Tubbergen in oude ansichten deel 1

Tubbergen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. Oude Vrielink
Gemeente
:   Tubbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4472-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tubbergen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

N oodkerk te Fleringen. Al sinds 1918 werkte men in Fleringen aan een eigen parochiekerk, nadat op een vergadering meester Dijkhuis had gezegd: Wij hebben hier toch zo'n mooie buurtschap, doch er moest een kerk gebouwd kunnen worden. Lenferink stelde zijn schuur beschikbaar om deze tot een tijdelijke kerk te laten verbouwen. 7 Juli 1948 wordt pastoor B. H. Hodde tot eerste pastoor. Op 5 april 1959 werd de eerste steen gelegd voor de definitieve kerk, welke op 10 augustus 1960 werd geconsacreerd door Kard. Alferink. De grote stuwkracht voor de tot standkoming dezer kerk is Mgr. Hendriksen geweest, destijds hulpbisschop te Utrecht.

43

qrc~1 uit qeesteren.

De kerk te Geesteren. Onder het pastoraat van pastoor H. Kock uit Denekamp werd deze kerk gebouwd in 1820, op de plaats waar nu de zaak van Hemmer (Bossnieder) gevestigd is. Het kerkhof lag v66r de kerk, waar nu het parochiehuis staar. In 1862 werd een nieuwe begraafplaats aangelegd. Tegen de eeuwwisseling werd onder pastoor Pondes de catechismuskamer gebouwd. In 1717 stelde de fam. Eylers een gedeelte van het huis beschikbaar voor het houden van kerkdiensten. Pastoor Cramer (1746-]768) verbouwde een schaapskooi tot kerk meer in de kom van het dorp aan de Veldstegge. De hierboven afgebeelde kerk werd in 1820 gebouwd, in 1925/26 de tegenwoordige.

R. K. Kerk. Geesteren.

Parochiekerk St.« Pancratius te Geesteren. Gebouwd omstreeks 1820 op de plaats waar thans de manufacturenzaak van Hemmer (Bossnieder) staat. Deze kerk werd gesticht door pastoor H. Kock. Het was een ruim driebeukig gebouw in de pseudo-klassieke stijl van die tijd. Vast aan de kerk aangebouwd ziet men de nu nog bestaande catechismuskamer. De kerk had een breed zadeldak waarop een achtkantig torentje waarin 2 klokken van hetjaar 1717 en 1796 resp. gegoten door H. de Grave enJ. R. Voigt. Deze kerk met haar 573 zitplaatsen, is in 1926 afgebroken. Foto uit 1924.

45

Pastorie te Geesteren. Voor de pastorie staat kapelaan Tempelman - nog in korte broek, zoals de geestelijken destijds droegen -r in gesprek met een missionaris. De weg is de Busschersdijk, nu Langeveensestraat. In de schuur naast de pastorie, was een paardenstal want de parochieherder legde zijn huisbezoeken per paard af. Links op de foto ziet men nog een klein gedeelte van "De aanleg", een prachtig aangelegde tuin met vele exotische planten, waarin in 1925-26 de tegenwoordige kerk van Geesteren gebouwd is. Foto plm. 1915.

Interieurfoto van de kerk in Geesteren. Foto uit 1919. Deze foto is genomen door de toenmalige kapelaan van Geesteren, Tempelman bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Harzing (vandaar ook de versieringen in de kerk). Voor de bouw van deze kerk is door Z.M. koning Willem I een subsidie van f 8.000, - toegekend. V 66r in de kerk, hoog boven het altaar hangt de duif (voorstelling van de H. Geest) welke momenteel voor de gevel van een schuur van Wulferink te Geesteren is aangebracht. Het doek achter het altaar - de gekruisigde Christus - waaraan men bij de atbraak geen waarde hechtte, bleek later van waarde te zijn en hangt nu in een museum te Londen.

47

48

Kerkzangkoor Geesteren. Foto genomen in de winter van ,1928/29. Op de achtergrond de oude kerk met pastorie. Bovenste rij v.l.n.r.: G. Maathuis (Mensman), Jan Hemmer, H. Kroeze (Masselink), B. Warmelink (Bakkersberend), J. Wesselink (Wesselinkjan), H. Kruse (Pegge), G. Wulferink. Tweede rij: B. Hemmer (thans weth.), G. Hamer (schilder), kapelaan Tempelman, A. Alberink, (Scholluks), H. Voorhuis (Huushein). Derde rij v.l.n.r.:

Herman Hemmer, Harry Hemmer, H. Kienhuis (Muldershein), J. Voorhuis (Huusboer), A. Hemmer (bakker te Zenderen). Zittend v.l.n.r.: B. Ophof, Hendrik Hemmer, Kotte (Wesselink), Hein Kuipers (Mastbroek), H. Golbach, (schilder), Jan Bekhuis, (Bekwever), Hein Ophof, (Mootjeshein).

Geesteren, de dorpsstraat. Bovenstaand beeld geeft de tegenwoordige dorpsstraat te zien omstreeks de eeuwwisseling. Het was nog een modderweg en werd "De Veldstegge" genoemd (in 1908 verhard). Rechts op de voorgrond ziet men "smeerwinkel" (kruidenierszaak) van de Bossnieder (thans fa. Hemmer). Wat verderop de oude school. Op de plaats waar de winkel stond, staat thans de woning van het hoofd der school de heer Braakhuis. Op het eind van de weg een huis - waar nu Hollinger woont - waarin ter Heine (Effersboer) een winkeltje had.

49

50

Geesteren omstreeks 1900. De tegenwoordige dorpsstraat werd toen "de Veldstegge" genoemd en zo te zien op deze afbeelding een zeer toepasselijke naam. Links de school van 1881. Daarachter de "smeerwinkel" (kruidenierszaak) van de Bossnieder (Hemmer) en geheel rechts vaar de oude waterstaatskerk een klein boerenhuisje, het tegenwoordige cafe Kottink (de Koster). De man met de eerste fiets te Geesteren was Hemmer.

Groet uit Geesteren.

Dorpsgezicht te Geesteren uit omstreeks 1918. Er was wei telefoon, doch nog geen elektrisch licht. Links ziet men de woning van G. Hemmer (timmerman) en het fietsenrek van cafe Steggink. Daarnaast het huisje van de Gez. Oude Elberink (mutsennaaisters) en verder Oude Elberink (bakker). Links cafe Kottink met daarnaast het parochiehuis, Even verder stond de oude kerk (het hekwerk om het kerkplein is te zien). De personen zijn v.l.n.r.:

Anna een Duits meisje , B. Hemmer, G. oude Elberink, Annie, Lies en Riek oude Elberink, met fiets de tegenwoordige pater Hazelbekke, G. Steggink, J. Hemmer en H. Kottink. Geheel op de achtergrond ziet men "den aanleg" waarin in 1925 de nieuwe kerk gebouwd is.

51

52

Elektrisch licht te Geesteren. Op deze foto uit 1925 is de petroleumlamp gedoofd en de elektrische lamp ontstoken in het parochiehuis, het eerste van Twente. Zittend v.l.n.r.:

Wesselink; Ir. Vogt; Horstman, weth. Harbrinkhoek; Verschuren, Secr.; Masselink (Meyer) Weth.; Luijckx, burgemeester; De Graaff, pastoor; Van Boxtel, kapelaan; v. d. Loft, aannemer bovengrondse leidingen; Brummelhuis, hoofd der school; G. J. Hemmer; staande v.l.n.r. Kamphuis, smid: Kreuwel, rijwielhersteller: G. Sekhuis; G. Lohuis: Krikhaar, bouwscholte; H. Kottink; H. Wulferink; Koopmans, onderwijzer; J. Haarhuis; Krikhaar (Hilbert); B. Wulferink en Lohuis, dorpsveldwachter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek