Tubbergen in oude ansichten deel 2

Tubbergen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Martin Paus
Gemeente
:   Tubbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4830-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tubbergen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

i. ......,

J

Wi

.:

9. Tubbergen: Fleringerweg. Links cafe Kemperink (De Kreste). Rechts de woning van gemeenteontvanger J .B. Lenferink (N aats' J an). Later was hier een winkel met bakkeri j gevestigd van B. Lenferink, zoon van J.B. Lenferink. Thans is het de winkel van Lucas, met aangrenzend mijn geboortehuis.

? Fleringeweg ? Tubbergen (0.)

10. Tubbergen: cafe Berends. Cafehouder en winkelier was Herman Berends (Kuper's Mans), gehuwd met Johanna Paus. Hun zoon G.H.J. Berends was oprichter en eigenaar van cafe De Tijd, thans het Chinees restaurant. H. Berends, die later filiaalhouder was van de Almelosche Landbouwersbank aan de Grotestraat te Tubbergen, heeft het bovenstaande pand verkocht aan G. Kemperink.

11. Tubbergen: cafe Kemperink. Op 27 december 1920 richt G. Kemperink zich met een verzoek tot B. en W. voor het verkrijgen van "een Verlof tot den verkoop van alcoholhoudende drank, anders dan sterken drank". Dit horecabedrijf werd door zoon J.B. Kemperink overgenomen en voortgezet. Hij liet het in 1936 afbreken om vervolgens tot de bouw van het huidige hotel over te gaan.

qroeten ui'f :C;ubhergen

12. Tubbergen: Dorpsstraat. Links het pand van mejuffrouw Franke (Modenmeejken), naaister. Daamaast slager Bekker, waar voorheen Wolters de sigarenmaker woonde en waar later slager Vonhof en verzendhuis Boers waren gevestigd. Dan cafe Lenferink (Batsboer), de rooms-katholieke kerk en de manufacturen- en kruidenierszaak van Kaufmann, in 1931 gekochtdoor B. Derksen. Rechts het oude postkantoor waar A. Smit kantoorhouder en brievengaarder was. In 1928 kwam er een nieuw postkantoor tot stand. Daarachter het pand van Mensink (De Moatsnieder), toen nog bewoond door Jansen.

13. Tubbergen: splitsing Almeloschestraat en Koffiesteeg (Oranjestraat). In het huis rechts woonde postbode F. Lenferink, met daamaast de in 1914 voor rijksontvanger Heymans door Kemperink gebouwde woning. Ook heeft meester Kuiper, hoofd van de school te Fleringen, hier gewoond. Voorts waren de notarissen Van de Avort en Staverman hier gehuisvest. Meteen hierachter het pand van gemeentesecretaris Verschuren, dat na jaren van leegstand via een onteigeningsprocedure in februari 1989 werd gesloopt.

6eboOii¤huls '~J1 Dr. Scha~p:nan,

14. Tubbergen: geboortehuis van Dr. Schaepman. Deze ansiehtkaart werd uitgegeven door het comite voor de opriehting van een "Sehaepman-Monument" te Tubbergen. Om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen werden, naast de verkoop van kaarten, diverse aeties op touw gezet. Dit alles was eehter een druppel op de gloeiende plaat. Onverwaehts kwam toen het berieht dat Egbert Geerdink, rustend pastoor, afkomstig uit Vasse, testamentair had vastgelegd een bedrag ad f 30.000,- te sehenken voor een standbeeld van zijn vriend, die hij als jongen reeds had gekend. Als voorwaarde stelde pastoor Geerdink dat het beeld op een beheersend punt diende te worden geplaatst.

15. Tubbergen: onthulling Dr. Schaepmanmonument. Op 11 augustus 1927 vond de onthulling plaats van het Dr. Schaepmanmonument door Monseigneur Nolens. Ter gelegenheid hiervan hield Tubbergen enkele dagen feest. Bet driemaallevensgrote standbeeld werd vervaardigd door August Falise en stelt de grote emancipator der katholieken voor als redenaar met opgeheven vuist, vechtend voor het geloof. Op het standbeeld zijn lijfspreuk "Credo Pugno": Ik geloof en strijd.

16. Tubbergen: St. Jozefgesticht. In 1932 hebben de eerwaarde zusters franciscanessen uit Thuine (BRD) een bejaardentehuis opgericht aan de Oranjestraat in een gedeelte van de woning van J.H. Vos. Door de toenemende bedrijvigheid van het kloosterleven, de bejaardenzorg, het wijkwerk en het onderwijs, kampten de zusters met ruimteproblemen, die werden opgelost door de overdracht van de Eeshof aan de zusters franciscanessen op 9 augustus 1962.

Het huis En, hcde bij 1:0

r"" 11. ..

-'

-'

17. Tubbergen: de Eeshof. In de 14e eeuw wordt voor het eerst melding gemaakt van de Hofte Tubbergen. De Hof was in 1355 eigendom van Floris van Tubbergen, maar ging in 1411 over aan Hendrik van Eschede. Oorspronkelijk lag de Hof niet waar zich nu de Eeshofbevindt. De oude plaats was het Rot, bij de rooms-katholieke kerk, alwaar het door krijgsvolk in 1582 werd verwoest. Op de foto de familie Paehlig. In 1899 kocht Albert Jan Paehlig de Eeshof, voor gebruik als zomerverblijf.

18. Tubbergen: opening raadhuis. Ter gelegenheid van de officiele opening van het raadhuis, waarvan de eerstesteenlegging plaatsvond op 8 augustus 1930 door burgemeester Luyckx, een momentopname van het gemeentepersoneel. Zittend, van links naar rechts: G. Kaufmann, directeur G.E.B.; P. Verschuren, gemeentesecretaris; Th.C. Luyckx, burgmeester; J. Lenferink, gemeenteontvanger en F. v.d. Berg. Staande: H. Lohuis; B. Fortkamp; Smithuis;?; Reinders; B. Elferink; Krikhaar; Zwarts; J. Nijhuis; ?; J. Bijleveld en Kuipers. Politie: Lohuis, Lindeboom Geerts en Nierkens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2017 Uitgeverij Europese Bibliotheek