Tubbergen in oude ansichten deel 1

Tubbergen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. Oude Vrielink
Gemeente
:   Tubbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4472-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tubbergen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

(Tubberger weg) Geesteren (0.)

Geesteren, Tubbergerweg. Datumstempel 1904. De man met de hoed is de heer Krikhaar, die dikwijls artikelen in de Twentsche Courant schreef (in dialect) onder de naam "Toon Tukker". Rechts in het bos het erve Mensman (Maathuis). Links woonde Effersboer (ter Heine) die er een winkel had. Ook woonde hier Krikhaar. Momenteel woont hier Frits Hollinger. Het pand is bij velen nog bekend als "de winkel van Manna". Achter dit pand, op deze foto nog golvend koren, staan thans de woningen van: slagerij Hoek, Hemmer, Koopmans (manufacturier) en de dames Maathuis,

53

54

Een klassefoto uit 1908 te Geesteren. De foto is genomen voor de oude school op het dorp. Op de toto ziet men linksboven meester Oude Elberink, een meester die men graag mocht. Hij was later kassier van de Boerenleenbank. Voor hem staat meester Koopmans (Derksmeester). Rechts ziet men de toen 60-jarige bovenmeester Raring met daarnaast juffr. Johanna Kock (Luuks-hanna), Tussen hen in staan de kinderen: dejongens met "buis" aan en de meisjes langgerokt. Meester W. G. A. J. Raring werd geboren te Groenlo, 18 september 1848. Overleden te Enschede 30 oktober 1934. Hij was lid van de Provo Staten en schrijver van meerdere uitgaven. Oudere mensen kennen hem nog als ,,'t oalde Reur",

Een onderwijzerswoning te Geesteren. Foto uit 1917. Voor de deur staan meester Brummelhuis en zijn vrouw. Brummelhuis was hoofd del' school te Geesteren. Voordat hij dit pand bewoonde, woonde hier Raring, die destijds hoofd del' school was. De woning is in latere jaren afgebroken. Het huis stond ongeveer op de plaats waar later meester Vincken woonde aan de Vriezenveenseweg. Vincken was hoofd del' school te West-Geesteren. Momenteel hebben enkele zusters, welke verbonden zijn aan de meisjesschool te Geesteren er hun intrek genomen.

55

56

Geesteren. In 1752 had Geesteren reeds haar schooltje (l81 0 vernieuwd). In 1846 stond de school bij de .Keernper", dat is dicht bij Maathuis "olde Geerman". Aan dit kleine schooltje stond .aneester Roring" aan het hoofd. In 1881 wordt de school verplaatst naar het dorp, alwaar thans de school staat. Op de foto van 1919 staat de school van 1881 welke men bezig is af te breken. De tegenwoordige school ziet men geheel rechts op de foto achter de oude school. Midden voor de school staat rechts de aannemer G. J. Hemmer met daarnaast G. Voorhuis.

De oliemolen te Geesteren. In de orngeving van deze oliemolen moet vroeger de Hof van Gheijsteren, het latere Eylershuis gestaan hebben. De molen wordt reeds in 1546 genoemd. Bij koopcontract van II juni 1819 wordt door Ds. H. L. Donckerman te Tubbergen de olie-watermolen met aile gereedschappen, genaamd de Verdermolen, verkocht aan Robken, cichorijfabrikeur te Albergen, Omstreeks 1900 kwam de molen in het bezit van G. J. M. Eenhuis, burgemeester van Lisse. De molen stond grotendeels op heipalen. Het was de mooiste water-oliemolen van Twente. De molen welke nog in gebruik was tot na de Eerste Wereldoorlog, werd omstreeks 1929 afgebroken. De laatste molenaar was Busscher van de Voormolen.

57

Watermolen,

58

De molen van de Watermulder te Geesteren. Deze molen wordt al genoemd in 1268 toen Nicholaus de Gheijsteren miles verkoopt aan Hendricus de Almelo. De molen en ook de Hof van Geesteren behoorden van toen af aan de Heren van Almelo. Twee geslachten MasseIink hebben hier bijna dag en nacht gemalen en voordien waren het de Mensmans die de molen gekocht hadden van de Heer van Almelo. In verband met het graven van het Geesterse Stroomkanaal werd door het Waterschap De Regge het molenrecht afgekocht en de molen in 1930 afgebroken. De molen had een stenen voet met wanden en gevels van hout. De moIen stond aan de Geesterse Molenbeek.

De Knoefbakker Geesteren. G. Arke en zijn zuster E. Arke bouwden omstreeks 1880 een huis aan de viersprong en brachten de naam "Knoer' mee van de "rapper" Arke-Knoef Tubbergen. E. Arke trouwde met Benerink uit West-Geesteren en deze bakker heette nu voortaan Knoefbakker. De kleine windmolen is gebouwd omstreeks 1895 en werd opgebouwd van de "Eshoesmolle" uit de Kromrnendiek. In 1928 getroffen door blikseminslag en vernield. De volksmond zegt, dat bij 't in ere houden van het Twentse gebruik om op Paasmorgen alles te besprenkelen met het nieuwe wijwater, de molen vergeten zou zijn en om die redenen getroffen zou zijn door hemelvuur. Vierde en vijfde van links is Knoeffeem en Mans. Foto van omstreeks 1920.

59

Windkorenmolen te Harbrinkhoek. In 1867 heeft de molenaar A. Littelink op zijn verzoek van de Gedeputeerde Staten der Provineie Overijssel toe stemming gekregen in Harbrinkhoek een windkorenmolen op te richten, Later is deze molen door vererving overgegaan aan Frielink. De "mOl van Frielink" zoals deze dan ook genoemd werd, is afgebroken in 1927. De molen stond een eindje achter het tegenwoordige cafe van H. J. Frielink, thans van Alberink.

De Harbrinkhoekers moesten een vrij grote afstand afleggen om in Albergen of Geesteren ter kerke te gaan en vaak over vrij onbegaanbare wegen. Bewoners, zowel uit Almelo als uit Tubbergen werkten samen om in deze omgeving een kerk te bouwen. 10 April 1918 werd de eerste steen gelegd. Op 7 oktober 1918 kon de kerk in gebruik genomen worden. In 1923 werd de toren gebouwd. De kerk behoort nog bij Almelo en staat op grond van Lentferink (Lowik), waar voordien het boerderijtje stond van Putten-Leida. De pastoors dezer Maria-parochie waren de Zeereerw. heren: Eshuis, Oosten, Lukens, Velthuis en Kerkhof.

61

62

Cycloon, Op 1 juni 1927 des namiddags omstreeks 5 uur werd de gemeente Tubbergen getroffen door een cycloon, Verschillende daken van huizen leden grote schade, vele bomen werden ontworteld, doch het cafe en de bakkerij van de familie Frielink te Harbrinkhoek werden totaal verwoest zoals op deze foto te zien is. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken VOoL Verder werden min of meer vernield de boerderijen van Telgenhof, Brouwer, Haarhuis en Hoek. De angst onder de mensen was des te groter omdat ze de vernieling in Borculo in 1925 nog vers in het geheugen hadden. Cafe Frielink was reeds in 1907 door brand verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek