Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten

Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten

Auteur
:   I. Geerlings
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4082-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Twijzel en Twijzelerheide in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

· .~

.~ I ,

25. De Kerkebuurt, gezien uit oostelijke richting, Op de voorgrond reehts staat de oude smederij van v.d. Velde, later bewoond door Detmar. De houten uitbouw is de etalage.

26. De Kerkebuurt, gezien uit westelijke richting, omstreeks 1920. Rechts staat herberg "De Drie Witte Kannen" met ervoor het uithangbord.

Dit is lietste Jintsje Kaepman fon Twtezel. Utjoen ta eigen voordeel pries Vjouwer Cinten.

27. Een foto van Jentje v.d. Land met zijn tweespan, genomen omstreeks 1905 bij de openbare lagere school te Twijzel. Hij was lichamelijk gebrekkig en trachtte met zijn negotie aan de kost te komen.

28. De boerderij aan het Wyldpaed waar eertijds Age v.d. Land (de vader van Jentje v.d. Land) heeft gewoond. Hij was vermoedelijk het eerste raadslid uit Twijzelerheide. Het kruispunt Wyldpaed - Bjirkewei werd naar hem Agehoeke genoemd. Op dit punt staat nu de boerderij van L. Fokkema.

"

Twlizelerheide

Uitzave J. Dwinl!:er, Fotograaf, Leeuwarden.

29. Gezicht op een paar woningen aan de Oane Binnesreed omstreeks 1908. In het rechterhuis woonde toen Fokke Veenstra en in het andere zijn dochter Marijke.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek