Twisk in oude ansichten

Twisk in oude ansichten

Auteur
:   A. Schermer
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2527-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Twisk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Links: het echtpaar J. Waker-Gons v66r de winkel waarin rond 1910 fruit, groenten, noten en dergelijke werden verkocht. Omstreeks 1922 werd in dit pand door C. Eelman een rijwielherstelplaats geopend, later ook garagebedrijf en elektriciteitszaak. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde zich in dit pand en in de woning ernaast de firma gebroeders Van der Molen. In 1957 werd dit gebouw afgebroken en vervangen door een woon-winkelhuis met garage en werkplaats. Rechts: het echtpaar K. Timmerman-Melling deed in 1902 in "manufacturen en modes". De heer Timmerman ventte met zijn hondewagen in Twisk en omstreken met stoffen en hij verhuisde later naar de naastgelegen winkel van zijn schoonvader Melling. Deze zaak werd, na nieuwbouw, nog vele jaren door het echtpaar gedreven.

Gl"bete lit:

TVVISK .?

21. Nogmaals een dorpsgezicht, nu nabij de kruidenierswinkel van J. Wagernaker, circa 1916. Deze zaak is na diverse verbouwingen nog steeds van de familie Wagemaker (achterkleinzoon). Rechts staat de boerderij van de familie Slot. Daarnaast ziet u, gedeeltelijk zichtbaar, het oude pand waarin het postkantoor was gevestigd en de "brievengaarder" E. Huijnink woonde. Dit pand werd in 1956 afge broken. Thans staat hier de RABO-bank. Daarnaast staat, gedeeltelijk zichtbaar, de manufacturenzaak van B. Schenke. Ret meisje op de brug is G. Rempt.

22. Een afbeelding met het gemeentehuis, de openbare school en de woning van het schoolhoofd. Ret gemeentehuis werd in 1889 gebouwd als bewaarschool en woning voor de onderwijzeres. Ontwerper was timmerman G. Dammes. In 1910 werd de bewaarschool verbouwd tot gemeentehuis met hieraan vastgebouwd een woning voor de veldwachter, wiens vrouw concierge was. Ret bevatte slechts een vertrek dat dienst deed als raadzaal en secretarie, verder nog een archiefruimte en kelderruimten. In 1963 werd het geheel ingrijpend verbouwd tot gemeentehuis en verviel de woonruimte. De school werd in 1928 verbouwd waarbij de gang naar de oostzijde en de ramen naar de westzijde werden verplaatst. V66r de gebouwen is het schoolplein, naast het gemeentehuis het pad naar de zogenaamde bullenweid, later het sportveld.

23. Het gemeentehuis en de school omstreeks 1911, kort nadat het gemeentehuis a1s zodanig in gebruik is genomen (voorheen bewaarschool). Op het voormalige schoo1plein ziet u een gedeelte van de schoo1jeugd. Te herkennen waren, van links naar rechts, achteraan: de jongens P. Bollema, A. Wage maker, A. Zeilemaker, J. Schuurman, P. Baas, onbekend, R. Huijnink, P. Bakkum en H. Schenke. Vooraan: B. Schenke, G. Zeilemaker, G. Schermer, D. Koster en de tweeling Vis. Tussen hen: een onbekende en T. Nooij. Verder: D. Bruijn, K. de Vries, A. Visser, H. Bakker, D. Schagen, G. Spijker, D. Zijp, P. Visser, D. Schermer, twee meisjes en de k1eine jongen op de voorgrond zijn niet bekend. De meisjes op de achtergrond zijn: T. Wijdenes, G. Leeuw, M. Starn, N. Vroom, A. Pijper, T. Zee, A. Appel, L. de Vries en T. v.d. Meer.

24. Dit dubbele woonhuis stond tegenover het gemeentehuis. De huisjes werden wel de armenhuisjes of weduwenhuisjes genoemd. Ze waren eigendom van het Burgerlijk Arrnbestuur. Hier hebben de meeste tijd weduwen gewoond maar ook de "bulloper" die met een stier 1angs de boeren ging. Deze stier was eigendom van de gemeente. De huisjes werden in 1965 ges1oopt. Deze foto is van 1932.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek