Ubach over Worms in oude ansichten

Ubach over Worms in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Gielen en H.M.H. Goossens
Gemeente
:   Landgraaf
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4473-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubach over Worms in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De Brugstraat omtrent de eeuwwisseling. We zien de oude parachiekerk voor de verbouwing van 1900. Ret ranke torentje zou daarbij plaatsmaken voor de grate brede toren van heden. Op de voorgrond staat het oude lijkenhuisje van het kerkhof. Ongeveer op de plek vanwaar de foto genomen werd, zou in 1921 het eerste water aangeboord worden. Geheellinks staat de uit 1897 daterende school met onderwijzerswoning. Op het weiland naast de kerk werd later het kerkhof uitgebreid.

70. De voetbalvereniging "Rimburg" anna 1912. De club was op 8 augustus 1908 opgericht onder de naam "Koningin Wilhelmina". In 1919 werd voor de eerste maal het kampioenschap behaald. Een der oprichters was pastoor Gillesen (op de voorgrond tweede van rechts). Er werd gespee1d op een terrein achter de hoeve "De Kruisstraat". In 1910 verkreeg men het terrein aan de Worm. De keeper op de foto is de heer Boijmanns. Knie1end voor hem zit de heer W. Gillesen. De persoon met bal is de heer Milchers.

Inferieur R: K. Kerk.

71. Deze foto werd genomcn ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van de parochiekerk In een oorkonde van 6 april 1725 wcrd een kapel gesticht door Anna Sophia Elisabeth Boeyrner, kasteelvrouwe te Rimburg. Op 3 oktober 1728 werd de kape1 plechtig ingewijd. In 1851 werd ze verheven tot parochiekerk. In dejaren 1898 tot 1903 werd de ingang verbouwd. Er kwam een grote forse toren met een brede entree. In 1934 werd het schip verbouwd en ontstond de kruiskerk van heden. Bet meubilair in de kerk dateert uit 1903.

72. De Brugstraat gezien vanaf de Wormbrug omstreeks 1920. In 1897 werd het wegdek in de straat vernieuwd. Links zien we de huizen Roex, Pottgens (afgebroken in 1929), Boijrnanns en Gillesen. De pastorie, reehts, dateert van 1826, doeh werd in 1931 verbouwd en vergroot. Daaraehter liggen de beide herbergen Hahnen en Dortants. Enkele dorpsbewoners poseren midden op straat. Tussen de beide grote ziiramen van de kerk bevindt zich nog een in zandsteen uitgevoerd chronogram uit 1726.

73. We zien een gedeelte van het woonhuis van de familie Beckers. De eigenaar, schoenmaker van beroep, poseert met zijn dochter Catharina op het binnenerf. Voorheen woonde er de farnilie Hanssen. De lemen voorgevel is gedeelteIijk door steen vervangen. Het huis was gelegen in de Dorpstraat tussen de huizen Dortants en Contzten. Het werd een tiental jaren geleden afgebroken.

74. De fanfare "Victoria" anna 1903. De vereniging, in 1891 gesticht op initiatiefvan de heer W. Rohs was eerst harmonie, maar werd fanfare. August Rohs was de eerste voorzitter. De kasteelheer, Bruno von Brauchitsch, was lange tijd beschermheer. Het vaandel werd geschonken door freule Johanna von Weckbeker. Op de foto zien we, zittend op de tweede rij links, J. Gillesen, de latere pastoor van Simpelveld. Directeur is de heer W. Juchum.

75. Gezicht op de Brugstraat omstreeks 1926. De huizen aan de linkerzijde dateren van de eerste wereldoorlog. Rechts zien we de oude onderwijzerswoning uit 1860, waarin de heren Hanssen en Geuskens gewoond hebben. Daarachter lag het oude schooltje. Het witte lemen huisje met topgevel van de familie Pottgens verdween in 1929. Aan de rechterkant ervan lag voorheen cafe-restaurant Spiertz. In het laatste huis voor de kerk woonde de familie Roex. Op de achtergrond ziet u de kerk met vergrote voorportalen.

76. Ret zwembad werd aangelegd door de heer Brull uit Eijgelshoven. In de jaren dertig werd er druk gezwommen. Na de oorlog geraakte het in verval. Een poging, in 1958, om het bad te restaureren en weer open te steilen, had geen succes. Links naast het zwembad lag het cafe-restaurant, een huis dat door emeritus-pastoor F. Erens van Waubach in 1889 gebouwd was en bestemd was als zusterklooster. Rechts zien we een gedeelte van de nieuwe school uit 1921.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek