Ubbergen in oude ansichten

Ubbergen in oude ansichten

Auteur
:   M.J.Th. van Boldrik
Gemeente
:   Ubbergen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0425-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubbergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Ubbergen Tol

19. Het tolhuis van de andere kant gezien. Tol werd geheven door de "Commissie van den Straatweg Nijmegen-Cranenburg", die hiervoor als wegbeheerder van het rijk concessie had gekregen. De afkoopsom van de nog op de weg rustende schuld werd bijeengebracht door bijdragen van belanghebbenden en van de gemeenten Nijmegen en Ubbergen. Het rijk nam daarna de weg in beheer en onderhoud over: vandaar Rijksstraatweg.

20. Ter gelegenheid van de feestelijke opheffing van de tol, op 1 juli 1929, werd uit volle borst gezongen:

"Kom, tolbaas, kom zeur niet! Er wordt niet betaald!

We hebben tot vechtens toe het land.

Kom, bijlen en zagen en schoppen gehaald,

en smijt deze dwarsboom aan kant".

Onder het waakzaam oog van de feestcommissie heeft Albert de Wit zojuist de symbolische hinderpaal doorgezaagd. Naast hem staan A.Th.W. van Basten Batenburg, (met hoge hoed) W. Lamers, G.Th. van Boldrik, J.M. Tesser, G.J. Lindeboom, de postdirecteur De Graaf en A. v.d. Boogaard.

21. Nimmer heeft het Rijk van Nijmegen een prachtiger ijsbaan gekend dan de Nijmeegse ijsbaan, onder aan de Vinkegas (sedert 1924 Ubbergensdijk) te Ubbergen. Tijdens elke vorstperiode gaf het kantoor van voorzitter Bakker van de Nijmeegse IJsclub aan de Arksteestraat te Nijmegen de gewenste inlichtingen omtrent de schaatsmogelijkheden. De elektrische tram voerde metalen vlaggetjes met het lokkende woord "ijs". De schooljeugd genoot van het gulle besluit van de onderwijsinspecteur om "ijsvrij" te verlenen. In de muziektent werd voor muziek gezorgd. De levensgrote barometer bevestigde de verwachtingen van blijvende ijspret. Geliefde versnaperingen uit het kraampje aan de wal sterkten de schoon- en hardrijd(st)ers, terwijl de heren zo galant waren om gevallen vrouwen weer in het rechte schaatsspoor te brengen.

22. Rond de eeuwwisseling werd de "Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting De Valk" geëxploiteerd door de gebroeders Marinus en Willem lansen. Het was het grootste wasserijbedrijf van Beek-Ubbergen en omgeving. De werktuigen werden nog aangedreven door een stoommachine, waarvoor een machinist in dienst was. Twee paarden moesten de volgeladen waswagens trekken, om vanuit de Vinkegas de helling te kunnen halen. Foto circa 1900.

BEEK bij ï'ijmegen.

23. Villa "Schoonoord", gelegen naast het hervormde kerkje, was tijdens de eeuwwisseling in het bezit van de familie De Bruyn-Van Roggen. Na een tijdelijke bestemming als Japans theehuis van eerder genoemde Hethey en als verblijfplaats van diens "lijfarts", werd "Schoonoord" achtereenvolgens het woonhuis van de families De Jong Verhagen en Spillenaar Bilgen. In 1948 werd er, na een onvermijdelijke verbouwing en aanbouw, een hervormde stichting tot verpleging van langdurig zieken in gevestigd. Langs "Schoonoord" liep vroeger een aan natuurschoon rijke dalweg naar de Ubbergse Holleweg. Deze openbare weg werd in 1917 door de gemeente Ubbergen voor f, 8.000,- aan Hethey verkocht. Toen in 1919, na het debacle van Hethey, niet direct een nieuwe koper te vinden was, werd in de terrasvormige achtertuin gedurende de zomermaanden het openluchtspel "Pilatus" met Albert Vogel sr. in de titelrol, opgevoerd.

24. Het schilderachtig, op een klein plateau onder schaduwrijke kastanjebomen, gelegen hervormde kerkje te Ubbergen vertoont nog geheel de vorm van een kapel, zoals die hier in 1339 werd gesticht. In vroeger dagen plachten vooral ook inwoners van Nijmegen op het bijbehorende kerkhof hun doden ter ruste te leggen. Zo beschrijft Hildebrand in de "Camera Obscura" de begrafenis van zijn neef, dr. Abraham Scholl van Egmond, toen deze hier in Ubbergen in apri11871 ter aarde werd besteld. Het kerkje, waarin zich een oude preekstoel en een empirekabinetorgel uit 1805 bevinden, werd in 1960 geheel gerestaureerd.

25. Café .Boschlust" met moeke Van Strien en Van Strien met de honden, die hij voor de jacht africhtte, was voor velen een begrip. Met zijn veranda's aan de straat, de verschillende zitjes en koepeltjes, de speeltuin met schommel, wip en draaimolen, was het er vooral voor de moeders met kinderen erg gezellig. Ook een aantal Ubbergse en Nijmeegse heren had hier hun sociëteit. Later werd "Boschlust" door de familie Lindeboom geëxploiteerd, totdat de eigenaar geen café meer op zijn terrein wenste en het liet afbreken. "Dennenheuvel" maakte geen geheim van zijn bouwjaar. In een beplanting van palmstruikjes was door kundige hoveniershanden het jaar ,,1900" gesnoeid. De villa werd verbouwd en bewoond door A.P.C. Suermondt, daarna door de familie Boreel-Suerrnondt. Na de tweede wereldoorlog hadden de "Franse Zusters" er enige jaren een kleuterschool.

26. Waar we links onderaan de heuvel een grote vijver zien, lag in de veertiende eeuw het imposante kasteel van Ubbergen. Het werd in 1712 gesloopt en vervangen door een fraai landhuis in classicistische stijl: het "Huys Ubbergen". In één der vertrekken was een springfontein. In 1818 kwam het door koop in bezit van jonkheer G.J. Dommer van Poldersveldt, die de tegenoverliggende bossen - thans nog bekend als de bossen van Dommer - als wandelpark liet inrichten. Het huis, dat vele illustere gasten mocht huisvesten - in 1832 prinses Marie Thérèse de Bourbon - werd in 1868 gesloopt. Alleen het koetshuis bleef bestaan. Het zal als "Villa Rozendal" een eigen geschiedenis krijgen.

27. Het koetshuis van het "Huys Ubbergen" werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw verbouwd tot landhuis en kreeg, gelegen aan een vijver met een omringende rozenhaag, de naam .Rozendal". De familie Monhemius woonde er een veertigtal jaren; daarna de families Tulleken, Camerling Helmolt, Merx en thans professor dr. J.L. Mastboom. Elke nieuwe bewoner gaf door passende verbouwingen een eigen cachet aan dit vriendelijke, diep onderaan de helling der bossen van Dommer gelegen, huis. De ansicht dateert van circa 1920.

28. Op 2 juli 1903 namen enkele zusters, die wegens de anti-clericale wetten van Combes Frankrijk hadden moeten verlaten, hun intrek in de villa "Ter Meer" van J.P.G. van der Meer te Ubbergen. In september van dat jaar begonnen zij met twee Nederlandse en drie Franse meisjes een pensionaat met als voertaal het Frans. Al spoedig werd de school, door toedoen van dr. Abraham Kuyper, erkend als middelbare school voor het onderwijs in de talen. Architect Groenendaal uit Amsterdam maakte de bouwplannen, geihspireerd op het oude kasteel van Ubbergen. Het huidige gebouw van "Het Franse Pensionaat" kwam in 1910 gereed. De leerlingen schonken het negen meter hoge kruis van het torentje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek