Ubach over Worms in oude ansichten

Ubach over Worms in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Gielen en H.M.H. Goossens
Gemeente
:   Landgraaf
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4473-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubach over Worms in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De fanfare "Eendracht" anna 1893. De vereniging was opgericht in het jaar 1883. De eerste voorzitter was burgemeester P.D. Pelzer, die echter in 1884 overleed. Zijn opvo1gers waren de heren P.D. Beckers (vierde van rechts op de bovenste rij) en D. Reinartz (vierde van rechts zittend op de tweede rij). Rechts naast de heer Beckers staan de heren W. Heidendae1 en Jos Knoben. Zittendop de voorgrond: Eugene Bloemen, Jos Beckers (later veearts), Leo Mertens en F. Heinen.

50. In het huis van Jos Putmans was in het rechter vertrek een winkel gevestigd. Achter de woning beyond zich de timmerfabriek, die omstreeks 1920 verdween. Later werd het huis door zijn zoon, W. Putmans, verbouwd. Tegenover het huis werd in de winter van 1870 een inwoonster uit de gemeente dood aangetroffen. Zij was teruggekeerd van een handelsreis Keu1en. Op de p1ek verrees in hetze1fde jaar een wegkruis ter herinnering aan het droevige voorval. Voor het huis, dat binnenkort wordt afgebroken, staat mevrouw Van der Lieck-Putmans,

51. Boerderij Schnitzeler anna 1915. In de achttiende eeuw woonde hier de schepen, die het dorp Groenstaat vertegenwoordigde bij de schepenbank te Ubach. Dit historisch bouwwerk, dat menig antiek voorwerp en veel historische gegevens herbergde, moest helaas wijken voor het moderne verkeer. Links naast de poort ziet u het woonhuis, dat een mooi staaltje van vakwerkbouw was. Voor het huis poseren twee zonen Schnitzeler en de heer Brauns.

Groaten uit Groenstraat

52. De Groenstraat anna 1912. In het midden staat de oude kapel, daterend uit 1848 en gesticht door pastoor Luchtmann uit Hulsberg, die in 1779 geboren was te Groenstraat. In de kapel hangen de oude kruiswegstaties die zich tot 1904 in de St.-Josephkerk bevonden. In 1924 werd dekapel afgebroken. In het gebouw links begon de heer P. Simons zijn papierindustrie en verschenen de eerste ansichtkaarten. Achter de kapel lag een waterpoel. Ret huis erachter werd kort na de eeuwwisseling gebouwd.

Groenstraat

onumentale Kapel

53. De kapel werd gebouwd in 1925. Ze kwam in de plaats van de afgebroken kapel aan de overzijde. Volgens de stichtingsakte van pastoor Luchtmann moest er tijdens de jaarlijkse "grote bronk" gebeden worden voor de stichters van de kapel. Ter herinnering aan de redding van het heilige kruispartikel, door P.X. Werden in 1836, trok men er oak jaarlijks in de maand september met de heilige kruisprocessie naar toe. Op de achtergrond ligt de boerderij Schnitzeler.

Groeten UtI Groenstraat

54. Links Iigt het woonhuis met cafe van de heer P.J. Simons Sf. en daarachter het huis Vall de textielhandelaren Jurgens uit wier familie de stichter van Jurgens rnargarinefabrieken te Oss stamt. In september 1972 werd het afgebroken. Daarnaast beyond zich een dans- en kegelzaal, "een duivelse plaats des pleziers", die het gezegde van "die Gottverlassene Grunstrasse" veroorzaakt zou hebben. Rechts het huis Borjans, waarin we links de eerste winkel van de heer P.J. Simons zien.

Groeten uit Groenstraat

55. Groenstraat-Oost an no 1915. Het huis Schuncken, links, werd gebouwd in 1911. De meneer met het juk is op weg naar de waterput nabij de achterste huizen op de foto, De put, waar men vaak uren in de rij moest staan om zijn waterrantsoen te ontvangen, kreeg in 1911 een nieuwe pomp, die in 1913 geelektrificeerd werd. Geheel rechts staat het cafe "Op de Trepkes" van Barbara Pauli. Daarnaast ligt de winkel van Johanna Godland.

Groeten uit Groenstraat

56. Groenstraat-Oost anna 1912. Op de achtergrond links staat het huis van koopman Peters. In de huizen aan de rechterzijde woonden van rechts naar links: de families Scholtes, Scholle, Luchtmans en Frijns. De huisvrouwen staan op de stoep. In het kleine witte huisje woonde de familie Simons. De straat verkeert in een deplorabele toestand. Alle buurtbewoners hebben zich op straat begeven om te poseren voor de fotograaf. Ook de waterdragers zijn weer aanwezig.

57. Deze foto uit 1928 toont ons het winkel- en woonhuis van de heer P.I. Simons. In het witte gebouw ontstond de bekende fotodrukindustrie, later gevolgd door een groothandel in papierwaren. De eerste ansichtkaarten ontstonden in Duitsland van waaruit de heer Simons ze introduceerde in onze streken. Aanvankelijk werden de kaarten nog in Duitsland vervaardigd doch later gebeurde dit in eigen bedrijf, Op de plaats van de winkel stond voor 1925 de oude kapel.

58. Anno 1920 leek de Groenstraat op sommige plaatsen wel een soort reereatiegebied met idyllisehe plekjes en praehtige bornen met struikgewas. Naast het kruisbeeld staat Barbara Kunkels. Haar waning was een paar honderd meter naast het kruisbee1d gelegen en is enige jaren geleden afgebroken. Bij de verbreding van de straat, in 1931, verdwenen de bomen. In het struikgew as, reehts, zien we een drietal wandelaars zitten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek