Ubbergen in oude ansichten

Ubbergen in oude ansichten

Auteur
:   M.J.Th. van Boldrik
Gemeente
:   Ubbergen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0425-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ubbergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

79. De Rijksstraatweg te Beek op 5 januari 1926, nadat het water al vijftien centimeter is gevallen. In en om de boot, die van het gemeentehuis tot de Oude School vaart, staan van links naar rechts: Willem Oosterlaak, Truus, Riek, Willy, Gerard en Arnold Peters, Karel en Bernard Steenmans, Gijs Verwey, Marie, Gerrit en Nelly Peters, Mien Güse, Frits Koopman en Willemien de Bont. Op het hek: Gerrit Groothuyse, Piet Peters, Piet de Haard en Fien Eberg.

80. In de gids "Mooi Nederland" van 1912 lezen we: Te midden van het rijk der tamme kastanjebomen staat een nette landelijke uitspanning en theeschenkerij, de .Ravenberg Taveerne" van H. Merkus, waar de kinderen kunnen spelen en de ouderen uitrusten. Wandelaars komen er wel, maar rijtuigen, auto's en andere verschrikkelijkheden blijven op een afstand. Wat kon men voor kinderen nog meer wensen, als men hen eens wil ontslaan van de keurs, waarmee het gezelschapsleven hen nu reeds plaagt. Nu staat hier de vriendelijke boswachterswoning van Th. Merkus en "uitgespannen" wordt er op de camping.

81. Zo zag het Kastanjedal er in het begin van deze eeuw uit. Eens zouden Romeinse of Spaanse soldaten hier de kastanje en de subtropische acacia hebben gebracht. Het Kastanjedal met zijn zeldzame flora, zijn twee à drie meter dikke en soms holle stammen, het smalle paadje (nu gedeeltelijk afgezet) met aan de ene kant een hoge wal en aan de andere zijde het beekje, is altijd een geliefd plekje geweest. Vlakbij liggen de vijvers en de watervalletjes van de "Oorsprong." die nu, helaas, heel wat van hun charme hebben ingeboet.

82. Het gemeentehuis vóór de verbouwing in 1905. In hetzelfde jaar werd het door de aannemer Beuning onder leiding van de Nijmeegse architect Ludwig voor f. 7.300,- verbouwd. Achter het hek staan de gemeentesecretaris/ontvanger G.Th. van Boldrik en de volontairs ter secretarie A.P. baron van Lynden, wonende op "Kerstendal" te Berg en Dal, en H. Rösener Manz van "Hoek en Berg" te Ubbergen. Het inwonertal der gemeente Ubbergen bedroeg rond 1900 nog geen vierduizend zielen.

Hotel De Oorsprong - Beek

83. Hotel-pension-café-restaurant "De Oorsprong". In een advertentie anno 19121ezen wij: Tegenover 't Raadhuis, toegang .Ravenberg". Pensionprijs f. 2,50 per dag - Logies met ontbijt f 1,50 - Ruime frissche kamers - Degelijke tafel - Stalhouderij- Tramhalte - Bergplaats voor automobielen Prospectus op aanvrage gratis - Wed. A. Teunissen. Tevens was er de herensociëteit. In 1920 werd het verkocht aan R.J.E. Rijkens en in 1926 aan Willem Lamers. Het werd in 1967 door de gemeente afgebroken.

84. Afscheid van gemeenteveldwachter J. van Vendeloo te Beek in 1918. Hier poseert hij in vol ornaat met van links naar rechts op het bordes: oud-burgemeester jonkheer Jan Dommer van Poldersveldt, J.B. GitzeIs (gemeenteambtenaar), H.G. Arnts (barbier), P. Thijssen (gemeenteambtenaar), E. Franken (loosgieter), jonkheer Frans Dommer van Poldersveldt (burgemeester van 1917 tot 1920), A.M.J.I. Povel (wethouder) en G.Th. van Boldrik (secretaris en ontvanger). Op de voorgrond: Fr. Kluitmans (veldwachter in Leuth-Kekerdom), A. Jansen (idem in Beek), J.A. Pol (rijksveldwachter in Beek), W. Lamers (raadslid), N. Matthijs (notarisklerk) B. Hendriks (bakker), J. Gerbrands en J. de Man, respectievelijk gemeenteveldwachter te Ubbergen en Ooy,

85. De harmonie "Kunst Na Arbeid", opgericht in 1922. Onderste rij, van links naar rechts: Jan Wanders, Theo Hendriks, Wim Derks, Antoon Teunissen, Jan Jansen, dirigent v.d. Goor, Martin van Alst, Jo Eberg, Evert Franken en Gerrit Derks, nu dirigent. Tweede rij: Hent Brugman, JozefPfister, Theo van Kesteren, Guus Stegers, Derk Hes, Mathijs Heynen, Piet Heynen, Thijs Arts, Willie Lelieveld, Piet Derks, Toon van Alst, Theo Verstegen en Jan de Ridder. Derde rij: Thiis Arts, Eric de Hartog, Bart Kok, Koos de Haard, Wim Franken, Adriaan Derks, Antoon Creemers, Jan Kamps, Jan Leenders en Piet de Haard. Foto uit 1932.

}(ijinegen.

ltJesferbeek a. cl. ltJeg van 2eek.

86. In de eerste helft van de negentiende eeuw was "Westerbeek" een bekend logement. In 1824 werd er feestelijk de eerstesteenlegging gevierd voor de bestrating van de nieuwe weg Nijmegen-Beek-Kranenburg, welke, op initiatief van de familie Dommer van Poldersveldt te Ubbergen, de bestaande golvende zandweg moest vervangen. Het huidige "Westerbeek" werd in 1868 gebouwd door jonkheer F.A.J. Dommer van Poldersveldt, burgemeester van 1857 tot 1871. Na diens dood in 1871 bleef het pand tot 1934 in de familie en bewoond door zijn zoon jonkheer Jan Dommer van Poldersveldt, eveneens burgemeester van 1893 tot 1917 en na zijn overlijden door diens echtgenote. Thans is er het internaat "Pius XII" gevestigd.

87. De rijke waterlagen in de heuvels van Ubbergen en Beek voeden meerdere beken en vijvers. De beek door het Kastanjedal gaf waterkracht aan de thans verdwenen molen ten zuiden van de Oorsprong. Tussen "De Oorsprong" en "Westerbeek" werd de waterrijkdom benut voor een vijver met fontein. Gelegen tegenover het gemeentehuis was het een ideale plaats voor de gemeentesecretaris Van Boldrik, de volontairs baron Van Westervelt Sandberg en Voorneman, om er na gedane arbeid de gebeurtenissen van de dag te bespiegelen. De eerste bezoldigde ambtenaar kwam 1 oktober 1914. Foto 1906.

NIJMEGEN - Omstreken Nijmegen Raadhui. BEEK

88. Zomer 1908. Behalve het verbouwde raadhuis zien we links nog even hotel "De Oorsprong" en "Zonneheuvel". Deze villa werd in 1903 in opdracht van notaris Van Wayenburg gebouwd door Oscar Leeuw, de bekende architect van "De Vereeniging" in Nijmegen. Van 1913 tot 1952 werd ze bewoond door de familie Schneemann-Arntz. Aan de overzijde ligt "De Gouden Leeuw" van Frans Peters ("de Kanarie") en zijn vrouw Marie. Rechts is de weg naar de Ooy en het paardenweitje van Westerbeek. Voor het huis met winkel staat het gezin van Willem Hendriks (Van Woerkom).

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek