Ubbergen in oude ansichten

Ubbergen in oude ansichten

Auteur
:   M.J.Th. van Boldrik
Gemeente
:   Ubbergen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0425-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubbergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Maison d'Education des Chanoinesses Régulières de St. Augustin de la Congrégation de Notre Dame Ubbergen-lez-Nimègue. "L 'enseignement est donné par des maîtresses françaises, hollandaises, allemandes, anglaises et italiennes munies de dtplámes ssupérieurs et secondaires. Pendant les vacances des cours spéciaux sont organisés pour la préparation aux divers examens de langues". "Notre-Dame des Anges" genoot in binnen- en buitenland als opvoedings- en opleidingsinstituut grote vermaardheid. In 1971 kreeg dit gebouw een andere bestemming en vertrokken de zusters naar Vught.

30. Op deze foto ziet u dr. G.F.J.M. Bär (1905-1968), de eerste directeur van de St.-Maartenskliniek, met enige van zijn patientjes. De orthopedische en pedologische instituten met "Berk en Beuk" liggen in de bossen van Dommer op het grondgebied van Ubbergen. Toen het complex in de jaren dertig werd opgericht, gold het als een van de modernste van zijn tijd.

31. Villa "Beukenheinm" werd in 1867 gebouwd en daarna bewoond door mr. J.E.B.L. Maritz van Crayenstein, een broer van de bewoner van "Bronhuize". In 1905 nam de bouwer van grote waterwerken in Oost-Azië en de promoter van de latere Nederlandse autowegen, S. ten Bokkei Huinink, wethouder van Ubbergen, er zijn intrek. Na hem woonden de (later gefusilleerde) verzetsstrijders Westerveldt en vervolgens de toenmalige burgemeester mr. P.M.H. Sassen in deze villa, gelegen tussen de Straatweg en de Jan Dommer van Poldersveldtweg. Na 1953 huisvestte "Beukenheirn" missieschool "De Graal". Nu is er de Roelantschool gevestigd. De kaart dateert van circa 1912.

32. ,,Heuvellust" , gelegen op de helling van de Straatweg naar Beek, bezat tot voor enige jaren een echt koetshuis met ingebouwde woning voor de stalknecht. In de gloriedagen woonde er, tot 1924, douairière baronesse Van Lamsweerde, geboren Hacfort tot ter Horst; daarna een vijftal jaren de familie Van der Mortel-Michiels van Kessenich en vervolgens wethouder Hanegraaf. Thans is er, na verbouwing, een sociale instelling gevestigd.

33. Villa "Rozenhof" kreeg van de houtkoopman Louis Victor Wils in 1905 zijn zwaar hekwerk met de vele "laddertjes". Het verwisselde nogal eens-van eigenaar. Zo woonden er de families Rolf van de Bäume, De Bok, Sickinga (1943-1953 met veel évacué's), Janssen, Galema en sedert december 1962 het gezin Perrick. Op de fundamenten van dit grote koetshuis staat nu de woning van de familie Rengers.

lJJÏla "J3ronheuvel" lfbbergen.

34. Villa "Bronhuize" (thans "Huize Roelant") ontleende bij de bouw in 1824 haar naam aan de geneeskrachtige bron die in 1745 door dokter Hartman Degner werd ontdekt. De bron hoorde tot de goederen van het huis Ubbergen en bleef, bij de aanleg van de Straatweg in 1823, behouden. De villa is gedurende een reeks van jaren bewoond geweest door de familie Maritz van Crayenstein, waarvan de laatste telg in 1910 is overleden en die vele direct of indirect betrokkenen bij "Bronhuize" met flinke legaten heeft bedacht. Hierna werd het pand bewoond door C.A. Hiebendaal, tot in 1917 jonkheer Frans Dommer van Poldersveldt, burgemeester van Ubbergen, zich hier vestigde en wiens familie het tot 1936 bleef bewonen.

35. Op de grensscheiding van de dorpen Ubbergen en Beek slaan we af naar Persingen, het zogenaamde kleinste dorp van Nederland. Vandaar maken we onze rondgang door het Laag om dan terug te keren naar Beek. Dit is de Persingse kerk in 1897, bewoond door twee gezinnen en verder gebruikt als stal. In 1907 werd ze voor zeshonderd gulden aan de gemeente Ubbergen verkocht. Zo kon nog tijdig worden voorkomen, dat dit juweeltje in het landschap verloren ging.

Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Thorenschemolen bij Persingen

36. De Persingsestraat, destijds niet meer dan een hobbelige zandweg met een "paardepad" in het midden, leidt naar de Kapitteldijk. Rechts lag hier de boerderij van Hendrik Janssen, links de dijkwoning van de familie Brugman, de bekende fietsenmakers. Bij de Thorense molen stond een graanschuur met ernaast het huis met café van Gerrit Vierboom. Deze unieke kokermolen, in 1935 nog geheel hersteld, moest bij bepaalde windrichtingen worden stilgezet om het verkeer op de dijk door te laten. De markante buurtschap mèt haar molen was van 17 september 1944 tot 7 februari 1945 oorlogsfront. Niets bleef gespaard.

37. We willen nog eens laten zien, hoe mooi de polder is! Hier de Ooijsche Graaf, een oude Waalarm, langs de Kapitteldijk tussen de Thorense molen en Leuth. Op de achtergrond ziet u de uitlopers van het Rijkswoud tussen Kleef en Nijmegen.

Foto: Weijert van Zantwijk. Nijmegen.

38. Boven: Het "Oude Huis" aan de dijk onder Leuth, de tegenwoordige "Gradahoeve", met op de voorgrond de ook nu nog bij velen bekende "Poe" van Eek. Onder: De woning - in 1931 gebouwd - van het hoofd van de St.-Jozefsehool te Leuth. Ook dit huis werd, zoals bijna alle andere woningen in het dorp, gedurende de laatste oorlogswinter verwoest. Bij de voordeur zien we het toen nog jonge gezin Hoens. In de drieëndertig jaar dat hij hier hoofd des school was heeft de heer Hoens honderden Leuthenaartjes een in alle opzichten solide basis gegeven voor het verdere leven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek