Tubbergen in oude ansichten deel 2

Tubbergen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Martin Paus
Gemeente
:   Tubbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4830-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tubbergen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

De gemeente Tubbergen kent een lange geschiedenis: Tubbergen (1279), Albergen (1381), Geesteren (1268), Reutum (1381), Fleringen (1475), Vasse (1367). Langeveen en Harbrinkhoek/Mariaparochie dateren van de negentiende eeuw. Ook bepaalde buurtschappen of boerschappen (de naam "buurtschap" of , ,marke" wordt gebruikt voor nederzettingen, die reeds een bepaalde omvang en een zekere (woon)kern bezitten) kennen een lange geschiedenis zoals: Mander (797), Haarle (1446), Hezingen (1381). Het dorp Manderveen dateert van de negentiende eeuw.

In 1969 verscheen "Tubbergen in oude ansichten". Dit was het eerste boek, dat aan Tubbergen gewijd was. Thans, in 1989, zi j n er vele werken over Tubbergen. Te noemen zijn: "Geschiedenis van Tubbergen" (1978) van Hendrik Greven, "Tubbergen 19401945" (1986) van Ger de Vries, de vele publikaties van de heemkunde-groeperingen van Albergen (onder andere over "marke-recht"), Vasse en Reutum en andere. De behoefte aan aanschouwelijkheid en gemakkelijke toegankelijkheid in de vorm van oude foto's en oude ansichten is groeiende en Martin Paus heeft daarop ingespeeld door uit zijn verzameling

(regelmatig verschijnen ze in de wekelijkse editie "Op en Rond de Essen") een selektie te doen, die tot deze nieuwe uitgave "Tubbergen in oude ansichten" deel2 heeft geleid. Deze editie zal dan ook zeker aan dit groeiend historisch besef tegemoet komen, niet in het minst van de vele toeristen, die onze gemeente in toenemende mate bezoeken.

Tubbergen als natuurlijke creatie heeft een lange geschiedenis. Dat betreft niet alleen de bodemschatten, historische monumenten, maar ook de inwoners en hun cultuur: van jagers, rogge- en graantelers naar moderne agrariers met maisteelt en boerderijen, vroeger omzoomd door bloeiende boomgaarden (waarover een journalist op zijn tocht honderd jaar geleden schreef), thans omgeven door moderne schuren, mooi aangelegde tuinen, rijk aan loofbomen.

De vroegere inwoners hebben Tubbergen gevormd, zoals het thans is. Mogen velen kennis nemen van de gegevens in dit boek van vroeger. Hun kennis van thans zal er door verdiept worden.

drs. C.A. Smal burgemeester der gemeente Tubbergen.

INLEIDING

De gemeente Tubbig voar'm in vrogger tieden met wat noew de gemeente Denkaamp is t landgerichte Ootmoske. Dat landgerichte har allenig mer ne justitionele betekenis. Vuur de ekonomische belangen zoargen de marke-instellingen oonder lei ding van nen marke-richter.

In 1811 is 15.000 beunder groond, dee noew de gemeente Tubbig het, van dat landgerichte ofsplitst en kreeg tegeliek een borgelijk bestuur. Kaarklik was de parochie Tubbig al in 1576 ontstoan as n deel van dee van Ootmoske met de heren van Tubbig, Albaargn, Fleringn en Weemselo as wereldlike stichters.

In 1632 gung de doarpskaarke oaver in haann van de Protestanten. Doo Lodewijk Napoleon konnink was oaver Holland, gaf hee t gebouw aan de Katholieken wier (1810). Tubbig, met nich meender dan datteen

boerschoppen, woarvan acht kaarkdoarpen, is van oolds ne gemeente dee grootndeels van t boerenbedrief ofhaanklik is. In vrogger dage bestun t bedriefsleaven benaamd oet row- en bookweitverbouw, woarbiej t leste volle honnig opsmeet. Mer ok torf wodn der waleer vol stokn,

Gen gemeente in Tweente is zo riek an grafbeelten van oonze Germaanse vuuroolders as Tubbig. t Landschop met ziene buske en rogge-esn, zien daansende bekn en nag wat venn is van nen eeuwenoolde schoonheed.

Ok urn t standbeeld van Dr. Schaepman, t heugste in oons laand, is Tubbig bekeend. In heel de strek en doar boetn hef de gemeente Tubbig met zien inwonners zich ne weardige stie verworven onder de Tweensche gemeenten.

Jub6ergen, .;? de eXerk mel p asiorie.

1. Tubbergen: rooms-katholieke kerk met pastorie. De St. Pancratiuskerk, een neo-gotische kerk, werd gebouwd in 1896-1897. De uit Bentheimer zandstenen opgetrokken toren dateert van 1501. Links de fraaie oude pastorie, die rond 1922 is afgebroken en vervangen werd door de huidige pastorie. Rechts een deel van het Rotpad.

2. Tubbergen: Dorpsstraat. Rechts een deel van het oude raadhuis. Dit gebouw was van 1833 tot 1896 de dorpsschool. In 1897 werd het ingericht als raadhuis, dat tot de bouw van een nieuw raadhuis in 1930 als zodanig dienst heeft gedaan. Vervolgens de rooms-katholieke kerk, het pand van schilder Lenferink (De Kiep), afgebroken in 1977, en cafe Eysink, in 1932 vervangen en in 1981 afgebroken.

Panorama.

TUBBERGEN.

3. Tubbergen: Onafhankelijkheidsfeest. Op 6 september 1913 vierde Tubbergen op grootse wijze feest ter gelegenheid van het feit dat Nederland, toen honderd jaar geleden, werd bevrijd van de Franse overheersing. Midden in de Dorpsstraat is een versierde boog te zien met de tekst: .Leve onze Vryheid." In het pand rechts op de voorgrond, dat in 1968 werd afgebroken, woonde schoenmaker en blauwverver Lenferink (Naats).

4. Tubbergen: Dorpsstraat. Rechts achtereenvolgens pakhuis en meelhandel van Essink, later de Landbouwersbank; het woonhuis van de gebroeders Essink; het oude burgemeestershuis, thans VVV; de boerderij/herberg van Kuperan (Slutken); het oude raadhuis en cafe Eysink. In het midden de woning van Koopmans ('n Kloppert), directeur van de links naastgelegen melkverwerkingsfabriek "La Neerlandia". De fabriek werd door Koopmans (Derksbakker) aangekocht, die het in 1927liet verbouwen tot winkel-woonhuis en bakkerij. In 1929 vestigde Ter Beek zich in het pand van Koopmans.

Tubbergen - Dorpstraat

5. Tubbergen: Dorpsstraat. Rechts het in 1911 geheel verbouwde pand van Kemperink (De Kreste). G. Kemperink, timmerman van beroep, begon met de opzet van een timmerwerkplaatsje c.q, meubelmakerij aan de Molenstraat, nu Van Langenstraat. In 1898 kocht hij hier het pand waar zijn vrouw de spullen in de winkel verkocht, die Kemperink in zijn werkplaats, inmiddeIs met een houthandeI uitgebreid, vervaardigde. Naast Kemperink woonde Mensink (De Moatsnieder), voorts de stalling en het grote zakenpand van Essink.

6. Tubbergen: Dorpsstraat. Links het lage huisje van de dames Hartman (naaisters), daarvoor bewoond door rijwielhandelaar/koperslager Buyvoets. Verder Eppink, Hofland, Geerlink ('n Kleur'n) en het deels dwars uitstekende pand van Essink. Uiterst reehts sehoenhandel/blauwverver Lenferink (Naats). Vervolgens cafe Veldhuis, koperslager De Wolf en Buyvoets, die zich hier in 1910 vestigde in het pand van Bloemen.

7. Tubbergen: Dorpsstraat. Links cafe Nijhuis, sinds april 1989 hotel Tubbergen. Daarachter Lenferink (De Kleibakker), die het pand in 1933 verbouwde. Rechts de winkel van Van der Heyden, die rond 1930 werd gekocht door Voorhuis. Daarachter het pand van kleermaker Lowik, dat in 1931 werd gekocht door Hulshof, toentertijd bewoond door barbier Ten Dam.

Dorpstraat - Tubbergen.

8. Tubbergen: Dorpsstraat. Uiterst links het pand van G. Oude Reimerink, dat omstreeks 1925 werd overgenomen door Van der Heyden. Daamaast de meubel- en ijzerwarenzaak van Voorhuis, welke zaak in 1969 werd afgebroken. Verderop het in 1910 gebouwde pand van Pinners, de manufacturenzaak van Derksen, het huisje van de dames Hartman en de zaak van schilder Eppink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek