Tubbergen in oude ansichten deel 1

Tubbergen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. Oude Vrielink
Gemeente
:   Tubbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4472-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tubbergen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De eerste kerk te Langeveen. Foto omstreeks 1915. In 1843 komt er de eerste kapel die in 1851 wordt vergroot, Tevens wordt er dan een pastorie in het verlengde aangebouwd. 20 Februari 1851 werd de St-Pancratiusparochie te Langeveen zelfstandig en 7 juli d.o.v. werd tot eerste pastoor benoemdZ. Eerw. Heel' Hofland uit Ootmarsum en welke in 1858 stierf en te Langeveen begraven, Ook de katholieken uit de Striepe (Duitsl.) gingen hier ter kerke, evenals de mensen uit Manderveen. Toen de gronden van de marke "de Drieschicht" verdeeld werden kreeg de kerk 8 ha. toegewezen als-haar aandeel. Hierop werd in later tijd ieder jaar een sacramentsprocessie gehouden.

63

~roel uil Lan~eueelJ

64

Een molenlandschap te Langeveen. Foto omstreeks 1913. Het moet een fantastische aanblik geweest zijn, om twee windmolens tegelijkertijd te zien draaien in een landschap van overwegend heide en bos. Het waren twee prachtige achtkantige molens waarvan de linkse, de mol van Haas'n (Van der Aast) een omloop had. Deze molen is gesloopt en slechts de molenromp is tot op heden blijven staan. De rechtse molen - Bekhoesmol (de molen van Bekhuis) - had geen omloop en was bekleed met houten schalien. Deze molen is omstreeks 1928 geheel door brand verwoest.

Langeveen. F oto omstreeks 1913. Een beeld van de tegenwoordige Hardenbergerweg in het dorp Langeveen, Links (gedeeltelijk) cafe Schroder (Waayer). Daarnaast de smederij van Schrodersrnid, welke later verder achteruit een smederij bouwde. Ook heeft dit gebouw dienst gedaan als bakkerij. Na Schroder heeft er nog een korte tijd een smid Kamerhuis gewerkt, doch is later naar Almelo vertrokken. Verderop (met brievenbus) de rnanufacturenzaak van Hartman met daarachter de woning van meester Hartman (meestershuis). Rechts de woning en schuur van H. Plegt, later Hagedoorn. De zandweg werd in 1922 verhard. Rechts de eikenbomen (op foto gedeeltelijk gerooid) van de laan naar de kerk. De smederij is omstreeks 1918 afgebroken.

65

66

Het erve "De Broenkuper" op de Iemsehe te Manderveen. Een boerenhuis zoals er zovele waren; breed zadeldak, deels met stro gedekt. Voor het huis de put met zwengel en links naast 't huis de vlier, de vroegere heilige boom. Herbouwd in 1857 van de resten van het kasteel Saterslo bij Saasveld. Bij de afbraak in 1947 kwam een Bentheimerzandsteen met drie wapensehilden te voorsehijn. De steen 86 bij 46 em. bevindt zieh thans in het Rijksmuseum Ensehede. Voor de oude woning staat J. Kuipers met 2 doehters en een zoon. De tegenwoordige eigenaar is Oude Vrie1ink. Foto omstreeks 1920.

Een beeld van het dorp Vasse. Datumstempel 1907. In het midden de smederij van Kamphuis, de Vassersmid, met rechts daarvan de woning van de smid. V66r de woning van Kamphuis staat de woning van Frons, voordien bewoond door Veelers en een Droste. Geheel links op de foto het huis van Dekkersnaats, daarna bewoond door Booyinkjenske en thans maakt het deel uit van het zakenpand Groothuis (schilder). Tussen dit pand en de de smederij ziet men de gevel van de woning Geerlink, de koster. Vlak voor de smederij ligt thans de Denekamperstraat. Zoals men ziet, was Vasse zeer rijk - en is het nog - aan natuurschoon.

67

68

Erve Teusink te Vasse. Omstreeks de 5de eeuw hebben 14 gezinnen zich gevestigd te Vasse waarvan er 9 gingen wonen langs een waterhoudende beek, de Bekziede. Een van deze erven was Teusink. Nadat het onbewoond geworden was, werd het vakkundig uit elkaar gehaald en in 1918 op de Waterberg, het Openluchtmuseum te Arnhem herbouwd. Door onvoorzichtigheid van een fotograaf brandde het reeds in april 1919 af. Het was een der oudste woningen uit Twente. De boerderij he eft gestaan tussen Veer en Wenneger te Vasse.

Cafe Wermelink te Vasse. Later beter bekend onder de naam "cafe Tante Sien", Dit gebouw is uit het midden van de 19de eeuw en in 1930 verbouwd. Bij de voordeur staan de gezusters Wermelink, waarvan de linker tante Sien is. Op de tweede Paasdag en op Hernelvaartsdag kwamen hier in latere jaren veel jonge mensen samen om elkaar te leren kennen en te vinden. Men noemde dit .Jiet vrouwleumaark". De man naast de gezusters is Wermelinks-Gerard. Onder de bomen staat een voerbak voor de paarden, welke hier ook tijd kregen om uit te rusten. Deze foto is van omstreeks 1915.

69

70

Cafe "Tante Sien" Vasse. Nadat het omstreeks 1930 verbouwd was en door het wegbreken van enkele binnenmuren er aan de straatzijde een grate gelagkamer was ontstaan voor het houden van bruiloften, brandde het in 1935 geheel af. Op de foto ziet men bij de puinhopen de gezusters Wermelink, links Sien en rechts Meejs. In 1935, kort na de brand is tante Sien overleden. In 1937 is 't herbouwde cafe gekocht door de heer Masselink - De Hemmer. Het tegenwoordige cafe "tante Sien" is bij vele toeristen een bekende pleisterplaats,

De Pletkoele of 't Papenpleske te Vasse. Onder deze benaming staat een moerassige plek in een overigens droog heideveld bekend in Twente. Volgens de overlevering zou hier omstreeks 1560 een priester, welke op weg was naar de Kroezenboom, vermoord zijn, vandaar de naam "Papenplesken" (plesken= plas), Men zou deze priester het hoofd (de plet) hebben ingeslagen, vandaar de naam "pletkoele" (koele = kuil). Dit papenplesken is geIegen op het Ladderken, een heideveld met vee! jeneverbessestruiken in een prachtig stuk natuur. In het midden staat de heer oude Vrielink uit Manderveen.

71

Sien en Dieks, het koningspaar van Vasse. Voor hun armoedige woning, die stond dicht bij de Tuten berg te Vasse aan een weggetje bij bakker Bos, staan Hendrikus Eidhof, geb, 21 maart 1849 te Vriezenveen en Gezina Oude Alink, geb. 30 maart 1848 te Tubbergen. Huwelijksdatum 29 mei 1895. Eidhof is 25 sept. 1921 overleden in een inrichting te Den Bosch. Zijn vrouw is overleden op 11 juli 1922 te Rosmalen. Dit echtpaar had geen kinderen. Geen van beiden kon lezen of schrijven. De, daar tijdens de Eerste Wereldoorlog gelegerde, grenssoldaten brachten hun het hoofd op hoI. Spoedig werd Dieks .Jconing" genoemd en dienovereenkomstig onder scheid en door hem een fietsketting om te hangen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek