Ubach over Worms in oude ansichten

Ubach over Worms in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Gielen en H.M.H. Goossens
Gemeente
:   Landgraaf
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4473-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubach over Worms in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19, Pastoor Schiffelers werd geboren in 1842. Hij was van 1889 tot 1910 pastoor te Waubach. Hij leidde een heel sober bestaan. Zijn vlammende woorden vanaf de kansel klinken sornmige oudere mensen nog in de oren. "Die Gottverlassene Griinstrasse, aber das gliickselige Waubach" viel niet bii iedereen in goede aarde. De kerk in Waubach dankt aan hem het hoofdaltaar, de communiebank, de kruiswegstaties en de Mariagrot, alsmede de roorns-katholieke meisjesschool naast het zusterk1ooster. Hij was de 1aatste pastoor die in de oude pastorie woonde. Zijn opvolger liet de nieuwe pastorie bouwen.

20. De meisjesschool werd gebouwd in 1910. De erachter gelegen kleuterschool dateerde uit 1919. Voor die tijd werd er reeds bijzonder onderwijs gegeven in het zusterklooster. Op 17 maart 1910 vestigden zich de zusters Berthildis, Lu tharda en Amalia van de orde van onze lieve vrouw in het klooster. Behalve onderwijs verzorgden zij vanaf 1921 ook het eerste Groene Kruiswerk in de gemeente. In 1934 werd door hun toedoen het K.J.V.-huis gebouwd. Klooster, meisjesschool en kleuterschool verdwenen in 1970.

21. Een kindheidsoptoeht uit 1929 in de Grensstraat. Op de aehtergrond (op Troeleberg) staan de beide, in 1931 afgebroken, huisjes van de families Rongen en Meijs. In de boerderij links, gebouwd in 1770, woonde in de negentiende eeuw burgemeester Valkenberg. In het witte huis reehts woonde de heer F. Rongen en sinds 1916 was er de eerste bakkerij van de heer H. Gatignon gevestigd. Boven de poort reehts bevindt zieh een steen met het jaartal 1818. Hier woonden de weduwe Me1chers en later de familie Peters. In 1938 werden de beide huizen afgebroken.

22. De Grensstraat anna 1919. Op de voorgrond zien we het nog niet verbouwde huis van de heer K. Theves. Daarnaast ligt het gangetje met d oorkijk op de schuur van de heer H. Offermans, gebouwd op 7 maart 1733 door Philip Dorenberg, zoa1s een inschrift op een der ba1ken aangaf. Geheel links staat de oude bakkerij, waarin Kessels-Roos uit Heerlen vanaf 1916 brood bakte; ze werd in september 1972 afgebroken.

23. Links zien we het huis Theves tijdens de verbouwing. Rechts staat het kruis dat bij de verbreding van de Boschgracht in 1926 in het midden van de Brunssummerweg gep1aatst werd. In het weiland lag eertijds een uit oude tijden daterende boerderij, eigendom van de familie Beckers, die ze in 1911 liet afbreken. Op de achtergrond zien we de in 1818 door de heer Hendrik Schobben gebouwde schuur van boerderij Peters, waarvan in 1924 het dak bij een windhoos werd afgerukt.

Groeten uit Waubach

24. De Onderste Straat anno 1915. Het terrein aan de rechterkant was tot 1920 de p1aats waar de kermis stond met de draaimo1ens die nog door handkracht aangedreven werden. De "kop van Jut" stond naast de "meese pool" onder de boom aan de linkerzijde. In het raam gehee1links zien we de heer J. Simons (d'r Gie1e Joep). Op de voorgrond staat een soldaat, een grensbewaker uit de eerste wereldoorlog.

25. Boerderij Rornkens anna 1910. De voorgevel vermeldt het jaartal 1757 met de namen van de bouwers P(eter) V(aessen) en C(atharina) W(erden). De Onderste Straat was eertijds een waterloop. Vooral in het najaar kwam het regenwater van de omliggende hoger gelegen oorden als een "roesj" door de straat. Voor de huizen 1agen daarom hoge stoep en. In 1931 werd het wegdek verhoogd en verhard. Voor de woning staat het echtpaar Meijs en het "Jenneke van de Trepkes".

26. Dit was in Waubach het huis met huisnummer 1. Het stond er reeds in de achttiende eeuw, maar werd verschillende keren verbouwd. Omtrent de eeuwwisseling woonde er de familie Dautzenberg. Te Waubach zei men: "Bij het Trienke i g'n hek". Naast het huis werd in 1938 een kazemat gebouwd die in 1945 door de Amerikanen werd opgeblazen. Dit betekende ook het einde van dit huis. Voor de woning zien we weer een bruggetje over de straatgoot.

Onderstestraat

.~ .

27. De 1aatste huizen aan de grens. Rechts woonde omstreeks 1900 slager Reinartz. In de eerste were1doorlog diende het huisje a1s wachtlokaal van de soldaten van de grensbewaking. Verderop staan de huizen, gebouwd door meester Wijnen, waarin vanaf 1898 de douane gevestigd was. Achter deze huizen bevond zich, van 1926 tot 1935, het voetba1veld van "Olivio". Links staat het winkelhuis van de heer Van der Lieck, die tevens vrachtriider was.

28. In de negentiende eeuw was er in de gemeente reeds een brandspuit aanwezig. Ze werd bewaard in een schuurtje naast de oude school aan de Meszwegh. Een brand werd in die dagen geblust door de gemeentearbeiders onder leiding van de ve1dwachter of de gemeenteopzichter. De vrijwillige brandweer werd opgericht in 1932 op initiatief van Hubert Gerards die de eerste commandant werd. In het midden staat burgemeester P.D. Beckers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek