Ubach over Worms in oude ansichten

Ubach over Worms in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Gielen en H.M.H. Goossens
Gemeente
:   Landgraaf
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4473-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubach over Worms in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Ret kruispunt Groenstraat-Gracht anna 1923. Rechts ligt het voormalige huis Borjans. Ten tijde van de "hoarschnitt", omstreeks 1860, was er in het linker gedeelte een cafe met kegelbaan, waar Groenstraatse Gruskes de terugkerende mann en opwachtten. Bij de verbreding van de Gracht, omstreeks 1931, werd het linker gedeelte afgebroken. In het witte huisje rechts woonde de familie Lutgens-Borjans, Ret verdween in 1969. Achter de kapel is nog even het huis Schmitz zichtbaar.

60. De Groenstraat gezien vanaf de Eygelshovenerweg. Op de voorgrond rijdt de auto bus van de firma Van Kan uit Nieuwenhagen. In het midden staat de achterzijde van de monumentale b oerderij Schnitzeler. Boven de verkiezingsleuze, "Stemt Nolens", zien we nog net een gedeelte van het huis Poschgens uit 1819, waarin later de heer P.D. Dortants woonde, die van 1884 tot 1910 burgemeester van Ubach over Worms was.

61. De zangvereniging "S1o Rochus" anna 1906. In de zomer van het jaar 1905 richtten enkele Groenstraters een zangvereniging op. De eerste voorzitter was de heer F. Luchtmans. Zit tend op de eerste rij zien we in het midden de eerste directeur, de heer Jos Collon uit Rimburg. Rechts naast hem zit voorzitter Senden en de vierde van rechts op de tweede rij is de heer L. Lutgens, de vader van het vermaarde Lutgens-kwartet, die toen juist als lid was toegetreden.

62. Reeds voor 1920 waren er te Rimburg geo1ogische boringen verricht, die de aanwezigheid van vee 1 water had den aangetoond. De jaren 1919 en 1920 waren droge jaren. Vee1 waterputten in de omgeving stonden droog. Kwam men bij iemand op bezoek dan kreeg men van de gastheer vaak het vriendelijk verzoek te horen zo weinig mogelijk water te gebruiken. Deze foto, uit 1921, toont een groep arbeiders van de "Laura" en "Vereeniging", die be1ast waren met de boring.

63. Op een terrein van de heer Beckers, achter de kerk, werden in 1921 opnieuw boringen verricht. Op vijfenvijftig meter diepte werd een rijke waterader gevonden. Er werden twee bronnen geslagen. De rnagere jaren, althans wat de watervoorzicning betrof, waren voorbij. De gerneenten Ubach over Worms en Eyge1shoven werden direct aanges1oten. In 1922 werd de watertoren gebouwd en in 1923 werd het bedrijf officiee1 in gebruik genomen. Een wonderlijke gebeurtenis, want 1923 had juist een abnormaa1 droge zomer.

64. Rimburg-Broekhuizen, "a g'n Ling", anna 1910. Voor 1886 was hier de grens tussen de gemeente Rimburg en Ubach over Worms. Rond de aloude lindeboom speelde het verhaal van de kolverjuffer. Voor de boom staat het oude houten kruis op de molensteen, dat in 1898 door een stenen kruis vervangenwerd. De perehouten crucifix kreeg later een plaats in de kerk. Naast de boom staat de smidse van de heer Sovele met een afdak voor het beslaan van paarden. Op de achtergrond ziet u de villa Keill.

65. De Brugstraat anna 1910. Links ziet u het onlangs afgebroken restaurant van de familie Dortants. In het witte huis woonde de familie Hahnen. Daarachter is nog net even de geveltop van de pastorie zichtbaar. Op de achtergrond ligt de uit 1884 daterende brug over de Worm, die bij de oorlogshandelingen in 1944 opgeblazen werd. De houten noodbrug werd in 1959 vervangen door een nieuwe stenen brug.

GruB aus Rimburg Panorama

66. De foto toont ons een gedeelte van Rimburg, gezien vanaf de hoogte achter de hoeve "De Kruisstraat". De boerderij was gebouwd in 1822 door de familie Cornelio In de twintigste eeuw werd er nog een gedeelte bijgebouwd. Vanaf de hoogte ten noorden van het dorp werd het kastee1 in vroeger tijden meermalen met kanonvuur bestookt. In 1672 werd het zelfs gehee1 verwoest. De bossen op de achtergrond liggen op Duits grondgebied, Hier lag ook de prachtige allee.

67. De Dorpsstraat anna 1915. In 1860 werd er te Rimburg een school gebouwd met onderwijzerswoning (thans huis Gillesen). In 1897 verscheen er een nieuwe school, eveneens met bijbehorend onderwijzershuis, waarvan links een gedeelte zichtbaar is. In 1888 te1de de school drieenvijftig leer1ingen. Rechts staat het uit 1776 daterende burgemeestershuis Dortants. Cafe Wetze1s ("a g'n Pumpke") werd na een brand ill 1908 weer opgebouwd. Rechts staat de heer W. Beckers. Op de plaats van het struikgewas verrees omstreeks 1925 een heilig hartbee1d.

GruB aus Rimburg Allee

68. Deze prachtige laan, aan weerszijden begroeid met eikebomen, was gelegen op Duits grondgebied achter de Wormbrug. Langs de zijlaan aan de rechterzijde , die toegang gaf tot het kasteel van Rimburg, stonden beukebomen. De bomen waren gedoemd te verdwijnen door de aanleg van de Siegfriedlinie, opdat er een beter uitzicht verkregen werd op het Nederlandse grondgebied. Op de voorgrond staan enkele schoolgaande kinderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek