Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten

Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten

Auteur
:   I. Geerlings
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4082-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boekje zijn afdrukken van ansichten en foto's opgenomen die zijn gemaakt tussen de jaren 1880 en 1930 en zij willen een beeld geven hoe het er in grootvaders tijd uitzag. Er bleken van Twijzel heel wat meer oude ansichten te zijn dan van Twijzelerheide. De foto's van eerstgenoemd dorp zijn voorin opgenomen.

Dat Twijzel een oud dorp is blijkt uit een geschrift van omstreeks 1240, waarin het Twislum wordt genoemd. Een latere benaming is Optwijzel, wat "bij de tweesprong" moet betekenen. Twijzel is een streekdorp. De bebouwing strekt zich uit aan weerszijden van de rijksstraatweg en zij bestaat voor een groot deel uit boerderijen. Voor de verwerking van geleverde melk werd in 1898 te Twijzel een zuivelfabriek, "De Eendracht", in gebruik genomen. Wegens de concentratie van fabrieken werd deze in 1973 gesloten. Twijzel is de geboorte- en woonplaats geweest van de schrijfster Simke Kloosterman. Het bekendst zijn haar boeken "De Hoara's fan Hastings" en "It Jubeljier". Haar vroeger woonhuis is als letterkundig museum ingericht en heet nu het "Simke Kloostermanhus".

Veel historische gebouwen is Twijzel niet rijk. De

kerktoren werd omstreeks 1200 gebouwd, de kerk in 1692. De pastorie dateert van 1745. Twijzelerheide is een jong dorp. De naam zegt al dat het vroeger de heide van Twijzel was. In de negentiende eeuw vestigden zich hier de eerste bewoners. Omstreeks 1850 stonden er ongeveer twintig huisjes. Eigenlijk waren het spitketen, opgebouwd van plaggen en met riet of stro bedekt.

Het was een moeiliike tijd om aan de kost te komen en menigeen ging dan ook "de streek op" met negotie. Straatnamen als Stuolwynderspaed en Reapdraeyersreed herinneren er nog aan dat hier stoelmatten en een van stro gedraaid soort touw werd gemaakt.

Men zal in dit boekje foto's vinden van heel eenvoudige huizen, maar dit zijn al geen spitketen meer. Wie nu in Twijzelerheide komt zal zich moeilijk kunnen indenken dat het er hier vroeger zo heeft uitgezien, Hopelijk zal met genoegen gekeken worden naar wat eens was. Tevens bedank ik van harte degenen die hebben meegewerkt aan het samenstellen van dit boekje.

1. Het westelijk gedeelte van de Twijze1er buurt ziet u hier omstreeks 1922. Reehts is de manufaeturenzaak van W.A. Noordhoff. Op de stoep staat de heer Noordhoff. Verder staan op de foto van links naar reehts gezien: Sybren Riemersma, een onbekende, Jasper de Vries, Sije de Haan en de vrouw van De Vries. Op de aehtergrond ziet u Comelis Sietsma met een bespannen wagen.

2. Op deze foto staat, geheel links, het schilderachtige huisje dat lang werd bewoond door Hendrik Veldman. Doorgaans werden hij en zijn vrouw Hendrik en Wiets genoemd. Thans staat op deze plaats de nieuwe gereformeerde kerk met de pastorie en de kosterswoning,

3. Een boerderij, gelegen achter de gereformeerde kerk. De met zandlopers beschilderde raamluiken en de boomgroepen geven het geheel een mooie aanblik. Voor het huis staat het gezin van Louw v.d. Zwaag met het dienstmeisje, Bij een latere verbouwing ging het voorhuis verloren.

..?.

. -

4. Hier ziet u een foto van de bedrijvigheid in de Twijzelervaart in vroeger jaren. Tegen de auto geleund staat de heer D. Dijkstra.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek