Ubach over Worms in oude ansichten

Ubach over Worms in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Gielen en H.M.H. Goossens
Gemeente
:   Landgraaf
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4473-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubach over Worms in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groeten uit Waubach

9. De Kerkstraat anna 1915. Het meisje op de voorgrond heeft zojuist water gehaald in de gemeenteput naast het oude marktterrein. Gehee1 links staat het in 1910 gebouwde winkelhuis van de heer G. Nieve1stein, die met eehtgenote op de stoep staat afgebee1d. In het tweede huis reehts woonde cafehouder en k1eermaker K. van Nuys. In het witte huis was het eerste P.T.T.-kantoor gevestigd. Op de aehtergrond bevindt zieh de in 1914 verbouwde cafe-danszaal van L. Knoben.

10. het huis Toenbreker anna 1907. De eigenaar, die we hier met pijp op zijn best uitgedost zien, heeft a1s aannemer ve1e huizen in de gemeente gebouwd. Daarnaast was hij rond 1910 ook nog cafehouder en barbier. De drie bekende haarcoupes in die dagen waren: "ratsekalisiert", .Jcurnpke" en "poe1et". Voor het huis zien we een bruggetje over de straatgoot, iets wat toen lang niet iedereen voor zijn woning had. Was het een teken van zekere welstand?

11. In 1917 verrees er op de hoek KerkstraatKloosterstraat deze, in 1965 afgebroken, kapel. Ze was gebouwd door de buurtbewoners. Sinds 1898 stond er reeds een kruis, afkomstig van het oude kerkhof, dat was orngeven door een gietijzeren hekwerk. Achter de kape1p1aats bevond zich in de negentiende eeuw het bakhuis van de pastorie. Op de achtergrond staat de grote pastorie uit 1913, waarin onlangs de Groene Kruisvereniging gevestigd werd.

Waubach Marklplein

12. Hoek Marktstraat-Kerkstraat anna 1923. U ziet de eerste bus van de Iijn dienst Heerlen-Rimburg van de heer Cremers uit Schaesberg. In de vo1gende jaren lOU nog een drietal ondernemers volgen. Boven de voordeur van de oude pastorie bevindt zich een ornament in Lodewijk XV-stijl. De voorgevel van het huis Toenbreker werd in 1921 voorzien van een voor die tijd kunstzinnig, uit Westfalen afkomstig en in cement uitgevoerd, pleisterwerk met b1oem- en fruitmotieven, Een modegril in de bouwkunst uit de jaren twintig!

13. Het marktterrein en omgeving anna 1922. Links zien we het cafe, de schoenen-, elektriciteits- en kapperszaak van de familie Heidendael. Geheel rechts de in 1921 gebouwde manufacturenzaak van de heer Nievelstein. Op de voorgrond is een gedeelte van het in 1920 aangelegde markt- en kermisterrein zichtbaar. Voor die tijd bevond er zich op deze hoek een drinkpoel voor het vee met ernaast een afdak voor landbouwgereedschap van boer Heinen, die sinds 1888 in het oude rectoraatshuis woonde.

14. Dit huis was eertijds een afdak, behorende bij de werkplaats van smid Brepols. Het Waubachs gezegde "du bis mit mich noch nit langs smids bakkes" had betrekking op dit gebouw. In 1889 werd het de woning van de echtelieden Jongen-Brepols, die voor het huis staan afgebeeld. Achter het linker raam ligt het bekende snoepgoed uit die dagen. Voor het huis gebeurde op 17 juli 1888 een dodelijk onge1uk. Een voerman, ingedomme1d op zijn wagen, viel van de bok en kwam onder de wie1en terecht. In 1970 verdween het huis bij de reconstructie van de Putweg.

15. Het huis Custers tegenover de kerk. Het was gebouwd in 1863 door het toenmalige hoofd der school, de heer W. Custers. In het linker gedeelte was een winkelbedrijf en rechts een herberg, waarin in 1898 op de bovenverdieping het landbouwcasino gevestigd werd. Huisnummer A160 duidt er op dat het een van de ,,1atere" huizen in Waubach was. De heer F. DOrenberg heeft er later een boekwinkel in gehad. Thans is er een deel van de zaak van de heer W. Huth in gevestigd. Op de voorgrond staat mejuffrouw Maria Knoben met twee kinderen Custers.

16. Dit huis was gelegen in de Kerkberg, schuin tegenover het oude gemeentehuis. Na een trouwpartij vertoefde men er gewoonlijk om een dronk uit te brengen, op het jonge bruidspaar. Geheel rechts staat Trienke God1and en daarnaast haar dochter, die na een reis naar Lourdes plotseling genas van een ziekte. Omstreeks 1930 werd het huis gedeeltelijk afgebroken en kwam er een nieuw voor in de plaats. De vier heren op de foto zijn vader en zoon Knoben en de heren Melchers en Romkens,

17. De Kerkberg ontstond als voetpad in 1805. Aan de ingang van de kerkdeur is te zien, dat de weg uitgediept is. Voor 1922 liep hij vrij steil naar beneden, hetgeen in de winter niet zonder gevaar was. In het huis Knoben woonde voor 1898 herbergier en voerman Dreessen. Vanuit het keukenraam kon men zien wanneer op zondag de hoogmis uit was. De kerkgangers van de Onderste Straat kwamen dan in het cafe bijeen. Voor 1928 lag er in het midden van de straat nog het huis Heidendael. De muur links dateert uit 1922.

18. Voorheen stond er op deze plek een uit 1706 daterende kapel, die tussen 1810 en 1818 verbouwd werd tot parochiekerk. Alleen de toren b1eef behouden. De grond random de kerk diende tot 1863 a1s begraafplaats. De grand was er echter zo drassig, dat men zei "In Waubach sterft men twee keer". In 1843 werd de toren door de bliksem getroffen. Na 1878 had het gebouw diverse bestemmingen. In 1946 brandde het geheel af. Aileen de muren bleven overeind staan. De toren staat onder het beheer van monumentenzorg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek