Ubach over Worms in oude ansichten

Ubach over Worms in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Gielen en H.M.H. Goossens
Gemeente
:   Landgraaf
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4473-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubach over Worms in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De Kerkstraat anna 1928. Op de voorgrond staat de heer W. Heidendael. De kosterswaning ontbreekt nog. Het cafe (het huis met wit geve1bord) was een bekende haltep1aats voor de voerlui die klei en ko1enslik vervoerden van Brunssum naar Eygelshoven. De paarden werden vastgemaakt aan de ijzeren ringen in de voorgevel, die er nu nog zijn. In het huis ervoor woonde secretaris J. Apers. Naast de fanfarezaal woonde het schoolhoofd, de heer J. Wijnen.

30. Onder de "schop", die voor de aanleg van het marktplein op deze plek stond, werd op 23 april 1904 een kind gevonden, waarvan de ouders nooit achterhaald zijn. Het werd op dezelfde dag gedoopt als Maria Josephine Von der Schop. In het oude pastoriegebouw links zien we een agentschap van de "Limburger Koerier" en op de achtergrond het huis Jongen en het eerste tehuis voor ouden van dagen, thans bibliotheek-school "Vrije Uren", een dependance van de muziekschool "Het Klooster".

31. Zo zag Waubaeh eruit voor de grote uitbreidingen en de ruilverkaveling. Bovenaan reehts ziet men nog duidelijk de vroegere loop van de Holenweg met de "holle boom". Op de voorgrond ligt het zwarte plein, dat later markt- en kermisplein lOU worden. Aehter de jongenssehool bevindt zieh de drinkpoel voor het vee van boer Loo. Reehts beneden staat het kleedlokaal van het speelterrein van de voetbalvereniging "Oranje". Op de achtergrond ziet u nog het oude zusterklooster met bijbehorende gebouwen.

32. In 1923 vierde de fanfare "Eendracht" op luisterrijke wijze haar veertigjarig bestaan. Hier trekt het defile, voorafgegaan door de schutterij "St.-Joseph", door de Onderste Straat naar de feestweide van "schepen" D. Reinartz. In het grote herenhuis rechts woonde de burgemeesters P.D. Pelzer en D. Beckers.

33. Deze boerderij, ge1egen in "de Kier", was gebouwd in 1750 door Petrus Reinartz. Ret was in 1806 het geboortehuis van pastoor Janssen van Simpe1ve1d, die in 1864 zesduizend gulden legateerde aan de kerkfabriek te Waubach, onder voorwaarde dat er binnen vijf jaar met de bouw van de nieuwe kerk begonnen was. Later woonden er de families Mertens en Vaessen in. Nabij de boerderij was een waterput waarvan de afdeksteen later onder het kruis geplaatst werd. Voor de poortingang staat de heer Mertens.

34. De schutterij "St.-Joseph" en de fanfare "Eendracht", gefotografeerd voor het caferestaurant met danszaa1 van de heer Meiis aan de Kantstraat in 1928. Thans is er het winkelbedrijf van de heer H. Huth in gevestigd. Zittend op de eerste rij zien we de schutterskoning W. Haan en voorts de heren D. Wijnen (schoolhoofd), H. Heinen, K. van Nuys, Tilmans en Toenbreker.

35. Op "d'r Kank" anna 1905. In het tweede huis links begon de heer Willem Smeets een slagersbedrijf. Op de achtergrond ligt de oude smidse Schormans. In het witte huis werd vroeger het "daasbiete" gehouden, waarbij de honden van de buurtbewoners moesten proberen een gevangen das uit een liggende ton te halen. Een volksvermaak uit die dagen! Cafe Gerards verdween in 1970. Het huis Jeurissen en de schuur Haenraths werden in 1929 af'gebroken.

36. De oude smidse van de heer W. Schormans, die hier met zijn beide zonen voor de ingang poseert, was gelegen in de Kantstraat tegenover de Sloterstraat. Geheel rechts is nog juist een gedeelte van het huis Dautzenberg te zien. De vader van de heer W. Schormans was een bekend genezer van brandwonden. De smidse werd in 1924 afgebroken. Achter het woonhuis werd enige tijd later de nieuwe smidse gebouwd langs de Sloterstraat.

37. Het winkelhuis van de heer Schormans tegenover de smidse. In 1924 werd het huis verbouwd. Aan de linkerkant van de ingang kwam er een winkelruimte bij en op de hoek van de Sloterstraat werd in 1927 een kapel gebouwd, die het oude kruis, dat sinds 1733 in de nabijheid stond, moest vervangen. Het kruis was opgericht door de buurtbewoners om er te bidden en Gods zegen af te smeken tegen de gevreesde veeziekte "miltvuur".

38. Het huis Bloemen was gebouwd in 1889. Voor 1900 woonde er de familie LinssenVelraeds. Het was ook het geboortehuis van monseigneur H. Frehen, die thans bisschop van IJsland is. In 1962 werd het afgebroken. Emaast ligt de verbouwde boerderij van de heer Vaessen. Een balk in de schuur vermeldt: "G.L. Bauer F.W. anna 1722 Dieses Haus steyt in Gattes Hand, Gott bewahr es fur Feur und Brand".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek