Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

108. We zien hier de in het Vluchtoord aanvankelijk zo verfoeide "punten". Voor punten zijn geen pint en te krijgen. Het is een betalingssysteem dat zoveel mogelijk iedere nutteloze uitgave wil tegengaan. Ieder wordt verzocht zich te melden voor het verrichten van arbeid. Naar de aard van de werkzaamhedcn wordt een aantal punten toegekend. Hiermee kunnen degelijke kledingstukken en schoeisel, of dagelijkse benodigdheden en versnaperingen worden gekocht. Elk kartonnetje wordt tegen namaak beveiligd door de handtekeningstempel van Jos. Sijstermans, ambtenaar belast met de algernene leiding.

v, o.

U DEN.

I

2/

W:="1;':'''~'":'~-''etI::n;::L ??. n:;on~

; Scheren ~

-Lu:::L",~-:=:,-,,::::,,",~~~::A ~

"~l~~~htoord ~DEN.

"~~

@.:Q.

UD~.N ?

? 1 ,"

"4

I7luchtoord UDEN.

3

109. Tegenover het bestuursgebouw, centraal punt van de eigenaardige houten stad op de Udense heide, staat de offlciele winkel van het Vluchtoord, algemeen bekend als de "Puntenwinkel". Een gedeelte hiervan is bovendien als leeszaal ingericht. Hij draagt deze naam ter onderscheiding van de "Hollandse winkel", die we straks zullen bezoeken. Hier kan men, uitsluitend op punten, veel en degelijk goed kopen. Er zijn nog een twintigtal andere "winkeltjes", maar voor Nederlands geld zijn allerlei dagelijkse levensmiddelen verkrijgbaar in de "Hollandse winkel".

110. In de "Hollandse winkel" kan men van alles kopen, zoals ham,spek, worst,rookvlees, kaas, koek, bokking, haring, maar ook kleding, ehoeolade en aile rnogelijke snuisterijen, Het is er nogal duur en er ontstaat een uitgebreide kleinhandel, waarin uiteraard de slimme jongens de beste zaken doen. Daarnaast bestaan nog andere handelszaken in oud ijzer, lompen en beenderen, later ook in surrogaten, als eikels voor koffle, braamblaadjes voor thee of tabak, en wortels van een heideplant, "pijpespieren" geheten, die voor het maken van borstels worden gebruikt.

111. Waar zoveel mannen, vrouwen en kinderen moeten worden gekleed, komt heel wat kijken. Het enorme kledingmagazijn is aan beide zijden geflankeerd door wacht- en paskamers en vlak erbi], enigszins afgezonderd, wordt een naai-atelier gebouwd. Het geheel is in feite een eigcn confectiebedrijf voor en door de vluchtelingen. Iedere bewoner wordt bij inschrijving in het Vluchtoord-bevolkingsregister voorzien van een kledingkaart, die recht geeft op gratis verstrekking van vooraf bepaalde aantalIen en so orten kledingstukken en schoeisel.

Vluchtoord Uden.

Gro ap timmerlieden.

112. In een houten stad is voor timmerlieden altijd weI werk aan de winkel. De hele werkverschaffing staat ten dienste van het algemeen belang, de produkten en opbrengsten worden uitsJuitend ten bate van het Vluchtoord aangewend. Op elke regel is een uitzondering, ook hier. Er worden ruim 150 eigen houten huisjes, de "uitneembare woningen" vervaardigd, die bij terugkeer naar Belgic mogen worden meegenomen. Ze komen bij elkaar te staan in het zgn. Villapark van het Vluchto

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek