Tubbergen in oude ansichten deel 1

Tubbergen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. Oude Vrielink
Gemeente
:   Tubbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4472-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tubbergen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Korven-sien Tubbergen. Haar eigen naam was Sina Engbers, geboren in 1857 en overleden 1928. Zij was gehuwd met Vaulus die in 1908 overleed te V riezenveen. Het huisje van Korvensien - een armoedige bedoening - stond op de bleek, waar nu meester Brookhuis aan de Oranjestraat woont. Op deze foto uit 1913 zit Korven-sien in de deuropening. Zij voorzag als weduwe in haar onderhoud door te werken bij mensen welke hulp nodig hadden, verder leefde ze van de straathandel.

23

24

De eerste kegelclub van Tubbergen. Foto omstreeks 1920. Er werd gekegeld op de kegelbaan van cafe Fortkamp. Zittend v.l.n.r.: Hilberink, (Zwattengraads), G. Kaufmann (manufacturier - later directeur G.E.B.), Eysinks-toon (bakker), Brokelman (Tol-berend), Toon Fortkamp en Essinkbets (graanhandel-vrachtrijder). Staande v.l.n.r.: G. Derksen, Tl; H. J. C. Derksen (manufacturier) en Brokelman (Toljan).

Tubbergen, kruispunt dorpsstraat. Datumstempel 1925. Links cafe Nijhuis (vroeger logement). Daarachter de Kleibakker (Lenferink) die dit pand verbouwde in 1933. Rechts op de voorgrond de winkel van ter Heyne (peulknbets), later verkocht aan Voorhuis die het verhuurde aan Reimerink, die er een sigarenzaak had. In 1930 nam Voorhuis dit pand over en vestigde er een manufacturenzaak, hetgeen het momenteel nog is. Hierachter ziet men de woning van Lowik de kleermaker en tevens barbier. Na zijn overlijden werd dit pand gekocht door Hulshof (winkel en slagerij). Nog verder ziet men de woning van de gemeenteontvanger Lenferink (Naatsjan).

25

26

Het kruispunt bij cafe Brokelman te Tubbergen. Een beeld uit 1924 vanaf de Vasserstraat. Recht voor deze straat ziet men de malerij van Frielink, alwaar ook de eerste stroom voor het dorp werd opgewekt. Afgebroken in verband met de aanleg van de Julianastraat en de bouw van de vroegere Boerenleenbank. In het boerenhuis hiernaast woonde Smithuis de gemeentebode en in het vriendelijk aandoende boerenspilken geheel rechts woonde Pisano. Op de ruimte rechts werden kort daarna de woningen voor de veearts en de vroedvrouw gebouwd. Ook ziet men er de werkzaamheden tot verbetering der Vasserweg, thans Uelserweg.

Tubbergen. De bakkerij van Eysinkstoon aan de Nieuwstraat. Yoor de woning met bakkerij staat op deze foto uit plm. 1930 bakker A. Eysink met zijn vrouw en knecht. Rechts staan de machinerien van de smederij Eysink. Links de kleermakerszaak van Mensink de mootsnieder. Daarnaast de eerste garage van H. ter Beek. Mensink heeft later het pand betrokken van de kleermaker-goudsrnid Janzen onder de toren.

27

28

Tubbergen in vogelvlucht. Foto van omstreeks 1910. Rechts op de foto ziet men de schoorsteen van de boterfabriek "La Neerlandia" van Koopmans ('n Kloppert). Daarachter ligt de Koffiesteeg - nu Oranjestraat - met de oude woning van ter Beek. Links van de fabriek het pand van Krestersdieka (Kemperink) hetwelk in 1911 geheel verbouwd is. Voordien woonde er Kloppertscatriene (Koopmans). Verder de huizen van Pisano en Essink. Geheel links op de foto het Klopkeshuis van Grietenmopke. De hogere gevel daarachter is van Hollinkbakker. Rechts in de verte ziet men het oudste gedeelte van de lagere school. Rechts daarvan het huis van de Diaconie en het Jodenhuis. Op de voorgrond de vroegere dorpsschool, waar nu het gemeentehuis staat.

De Vasserweg, thans Uelserweg geheten. Links de woning van de Wed. Fortkamp. In dit pand was het kantoor van de op 17 februari 1913 opgerichte Boerenleenbank waarvan J. Th. Fortkamp kassier was. Rechts daarvan de uitspanning Fortkamp, die later geheel verbouwd en nog eens gemoderniseerd is. Datumstempel 1913.

29

Gustaaf Schrameyer uit Tubbergen. Geboren te Coevorden in 1865 en overleed te Tubbergen in 1950. Gustaaf was meerdere jaren naehtwaker en lantaarnopsteker in het dorp Tubbergen. Hij werd in deze funetie aangesteld in 1901, toen J. Wissink hiervoor eervol ontslag had gevraagd. Gustaaf was ook voorwerker bij het onderhoudswerk der rijwielpaden en zodoende bij zeer vele gemeentenaren een bekend persoon.

De familie Zevenhuizen te Tubbergen. Geheel rechts Jan Zevenhuizen, daarnaast zijn broer Willem en geheellinks hun zuster Jaantje. Ze zitten hier voor hun woning in de Molenhoek te Tubbergen. Jan werd geboren op 26 november 1852 in Hezingen (Springendaal) en overleed 15 maart 1950 te Tubbergen. Hij was toen ruim 97 jaren oud. Jan, als oudste, noemde zijn broer Wil1em steeds .xxms jong" en zijn zuster .Jiet wicht" al waren deze ook resp. 88 en 91 jaren oud toen ze overleden. Willem is overleden op 30 september 1948 en Jaantje op 13 februari 1950. Jan Zevenhuizen heeft geholpen het kanaal Almelo-Nordhorn te graven, hetgeen nog met de schop moest gebeuren.

31

Het cafe van San-meuj, thans Hotel Lohuis op de markt. Het was een groot boerenhuis met rechts naast de smalle cafe-ingang de brede niendeur. Bier konden ook de paarden gestald worden van de marktbezoekers en die der postwagens, Lohuis heeft het pand gekocht van Haarhuis (San-meuj). Dit cafe, bekend onder de naam "Bollink" was het sweershuis. Bier heeft Bruno van Ommen, een kanunnik van het kapittel St.-Plechelmus te Oldenzaal, zijn laatste levensdagen doorgebracht. Rechts een deel van de woning Bloemen, nu van Buyvoets.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek