Ubbergen in oude ansichten

Ubbergen in oude ansichten

Auteur
:   M.J.Th. van Boldrik
Gemeente
:   Ubbergen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0425-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubbergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. In de optocht reed ook dit "wonder" van de "Eerste Beeksche Automobielonderneming" van Van den Boogaard en Gies. Naast de wagen staan de heren W. Gies en A. Schoenmakers. De laatste was niet alleen onderwijzer, hij deed ook veel voor het plaatselijk muziek- en zangleven. Hij schreef tekst en muziek van het Ubbergse volkslied: "Dit is het land, dat houd ik hoog, Ubbergen Laag, Ubbergen Hoog",

Ubbergen Villa Nieuw 8: Oud

10. Aan villa "Oud en Nieuw" - gesloopt in 1916 - zijn de namen verbonden geweest van de families Wijckerheld Bisdom, jonkheer Constant Johan Godfried Six (kamerheer van koningin Wilhelmina) en Hiebendaal (rentmeester). Hoger gelegen ziet u "De Berg". waar de familie Schuller woonde. Op 18 september 1944, bij de bevrijding van Ubbergen-Hoog, viel dit huis ten offer aan Duitse fosforgranaten.

Hotel Café Valk

Ubbergen bij iJmege

11. Aan de Pompweg te Ubbergen stond in de achttiende eeuw, omgeven door drie hectaren wandelbos, de herberg "De Hartenbeek", In 1819 vestigde de familie Valk zich hier om er later een hotel-pension met café-restaurant en theetuin met open prieeltjes te exploiteren. Moeders kwamen met hun kinderen, met thee, suiker, melk en brood in hun korf, naar het populaire café Valks, om er tegen geringe vergoeding een theestoof, servies en kokend water te verkrijgen. Rond 1900 zwaaide de familie Gregoor hier de scepter. In 1934 werd er onder de naam Hartenbeek een vakantiecentrum met weekendhuisjes en kampeerterrein gevestigd.

12. De i..Kopse Hof" ligt op de plaats van een Bataafse legerplaats. In de tuin bevindt zich nog een oude Romeinse put, die tot 1935 volop water leverde, en een kelder, die bij de in 1899 afgebroken oude boerderij "De Kop" behoorde, evenals het apart gestaan hebbende "bakhuus", dat in 1955 gesloopt werd. Bij graafwerkzaamheden zijn hier veel oudheidkundige vondsten gedaan. De villa, gebouwd in 1899, werd in 1913 gekocht door J.M.A. Dorsemagen. Ze behoorde destijds tot het grondgebied van de gemeente Ubbergen, postaal tot Nijmegen en parochieël tot Beek. Sedert 1955 is hier de akademie voor educatieve arbeid, "De Kopse Hof' gevestigd.

13. Op de plaats van de huidige villa "Rupelmonde" stond in 1835 een stijfselfabriek. Na afbraak in 1857 werd een woonhuis, genaamd "Rupelmonde", gebouwd. Van 1903 tot 1928 woonde hier J.P.G. van der Meer sr. Na diens dood werd het aangekocht door de familie Terwindt, waarvan twee generaties het meer dan veertig jaren bewoonden. De villa "Rupelmonde" werd in 1968 door de huidige eigenaar, J.P.G. van der Meer jr., afgebroken en vervangen door een landhuis met dezelfde naam.

14. Waar thans Rijksweg 53 zich van het dorp Ubbergen in oostelijke richting afbuigt, stond vroeger een behuizing, waar rond het einde der negentiende eeuw enige dames het oudste vrouwelijke beroep ter wereld uitoefenden. In 1907 veranderde het pand van bestemming, toen J.P.G. van der Meer na aankoop tot afbraak besloot en de villa .Bergztcht" liet bouwen. In 1968 moest "Bergzicht" plaats maken voor Rijksweg 53. Naast "Bergzicht" en tegenover "Rupelmonde" ligt het huis "Overberg", vroeger bewoond door de familie Van Lennep - ook de bekende schrijver jonkheer Jacob van Lennep verbleef hier somtijds - en de familie Hiebendaal. Thans is er de jeugdherberg "Overberg" gevestigd.

JJeek

Panorama

15. Dit panorama, met op de achtergrond de Ooypolder en het Meertie in zijn oude beloop, geeft een gedeeltelijk beeld van de Ubbergsche Holleweg in 1908. Op de voorgrond de bloemisterij van Jochems, waar later de antiekzaak "de Til" van Jacob van Faassen werd gevestigd. Verderop pension-café annex broodbakkerij Lamers. Het grote complex met toren is "Eik en Berg" (zie afbeelding 12). In het huis met het bruggetje tussen de twee bomen, dat thans geheel is vernieuwd, woonde Jansen "de Springerd", Een vroegere bewoner was Van Zeggelen, wiens zuster Marie - de bekende schrijfster - vaak hier logeerde. Marie van Zeggelens roman "De Erven Burdee" speelt zich af in en om de Hanenberg aan de Holleweg te Beek.

Ubbergen

Villa E:.< en 8ere:

,

.- ,

16. Waar nu het buitengoed "Waalheuvel" staat, lag vroeger de zeer druk bezochte herberg "Het Roode Hert". Een door Nijmegenaren geliefde uitspanning in de tijd dat Berg en Dal vrijwel niet bezocht werd en men zich niet al te ver buiten de wallen begaf. Op dit terrein verrees villa "Eik en Berg". Zij werd bewoond door de koopman in vetwaren Goossens, een margarinefabrikant uit Rotterdam. Na hem vestigde jonkheer Van Holthe tot Echten zich in het toentertijd gave pand met de grote serre en de terrassen. In 1916 kwam "Eik en Berg" in handen van Alfred Hethey, lid van het Duitse bankiershuis Hethey en Erdmanns. Het huis werd nadat het bijna onherkenbaar was verbouwd, door hem omgedoopt in "Waalheuvel". Het moest de kern worden van een groots iandgoed, dat Hethey door aankoop van vele panden in de naaste omgeving trachtte te realiseren.

OBBERGE/'I

vtte Wl1alheuvel

17. Door het bankroet van zijn bank in 1918 kon Hethey zijn fantastische plannen niet verwezenlijken. "Waalheuvel" ging over aan de heer J.C.L. van der Lande, industrieel en lid van de eerste kamer. Na diens vertrek in oktober 1940 volgde voor "Waalheuvel" een zeer wisselvallig en bewogen bestaan; 1941: internaat "St. Joseph" van het pedologisch instituut; 1943/44: Duitse bezetting; oktober 1944-juli 1945: hulpziekenhuis en evacuatieoord; daarna vormingscentrum voor militairen en thans "Huize Bayard",

GG6crgell Gij :f2ijm~en

16125

18. De tol te Ubbergen vanuit Beek gezien, omstreeks 1900. Bij het tolhuis staat met witte schort, de vrouw van de tolgaarder Tieske Verwey. Op de achtergrond ziet u villa "Eik en Berg", nu "Waalheuvel", en "Hoek en Berg", het oude gerechtshuis, waar in vroeger dagen in de tuin de galg stond. Het huis is als een sta-in-de-weg in 1967 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek