Ubbergen in oude ansichten

Ubbergen in oude ansichten

Auteur
:   M.J.Th. van Boldrik
Gemeente
:   Ubbergen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0425-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubbergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Mag ik het ook eens proberen? Nederlandse soldaten in 1915 bij het melken dicht bij de grens te Leuth. We zien Fien Terhorst, getooid met kepi en geweer en het gezin Versteegh, dat toen op de boerderij werkzaam was.

50. Nu zijn we in Kekerdom, een zeer oude nederzetting. Het oorspronkelijk uit de veertiende eeuw stammende kerkje, toegewijd aan de heilige Laurentius, en de pastorie liggen buitendijks, met alle gevolgen vandien. Op 13 juli 1872 sloeg de bliksem in de toren, die geheel uitbrandde, terwijl het vuur ook de kerk aantastte. Oe twee klokken, samen vijftienhonderd kilo zwaar, smolten. Het dak en het nog nieuwe orgel werden danig beschadigd. In 1873 hadden metselaars, door de boeren gratis gehuisvest, het elegante kerkje weer hersteld.

51. In 1873 kochten Terwindt en Arntz te Kekerdom voor f. 12.000,- weilanden, rijswaard, rijshout en water alsmede voor f. 4.200,- twee hectaren goed weiland. Zij stichtten er de steenfabriek "Kekerdom", voor die tijd een modern bedrijf, en kochtten de erop volgende jaren grond bij te Erlecom en Leuth. In 1909 verrees op het fabrieksterrein een flinke ringoven en kwamen er rails en wagentjes. In 1911 volgde de elektrificatie en werden de eerste werknemerswoningen gebouwd. Kinder- en vrouwenarbeid kwam hier nog lang voor. Opname uit 1917.

52. Het eeuwfeest van de bevrijding van het Franse juk in 1913 wordt in Kekerdom met veel élan gevierd. Het driemanschap, graaf Van Limburg Stirum, Gijsbert Karel van Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam, uitgebeeld respectievelijk door Jan Heyrnen, Piet Vink en Hent Thunnissen, arriveert per boot vanaf De Strang op de Kerkdam en wordt verwelkomd door het feestcomité. Napoleon met zijn twee adjudanten, in de personen van Tinus Hubbers, Harry Sanders en Herman Thunnissen, trekken voor de foto gelijk mee op.

53. Hier ziet u het erecomité bij de onafhankelijkheidsfeesten. Van links naar rechts staan: Frits Wilmsen, Jos Sanders, raadslid; meester Meys, onderwijzer en dirigent van "DNA"; pastoor Boeren, meester Riswick, hoofd der school en Theodorus Daamen, wethouder.

54. Bij de St-Laurentiussohool werd in 1936 deze foto genomen van meester Hendriks, juffrouw Kee, juffrouw Van Boldrik, meester Peters (kwekeling met akte) en van de leerlingen. Vooraan, van links naar rechts: J. Haan, Th. Rutjes, Th. Haukes, F. Verhoeven, H. v.d. Berg, H. Strikkeling, R. Rut jes, T. van Haaren, W. van Eck (met lei), E. Thunnissen, R. Rutjes, A. Thunnissen, H. de Bruyn en G. Tenk. Op de tweede rij: M. de Bruyn, D. Stinnissen en F. Strikkeling. Op de derde rij: T. Stinnissen, B. Verhoeven en M. van Eek, Op de vierde rij: T. de Bruyn, G. Rut jes, J. Spaan, E. Thunnissen, F. v.d. Laak, D. Spaan, D. v.d. Berg, Z. Verhoeven, R. van Eek, onbekend, A. Verhoeven, St. van Haaren en J. Haukes. Op de vijfde rij: G. Haukes, J. van Haaren, B. Tenk, C. v.d. Laak, onbekend, M. IJsveld, A. v.d. Berg en N. Haan. Achteraan: W. Thunnissen, onbekend, J. Verhoeven, H. Strikkeling, Tr. Strikkeling, onbekend, M. de Haan en D. Spaan.

55. De Kekerdomse schooljeugd groep 2. Onderaan, van links naar rechts: 1. Nielen, C. Wulterkens, F. Euwens, T. Verheyen, A. en A. v.d. Boogaard, T. Kuppeveld, G. Derksen, C. v.d. Brink en Th. Derksen. Tweede rij: D. Loock, D. Nielen, A. Tielkens, L. v.d. Brink, T. Heymen, M. Jansen, C. Burgers en M. Loock. Derde rij: T. van Ophuysen, 1. Hendriks, J. Tielkens, zusjes Kuppeveld, T. Nass, I. van Haaren, D. v.d, Brink en L. Jansen. Vierde rij: P. Hendriks, M. Derksen, M. Willems, C. Thunnissen, R. Nass B. en R. Celissen, M. Wulterkens en J. Derksen. Vijfde rij: D. Menting, D. van Haaren, J. Spaan, J. Celissen en B. Burgers. Zesde rij: F. Peters, Th. Celissen, J. Willems, W. Jansen, G. Leenders, W. v.d. Brink, T. en H. Jansen en G. Willems.

56. "Kijk, kijk, zo, zo, strijd moet er zijn" zei de musicerende, legendarische, bijna blinde pastoor Boeren (1903-1935) uit Kekerdom. Hij was de oprichter en de dirigent van de harmonie "van de pastoor", "Sint Laurentius" geheten. Niet alleen Kekerdommers, maar ook enige bewoners van de Zandbult waren hiervan lid. Zo ontstonden in het kleine Kekerdom twee muziekgezelschappen. Deze beconcurreerden elkaar fel, hetgeen hun muzikale prestaties overigens ten goede kwam. Opname circa 1920.

57. Hier het andere muziekgezelschap, de fanfare "DNA", bij de aanbieding van het vaandel in 1912. Trots houdt Hendrik Awater, medeoprichter en lange tijd voorzitter van "UNA", het vast. Tot aan zijn dood, op zevenentachtigjarige leeftijd, leefde hij mee met het wel en wee van "zijn fanfare", waarvan J.C. Meys dirigent was. Op de voorgrond staan Mia Sanders en Lieske Willems, geflankeerd door twee lieftallige Duitse logeetjes in het wit.

58. Huize "De Roeien" te Kekerdom wordt sinds eeuwen bewoond door de familie Sanders. Oorspronkelijk moet het een jachtslot van .Jioogadellijke heren" zijn geweest. Rond 1895 werd het landgoed eigendom der familie. Het huis werd verbouwd, de torentjes verdwenen en er kwam een verdieping op. Men beweert dat er een onderaardse verbinding bestond tussen "De Roeien"· en het oude kasteel Spaldrop. Inderdaad bevond zich een dichtgemetselde deuropening in de enorm grote en zware keldergewelven. Tijdens de oorlogshandelingen in 1944/45 ging helaas ook dit historische stukje Kekerdom verloren.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek