Twisk in oude ansichten

Twisk in oude ansichten

Auteur
:   A. Schermer
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2527-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Twisk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Twisk is een kleine gemeente in West-Friesland, niet ver van Medemblik, met een grondgebied van ongeveer 740 ha hoofdzakelijk weidegrond. Het is een langgerekt boerderijendorp, liggend op een hoogte die op natuurlijke wijze werd gevormd, langs de Twisker Dijksloot, vroeger vermoedelijk een riviertje "De Twise" dat stroomde van zuid-west naar noord-oost. In het zuidwesten ligt de polder "De Bennemeer" die in 1634 ontstond door droogmaking van het gelijknamige meer. De Banne Twisk ligt in "De Vier Noorder Koggen" en behoort tot het waterschap "West-Friesland". Verder is er nog inmaalpolder "De Horn".

Twisk heeft vele jaren tot een van de rijkste dorpen in West-Friesland behoord, vooral in de achttiende en negentiende eeuw heeft het een periode van bloei doorgemaakt. Uit die tijd zijn boerderijen overgebleven die fraaie voorbeelden van landelijke bouwkunst zijn, met aan de stadsarchitectuur ontleende

gevels. Verder is er tamelijk veel te zien van de voor Noord-Holland typerende houtbouw. De veehouderij was altijd - en is nog - een belangrijk middel van bestaan van de Twisker bevolking. Het bevolkingscijfer liep van 31 december 1880 tot 31 december 1975 op van 832 tot 894, geen ingrijpende verandeTingen dus. Het laagste bevolkingscijfer in die periode was in 1940 (719 personen).

Ongeveer 90% van de Twisker bevolking is protestant, waaronder Nederlands Hervormden en Doopsgezinden. Er zijn twee kerken, de hervormde uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en de doopsgezinde kerk uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Onder de Doopsgezinde Gemeente valt ook de gemeente Abbekerk.

Twisk werd voor de eerste maal vermeld in de leenregisters op het rijksarchief te 's-Gravenhage in 1311. Bij de opheffing van het baljuwschap Medemblik op 2 februari 1414 werd Twisk, te zamen met Abbekerk,

Lambertschaag en Midwoud, verheven tot de "Stede Abbekerk". De "Informatien op het stuk der verponding" van 1494 en 1514 bevatten ook voor Twisk de toen overal aangeheven klachten over verval en achteruitgang maar deze moeten niet zo ernstig worden opgevat daar bijna allen die werden gehoord de economische toestand van hun dorp of stad zo donker mogelijk afschilderden teneinde zo laag mogelijk te worden aangeslagen.

De "Zwarte Hoop" van Karel van Gelre die naar Holland kwam plunderde eerst Medemblik en op weg naar Alkmaar werd ook Twisk aangevallen. Het merendeel van de huizen werd in brand gestoken en de mensen doodgeslagen. Het is niet bekend of zo iets ergs het dorp nadien is overkomen. WeI bleef hetgeen in 1588 in Medemblik voorviel financieel voor Twisk niet zonder gevolgen.

Verder ging het leven en bedrijf in deze afgelegen hoek van Holland nogal rustig voort.

In 1970 werd een groot gedeelte van het dorp aangewezen tot beschermd dorpsgezicht ingevolge de Monumentenwet en veel boerderijen en woonhuizen werden geplaatst op de Lijst van Monumenten. Dit had onder andere tot gevolg dat van de aanvankelijke wensen en plannen tot demping van de Dorpssloot (Twisker dijksloot) moest worden afgezien. Dit zal tot gevolg hebben dat het karakter van het dorp - dat al tot de best bewaarde in West-Friesland behoorde zeer weinig verandering meer zal ondergaan.

Ook ons Westfriese dorp Twisk is nu met dit boekje in de bekende serie opgenomen. Allen die mij van dienst zijn geweest met foto's, mededelingen en wetenswaardigheden over "vroeger" wil ik bij deze hartelijk danken. Zonder hun hulp had dit boekje niet kunnen verschijnen. Ik hoop dat het aan de verwachtingen beantwoordt van degenen die er interesse voor hebben of nog zullen worden geihteresseerd.

1. Kinderen, waaronder broers en zusters van elkaar, gefotografeerd omstreeks 1900. Het zijn allemaalleerlingen van de openbare school. Op de achterste rij ziet u van links naar rechts: G. Reek, A. Metselaar, R. Veerman, A. Appel, A. May en M. Bruin. De tweede rij wordt gevormd door: J. Reek, twee dochters van stationschef Bakker, met tussen hen in J. Veerman, vervolgens J. Bruin en A. Pijper, links naast de meisjes het hoofd van de school A.L. van den Berg. De jongens zijn, staand: 11. Pijper, C. Donker, J. Zijp, P. v.d. Berg, T. Blokpoel, C. Leeuwrik en R. Zijp, Geknield ziet u: G. de Geus, L. Blokker, C. Pool, J. Bruin, J. Bakker en K. Nieuwboer. Vooraan zitten: G. Pool, K. Veerman, D. Bruin, J. Vroom, J. Reek, A. Zee, een zusje van J. Bakker en een zoon van stationschef Bakker.

TWISI(

Laanweg

2. Cafe "De Ooievaar" omstreeks 1910. Dit cafe stond op het grondgebied van de gemeente Opperdoes maar was geheel georienteerd op Twisk. Ret werd gesloopt in 1963. Rechts is nog een stukje van de zogenoemde doorrijstal te zien en aan de dakkapel het uithangbord. Links was een winkel in kruidenierswaren en serviesgoed en rechts het cafe. Boven de deuren hangt een bord met de tekst "stationskoffiehuis", dit vanwege de nabijheid van het station Twisk aan de spoorlijn Medemblik-Roorn. Er woonde ten tijde van deze foto de familie Vroom. Verder staat er een fraaie handwijzer met de aanduiding "Laanweg", genoemd naar de heer Laan die aan deze weg woonde. Thans is dit Westeinde Opperdoes. De slager is de Twisker Reindert Appel en het kleine kind B. Koolhaas Dzn.

3. De Twisker veehouders hadden al in begin 1900 zeer goed vee, van het zogenoemde zwartbont Hollandse veeslag. Dit vee werd toen al veel geexporteerd naar andere landen. De koeien op de foto zijn van P. Metselaar, grazend achter diens boerderij. De foto is van omstreeks 1912. De koeien zijn: 1,2 en 3 respectievelijk Emilie I, II en III. Nummer 4 is de zoon Christiaan. Deze runderen waren ingeschreven bij het Nederlands Rundveestamboek en bij de Twisker rundveefokvereniging. Emilie I had toen een melkopbrengst van 5055 liter, wat veel was in die tijd.

4. Deze foto werd genomen aan het oosteinde van het dorp. Links staat de boerderij van de familie Middelbeek, voordien woonde daar de familie Lakeman. Deze boerderij brandde in de zomer van 1954 af door blikseminslag. Thans staat er een nieuwe boerderij die wordt bewoond door de familie Middelbeek. Naast de boerderij staat de woning van de familie D. Koolhaas Bzn. Op de aehtergrond links ziet u de bakkerij van N. van der Aarde. Het meisje links is E.D. Koolhaas en het meisje reehts A. van der Aarde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek