Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten

Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten

Auteur
:   I. Geerlings
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4082-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Gezicht op de nieuwe openbare school met de woning te Twijzel die in 't voorjaar van 1895 in gebruik werd genomen. Het pas benoemde hoofd van de school, de heer Koopal, zit hier met zijn vrouw voor de woning. Voor de school staan de onderwijzer, de heer Beiboer, en de onderwiizeres, mejuffrouw Veenstra, met groepen kinderen.

21. Ben sehoolfoto van 1921. Hier staan van links naar rechts op de aehterste rij: de heer Koopal (hoofd), mejuffrouw Mulder, A. Veldman, W. Oosterhof, K. Bosma, D. Groenhof, W. Boonstra, S. Dijkstra, K. Hulshof en de heer Beiboer. Tweede rij van aehteren: R. Geerligs, G. v.d. Veen, Y. Kuipers, G. de Bruin, I. Zijlstra, G. Hoeksma, W. Wijma, A. Dalstra, W. v.d. Land en A. Smeding. Derde rij van aehteren: onbekend, J. Kuipers, H. v.d. Land en J. de Groot. Geknield: L. de Bruin, A. Koopal en P. Feddema. Zittend: G. Postma en een onbekende.

22. Hier ziet u een foto van de deelnemers aan een landbouwcursus met de leider en het bestuur omstreeks 1930. Op de voorste rij zitten de heren: R. Bouma, L. Geerligs, O. v.d. Ploeg, Strating (cursusleider), Spriensma, Geertsma en H. Bosma. Achter hen staan: E. de Vries, P. Top, B. Brinkman, B. Reitsma (chauffeur), L. Veenstra, Dijkstra (chauffeur), S. Brinkman, H. v.d, Meer, Kloostra, L. Eskens, M. Koopmans en twee heren van wie de namen onbekend zijn.

23. De optocht in de Kerkbuurt tijdens het schoolfeest van de openbare school in 1927. Op de wagen zitten Jouke Bouius en Simon de Vries met de Leeuwarder straatmuzikanten. Geheellinks van de weg staan dominee en mevrouw Nobel met twee loges.

24. Links een portret uit 1908 van de bekende Friese schriifster Simke Kloosterman, een dochter van Jan Ritskes Kloosterman en Trijntje Beintema. Zij werd geboren te Twijzel op 2S november 1876. Rechts een portret van Simkes vader, Jan Ritskes Kloosterman, geboren te Twijzel in 1847. Hij was boer en toonde ook dichterstalent te bezitten. Zijn boerderij (thans afgebroken) stond tegenover het "Simke Kloostermanhus". Er wordt verteld dat hij elke morgen naar de kerk liep en het haantje van de toren groette door zijn hoed af te nemen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek