Twello in oude ansichten

Twello in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Kedde
Gemeente
:   Voorst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2615-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Twello in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Gaarne vol doe ik aan het verzoek om een klein voorwoord te schrijven bij de verschijning van het boekje TweHo in oude ansichten,

In de ruim 60 jaren die ik bijna zonder onderbreking hier gewoond heb is er heel veel veranderd in ons mooie dorp, vooral na de Tweede Wereldoorlog.

Door het steeds toenemen van het gemotoriseerde verkeer zijn veel van de mooie lanen of bomenrijen verdwenen, die vroeger het dorp sierden, Ook vele gebouwen, mooi of lelijk, zijn afgebroken en door nieuwe vervangen.

Het is daarom een goede gedachte om door een verzameling oude prentbriefkaarten weer een herinnering aan vervlogen tijden op te roepen bij de oudere generatie en aan de jeugd te laten zien hoe mooi ons TweHo in vroeger jaren was.

Ik wens de samenstellers veel succes en ben er van overtuigd dat velen het boekje zuHen willen bezitten,

G. W. J. van der Feltz oud-burgemeester van Voorst

INLEIDING

Een blik in het verleden, is een gids in de toekomst.

In navolging van reeds verschenen uitgaven van steden en dorpen "in oude ansichten", is dit boekje bedoeld om door middel van oude ansichten en foto's uit de periode 1880-1930, een indruk te krijgen hoe Twello in zijn natuurlijk aanzien is veranderd. De mogelijkheden om buitenopnamen voor ansichten te maken was echter in 1880 nog zeer beperkt. De eerste buitenopnamen op ansichtkaarten dateren uit de jaren 18501860, de oudste uit Twello uit het einde van de negentiende eeuw. Bij het aanschouwen van de diverse afbeeldingen zullen bij velen uwer herinneringen opkomen; herinneringen die misschien vervaagd zijn, maar bij herkenning weer tot u komen.

Voor uitheemsen is dit album wellicht minder interessant, aangezien zij hun jeugd elders hebben beleefd, doch desalniettemin kunnen zij een indruk krijgen, hoe Twello in de achter ons liggende periode is veranderd. Twello, een der vijf kerspeldorpen, vormt met de kerspelen Voorst, Wilp, Terwolde en Nijbroek de gemeente Voorst. Gunstig in het centrum der gemeente gelegen, werd het in 1818 bestuurscentrum en het heeft zich nadien, na in het verleden een uitgesproken agra-

risch dorp geweest te zijn, ontwikkeld tot een industriecentrum van de gemeente Voorst: circa tachtig procent der arbeidende bevolking is thans in de industrie werkzaam.

Was het inwonersaantal in de gehele gemeente Voorst in 1818 totaal 4.700, in 1928 bedroeg dit 13.728, en in 1971 is dit tot 21.630 inwoners gestegen, waarvan Twello 8.805 inwoners telt, ofveeitig procent.

Twello is eeuwenlang het uitgaanscentrum voor de Deventer bevolking geweest en voornamelijk georienteerd op Deventer. Vrijwel aIle grote buitenverblijyen in het dorp en de naaste omgeving werden bewoond door Deventer families, hetzij permanent of als zomerverblijf. Langzamerhand is dit afgenomen, als gevolg van de aanleg van de spoorlijn ApeldoornDeventer in 1887, het gebruik van de auto en het rijwiel en de later ingevoerde forensenbelasting. Hierdoor zijn vele families naar elders vertrokken. Het resultaat was toen, dat diverse mooie buitenplaatsen onbewoond werden en nadien aan de tand des tijds ten offer zijn gevaIlen, of werden aangepast aan de behoeften van onze hedendaagse omstandigheden.

~

. -- -

---- - . ..:-.-;.

Gemeentehuis Voorst - Twello

Het gerneentehuis in 1910. Het werd gebouwd in 1858 en geopend in 1859; verbouwingen vonden plaats in 1888, 1921 en 1948. De totaalkosten bedroegen bij de bouw in 1858 achtduizend gulden.

5

De dorpslinde of "de dikke boom" was meer dan een eeuw oud en werd in 1932 omgehakt, omdat hij een obstakel in het steeds toenemende verkeer werd. De boom had een spanwijdte aan de voet van 5.30 meter.

7

TWEL 0

Ziek .? ni''ll ??. S

J ,

Het ziekenhuis, gesticht door mevrouw Everts-Everts, op 1 maart 1894, onder de naam "Stichting Ziekenfonds voor de gemeente Voorst". Het werd in 1957 afgebroken, om plaats te maken voor het bejaardentehuis .Jiet Grotenhuis",

9

De hofstede "de Badijk", oorspronkelijk .Badinck'' geheten. Een voormalige gasthuisboerderij uit1450, waar in de daarbij behorende weide eertijds menigmaal de Oranje- en Volksfeesten werden gehouden.

11

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek