Ubbergen in oude ansichten

Ubbergen in oude ansichten

Auteur
:   M.J.Th. van Boldrik
Gemeente
:   Ubbergen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0425-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubbergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. Gezicht op het hervormde kerkje, het gerestaureerde torentje van het Ooyse kasteel en de twee achttiende eeuwse boerderijen aan de Hezelstraat.

Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg

70. "De Tiengeboden": negen huizen langs de hoge dijk van Nijmegen naar de Ooy, waar geen elektrische stroom, geen gas en geen waterleiding is, omdat de aanleg ervan niet loont. De gemeenschappelijke pomp in de "pompschuur", zoals boven de deur met krijt geschreven staat, geeft slechts een dunne straal water, lezen we in een vergeeld nummer van Panorama bij deze foto. Toen streden de bewoners van deze oude buurtschap voor meer gerief, nu gaat het om het zijn of het niet zijn van dit schilderachtig stukje Ooy.

71. In stoere onverzettelijkheid ligt op een terp aan de Leuthsestraat te Ooy "De Plak", een schilderachtige T-boerderij, reeds generaties lang bewoond door de familie Willemsen. Muurankers en vensters met luiken herinneren aan de in oorsprong zeventiende eeuwse hofstede. In de muur, die als waterkering dienst deed, is een steen gemetseld met het opschrift "Goidt alleen die Eer. Anno 1629".

Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

72. Weer komen we in Persingen: vier huizen, waarvan twee tot voor kort café waren, enkele schuren en het kerkje vormen de resten van het welvarende dorp, dat in de loop der eeuwen door oorlogen, ijsgang (1809) en het water van de Waal werd verwoest. Het kerkje, oorspronkelijk toegewijd aan de heilige Dionysius, is na de restauratie in 1951 als St.-Joriskapel in gebruik bij de Nederlandse verkenners. Van het versterkte "Huys Persingen" resten nog slechts de funderingen, verborgen onder het gras van een terp, waarop nu koeien grazen.

73. Met deze "Ooykiek" nemen we afscheid van het Laag en beginnen we onze tocht door Beek.

Foto: Weijert van Zandwijk, Nijmegen.

74. Toen in 1881 de openbare lagere school van meester Erhartz te klein werd, kwam dit gebouw er voor in de plaats. Het ernaast gelegen veel oudere woonhuis hoorde oorspronkelijk aan H.V. Maritz van Crayenstein (van.Bronhuizc"). Deze ruilde het met de gemeente Ubbergen tegen de oude schoolbehuizing naast "Bronhuize" die toen tuinmanswoning werd voor de familie Van Kesteren. Toen in 1922 op de Geest twee nieuwe bijzondere lagere scholen verrezen, werd ook de afgebeelde weer "oud". Zij kreeg diverse bestemmingen, totdat zij in 1964 plaats moest maken voor het complex van de Stichting "de Waterleiding Berg en Dal", thans "Waterleiding Maatschappij Gelderland".

75. De gecombineerde klassen V en VI van de openbare lagere school te Beek in 1920 met het hoofd, meester Tromp (pseudoniem Henri van den Ravenberg) en de leerlingen. Vooraan: Frits, Thé en Henny Hendriks, Gerrit Groothuyse, Jan Huiskens, Jan Kersten, Gijs Verwey, Maria., Jopie en Dina Verheyen en Antoon Borremans. Tweede rij: Thijs en Toon Creemers, Kobus en Maartje Kersten, Hendrik Weyers, Theo, Piet en Koos de Haard, Hendrik Arts (de Beyer) Herman en Theo Kok. Derde rij: Nico Peters, Bemard Mey, Antoon Vaassen, Jan Corbeek, Herman Arts, Dinie en Rudolf Huiskens, Thijs Arts (de Beyer) Bart Kok en Bertus Borremans. Vierde rij: Theo Markus, Herman Mey, Albert Verheyen, Arend v.d. Pol, Jan Hendriks, Wim Verheyen, Gerrit Corbeek, Gerrit Eickmans en Nico Groothuyse. Achterste rij: Nico Creemers, Antoon de Bont, Wim Koopman, Wim Hendriks, Fred Vergeer, Jan Peters.Jan Kersten (Ubbergen), Jan v.d. Heyden en Hendrik Verwey.

76. Op dit moerassige terrein verrees in de jaren dertig een aantal aardige middenstandswoningen. Op de achtergrond staat nog de oude boerderij "Spraeuwenheuvel" bij de ingang van de Paddenpoel, die nu Kesselselaan heet. De stoomtram stak hier, in tegenstelling tot haar elektrische collega, de weg over.

77. Pension "Walburg", gelegen tegenover het steile pad naar de Ravenberg en de landweg naar de Westerakker of Elysese Velden (indn de negentiende eeuw duelleerplaats en nu Beeks skigebied), is oorspronkelijk het woonhuis geweest van burgemeester e.M. van der Goes, eerder notaris te Beek. Daarna is het als hotel geëxploiteerd, voornamelijk door de hoteliersfamilie Jansen, die in Beek en in Berg en Dal meerdere hotels bezat. Na de tweede wereldoorlog werd het pand voor afbraak door de gemeente aangekocht, maar nog tijdelijk bewoond door dakloze gezinnen. In 1969 is "Walburg" met de grond gelijkgemaakt, maar de naam leeft nog voort in de huidige bushalte.

l .

. ...:---

. .?.

4'r ./ ~J J' t~J. j

, ..,

-,

,"

.:

:13-:cf~5("hc w g

78. De ongeplaveide (Monseigneur Hordijk)weg naar "het villapark", een op de sociëteit in "De Oorsprong" geboren initiatief van enkele Beekse notabelen. De in 1901 gestichte maatschappij kocht twee à drie hectaren grond tegen de helling van de Ravenberg. Vier jaar later kwamen de eerste vier villa's gereed. Links staat het dubbel-stamslot van de families Groothuijse en De Witt.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek