Tzummarum-Firdgum in oude ansichten

Tzummarum-Firdgum in oude ansichten

Auteur
:   E.W. Talsma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4519-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tzummarum-Firdgum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Nogmaals een foto van de Firdgumer toren. Deze toren had begin deze eeuw een groot kerkelijk bezit. Landerijen, praktisch alle huizen, een bakkerij en een kruidenierswinkel in het dorp waren eigendom.

Dit alles is in de jaren vijftig en zestig overgegaan naar de Nederlands Hervormde Gemeente TzummarumFirdgum.

36. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Het leven herneemt zijn gewone gang. Bijgaande foto is een bewijs van het toen moderne vervoer.

Luttele jaren later werd een wet van kracht die verbood om honden te gebruiken als trekdier. We zien hier A. Dijkstra met de "brijkarre" op weg naar zijn klanten.

37. Arbeiderswoningen aan de Swaerderwei. Bij het afbreken van deze woningen en het afgraven van de fundamenten kwamen twaalf skeletten te voorschijn, Een tamelijk eigenaardige vondst, die duidt op een vermoedelijk massagraf of een vroegere begraafplaats.

Foto onder: weg naar Minnertsga. Dit was echter niet de eerste verbinding met het buurdorp. De eerste weg liep via de Hearewei en Firdgum. Dat Tzummarum bekend stond als het boomrijkste dorp van Noord- WestFriesland laat deze foto duidelijk zien.

Zo zijn we dan nu gekomen aan het eind van onze rondwandeling door de dorpen. Om u een inzicht te geven over het reilen en zeilen van de middenstand in die tijd, geven we hier een overzicht van de toestand zoals die was rond 1920. Over gezelligheid gesproken. Wanneer u bedenkt dat de meeste mensen alleen gebruik konden maken van de "benenwagen" kunt u zich misschien iets voorstellen van de bedrijvigheid ter plekke. Hier komen ze.

Bakkers: C. Bandsma, J. Bandsma, J. Tuinhof, H. Oberman, A. Sybrandy, J. de Jong, J. Struiksma, R. de Vries (Firdgum). Slagers: G. de Boer, R. Posthuma, G. Hogerhuis,

Schilders: J. Jouwersma, D. Zijlstra, P. Zijlstra.

Kruideniers: R. Pasma, Sch. Faber, Sietske Monsma, Rense de Beer, D. Zijlstra, Jac. Roorda, L. Posthuma, R. Elzinga, B. Spanjer (Firdgum), S. de Vries (Firdgum), Anne Westra, T. Kloosterman (snoep), S. Lautenbach, S. Talsma, M. Marra, B. Lyklema, Gooitzen-Sietske , J. de Jager, Wed. A. Ennema (Zeedijk).

Smederij: M. Keuning, M. de Vries.

Timmerman-aannemers: D. Kloosterman, Gebr. Kloosterman, H. Meijer, J.K. Bonnema, T. Bonnema.

Me/khandel: M. Hamersma, C. Groendijk. Koperslager-loodgieter: T. Dronrijp.

Stoe/winder: + vodden, oud ijzer D. Dijkstra.

Kappers: A. Travaille, A. Zijlstra.

Kleermakers: R. de Bruin, S.A. Travaille.

Groentehandel: Wed. Kramer (Nienke), H. Harkema, HoukeTsjettsje, P.Tj. Pasma.

Schoenmakers: B. Posthuma, E. Hoekstra, C. Terpstra, A. Zijlstra.

Turfschippers: Tj. Hielkema, T. Taekema, G. Doomeveld, S. Keuning.

Brandstofhandel: G.A. Reitsma. Wagenmakers: Tuinhof, W. Louwenaar. Granen en zaden: F. Postma.

Cafes: s. Kastelein, J. Miedema, P. de Beer, J. v.d. Zee (Zeedijk), Beppe Tiet (Zeedijk).

Glas- en aardewerk: W. Tamminga.

Vlashandel: R. Pasma, St. Harkema, T. Zwart. Klompenhandel: J. Jouwersma, S. Lautenbach, D. Zijlstra, B. Lyklema.

Voermansbedrijf: Ids Monsma, Jac. Hoogland.

Rouwkleding: Tj. Westra, Wed. J. Hoekstra.

Manufacturen: G. Terpstra, J. Bonnema, S. Lautenbach. Vrachtrijders: A. Travaille, G. Herrema, Huisman, R. Haarsma.

Beurtschipper: J. Spoelstra.

Petroleum: Dit produkt was bij de meeste kruideniers verkrijgbaar.

Coop. Voorschotbank: zitting vrijdagsavonds in een lokaal van de openbare school.

Wij willen hier ons boekje mee afsluiten. Heel hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt bij het tot stand komen ervan. In het bijzonder zij die ons de foto's beschikbaar stelden en allen waarmee wij goede gesprekken hebben gehad. Wij hopen dat iedereen er een beetje herkenning of/en vreugde aan zal be1even.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek