen, kortom, dit gemeentehuis is niets meer. Getracht zal worden de Eeshof voor dit doel te huren." Rechts de woning van Kloppertsmarie (Koopmans) en van Buyvoets.

17

C.ubbergen Aimeloschestraat

18

Splitsing Almeloseweg- en Koffiesteeg (nu Oranjestraat) Tubbergen. Foto omstreeks 1920. Rechts op de voorgrond het huis van Notaris van de Avort, thans van de heer Neutkens. Verder het pand van de heer Verschuren, gemeentesecretaris.

De Ned. Hervormde kerk en pastorie te Tubbergen. Foto van omstreeks 1920. De kerk is een eenvoudig bouwwerk van 1810, gebouwd nadat de "Grote kerk" weer in hand en van de R.K. was gekornen, zonder behoud van de inventaris, Deze kerk is vergroot in 1931. Tot de inventaris behoren een zandstenen preekstoel van plrn. 1500 en een orgel, gedagtekend volgens Van der Aa, uit 1789. Beiden zijn uit de oude parochiekerk naar hier overgebracht. Op de plaats van de pastorie staat momenteel het verenigingsgebouw "De Delle".

19

'Cubbergen Botu{abriek

20

De nieuwe boterfabriek "De Eendracht" te Tubbergen. (foto 1917). N adat Koopmans en Kloppert) de eerste melkverwerkingsfabriek had opgericht, bouwde men ook een Coop. fabriek genaamd "De Vrijheid" welke haarwerk begon op 4 dec. 1893. Dit fabrieksgebouw wordt thans door J. Pinners als garage gebruikt. Later werd een grotere Coop. fabriek gebouwd welke in werking werd gesteld op 13 sept. 1917. Rechts de nieuwe fabriek - gebouwd door Kemperink en Lohuis - in het midden de oude pastorie met grate schuur. Op de achtergrond de St.-Pancratiuskerk. Geheel rechts staat Tasche en vierde van rechts Kemperink (Krester).

De Tubbergse kermis. De jaarlijkse Tubbergse kermis op de 2e zondag en dinsdag van sept. is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. De gezelligheid hiervan is ver in de omtrek bekend. Op deze foto van plm. 1920 ziet men de boerenmensen in hun beste .Jdstenteug" (beste kleren) scharrelen door de Grotestraat. Op de achtergrond de woning van Koopmans ,,'n Kloppert", thans van ter Beek. Vele van deze jonge mensen zullen in de boerenherberg van San-meuj of Kuperan gaan "suikeren" met hun rneisje, d. w.z. de jongen koopt een borreI voor hun beiden en nippen er om beurt aan.

21

22

Augustus 1913. Nederland was 100 jaar onafuankelijk. Ook Tubbergen vierde dit feest op grootse wijze, ook door het aanbrengen van versieringen in het dorp. Op deze foto ziet men een oud huis gebouwd dwars over de weg tussen (rechts) cafe Holsink en links de woning en werkplaats van Brokelman, de houtdraaier. In het huis waren zelfs nog enkele geitenstallen gebouwd. Het middenstuk kon als een deur worden weggeschoven, zodat het verkeer door deze .feestwoning" kon rijden. Waar toen Brokelman woonde, staat nu de kapperszaak van Van Rijn en de vroegere Boerenleenbank. Voor de woning ziet men staan o.m. Holsinksbakkersnaa, Brand, Frielink, Jan Wassink, Brokelman (Toljan), meester Fortkamp, Holsinkersbakkershanna en Hamer en breuker uit Geesteren).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek