Ubach over Worms in oude ansichten

Ubach over Worms in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Gielen en H.M.H. Goossens
Gemeente
:   Landgraaf
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4473-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubach over Worms in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Op 28 februari 1928 gebeurde er te Stenenkruis een tragisch ongeval. De autobus van de heer Van Kan kwam tijdens haar rit van Heerlen naar Rimburg in het winkelhuis van de familie Pauels terecht, waarbij mevrouw Pauels, bezig met het schrobben van de stoep, om het leven kwam. Natuurlijk was er veel bekijks toen er een kiekje van het ongeluk werd geschoten.

40. De voetba1vereniging "Waubach-Oranje" omstreeks 1920. De club werd opgericht op 13 september 1913. In de loop der jaren werd er op diverse terreinen in de gemeente gevoetba1d onder andere in de Gracht, aan de Boschgracht, aan de Voge1zankweg en in de Schoo1straat. In 1970 kreeg men tenslotte een modern speelterrein naast de sporthal "Ter Waerden". De club behaa1de diverse successen onder andere leampioenschappen in 1925/26 en 1927. In het midden staat de heer A. Mund, bekend keeper van de voetba1verenigingen "Waubach" en "Olivia".

41. Aangezien de voetbalvereniging "Waubaeh" niet in de rooms-katholieke bond speelde, werd er in 1926 een tweede voetbalvereniging, "Olivio", opgericht. Men speelde op een terrein aan de Gracht. Nadat versehillende spelers naar elders vertrokken waren of "onderdak" bij de voetbalvereniging "Waubaeh" hadden gevonden en de rest niet in "onrooms" gezelsehap wilde spelen, werd de club in 1935 opgeheven. Op de foto staat het eerste en tweede elftal. De geestelijk adviseur is kapelaan Kremer. In de tweede rij staat geheellinks Charles Frehen en tweede van reehts is J. Reinartz, later pastoor te Noordbeek.

42. Het mannenkoor "St.-Joseph" bij de oprichting in 1924. Na onenigheid in het kerkelijk zangkoor "St. Caecilia" scheidden sornmige zangers zich af en stichtten op 2 mei 1924 een nieuwe zangvereniging. Als beschermheilige koos men de patroon van de parochiekerk. De foto is genomen voor de hoofdingang van de pastorie. In het midden op de voorste rij zitten voorzitter Alex Cremersen en directeur H. Hibbeler uit Uebach in Duitsland. Vaandeldrager is de heer Van Dael.

43. De schutterij "St. Joseph" anna 1905. De vereniging was opgericht in 1888. De eerste generaal was de heer Mathieu Gillesen. Men telde zevenentwintig leden. In 1905 vierde men een groat schuttersfeest waarbij een vijfenzeventig-tal verenigingen aanwezig was. De foto is genomen in de pastorieweide. Koning is de heer Nieber. Aan zijn linkerzijde zien we de heer P.D. Beckers, die van 1910 tot 1938 burgemeester was en aan zijn rechterkant zit onderwijzer Peters.

44. De leerlingen van de openbare school te Waubach anna 1915. Geheel rechts staat mejuffrouw C.H. Corbey, die alhier onderwijzeres was van 1897 tot 1916 en daarna benoemd werd aan de lagere school te Rimburg. De foto is genomen voor de ingang van de St.-Josephkerk.

45. Een sehoolfoto uit 1910, die genomen werd tegen de gevel van de openbare school aan de Meszwegh. Er waren drie klasloka1en. Geheel links staat onderwijzer J. Apers, die van 1910 tot 1918 aan de school verbonden was en daama gemeenteseeretaris werd. Geheel reehts staat mejuffrouw Plum, 1eerlinge uit de hoogste klas; vierde van links op de tweede rij is Renier Knoben.

46. Een groep rneisjes van de bijzondere 1agere school, gevestigd in het zusterklooster te Waubach, anna 1908. Tweede van rechts is mevrouw Sijstermans-Gebhard, die alhier onderwijzeres was van 1908 tot 1912. De foto is genomen op het grasveld voor het zusterk1ooster.

9T I:I:DSrr= "W~I2K ~

. DO. '-BO~CO IN ~'If)mLA:' 'D.

47. Deze kaart werd in 1929 uitgegeven door de paters salesianen te Lauradorp om financiele steun te verkrijgen voor de bouw van een kerk. In 1927 waren in deze nieuwe wijk de eerste huizen gebouwd. Monseigneur Poels haalde de paters naar onze gemeente. Pater B. Fischer en J. van de Bosch waren de pioniers. In 1930 werd er een noodkerk gebouwd (het latere oratoriumgebouw). De eerstesteenlegging voor de nieuwe kerk geschiedde op 15 oktober 1933.

48. Om ge1den te verzamelen voor de kerk te Lauradorp werd op initiatief van pater Fischer in "d'r Roesch" te Rimburg een open1uchttheater gebouwd. "De Heks van de Brunssumrnerheide" werd vele malen met groot succes opgevoerd. In 1933 vo1gden de bekende passiespe1en. Na 1934 werden geen voorstellingen meer gegeven. Thans doet de plek niet meer denken aan de vroegere gebeurtenissen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek