Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Trams ation

8. Naast het tramstation van Kersten staat het huis van Louis van Zwanenberg, waarin de bekende schilder Piet Mondriaan heeft gewoond van 1904-1905. Hier heeft hij Brabantse indrukken opgedaan om zijn persoon en zijn kunst te verrijken, Er zijn wat mensen op de been en onze tram is zojuist weer gearriveerd ... Lewieke koopt bij de boeren varkens, die bestemd zijn voor de slagerij.

, I

- - S.!,.:

I

i I

I

1::4

9. Het kan weI eens gebeuren, dat Lewieke en een boer het niet eens kunnen worden over de prijs. Lewieke is belijdend jood en eel geen varkensvlees; om tot een slotsom te komen zegt hij dan: "Geef me voor die twee kwartjes maar een kip!" Mondriaan heeft het slimme en geestige Lewieke heel fijn uitgebeeld; er zijn honderd ansichtkaarten van Lewieke verspreid. De Chinese tekst vermeldt de naam van een beroemde Chinese rondtrekkende kruidendokler. Voor een kunsthistoricus wellicht een aantrekkelijke opgave dit eens nader te bekijken?

UDEN

St. Janslraat - Tramstation

"

10. In 1873 vindt de bouw van de spoorweg plaats en een tiental jaren later krijgt Uden ook een tramverbinding op de lijn Veghel-Uden-Nistelrode-Heesch-Oss. De rit duurt ongeveer twee uur, Op 14 november 1939 rijdt voor het laatst een goederentram op het baanvak Veghel-Oss, De volksmond betitelt de tram als "de goede rnoordenaar". Men kan de tram niet missen, ook al schrikt hij er niet voor terug iemand tussen de muur van een huis en zijn ijzeren flank dood te drukken. Voor het tramstation zien we de handwagen van Jan "de looier" (van Gerwen),

Groet uit Uden.

11. Jan rolt dagelijks de biertonnetjes van "de Kerst" naar bierhandelaar Bert van Hooft. In 1905 is het nog een hele gebeurtenis als je op de foto kunt. Je gaat er eens goed voor staan, liefst op een rijtje, dan komen we er allemaal op, Centraal in beeld de in 1901 gestichte gemeentelijke Vcewaag, waarop het vee wordt gewogen. Pal daartegenover komt in de twintiger jaren van deze eeuw de melkproduktenfabriek "Romeo". Bij het raadhuis draaien we de Kerkstraat in.

Groet uit Uden .

? ~ .>,?

12. We sJaan dan nog een laatste blik op de St.-Janstraat. Onze hooikar is inmiddels ook gcarriveerd en staat bijna voor het grootbedrijf in snoepgoed van Jan Smeets, waar stoffeerder Hendrik Frunt zich in 1917 zaI vestigen. De prachtige linden accentueren de rust in de straat. De handwijzer vertelt hoe we ons kunnen orienteren op de Iigging van de verschilJende buurdorpen. Cornmunicatie is er sedert 1900 ook via de telegraafpaal rechts. Onze tram neemt met ons de gevaarlijke bocht naar de Kerkstraat.

13. Hier trekt het raadhuis onze aandacht. Maar niet zoals deze ansicht het voorstelt! De bomen rechts zijn bedrog en door de fotograaf "erbij geflanst". Het raadhuis moet er natuurlijk zo voordelig mogelijk op. Cafe Van Oers wordt afgebroken (1910) en afbraak kun je toch niet vereeuwigen! In ieder geval blijft het cafe in de herinnering van vele vaders voortleven als plaats van opluchting en hartversterking, want na de geboorte-aangifte wordt een stevige borrel gedronken bij Van Oers, die immers optreedt als getuige bij zo'n belangrijke akte, 't Is echt "leven en laten leven",

14. Ook hier in de Kerkstraat de mooie lindebomen en een rijtje keurig geklede mensen; daartussenin paard en kar. Met de "erdkar" gaat de boer op visite. In de bak zet hij het karkistje, voorzien van roodwitgeblokte kussens voor moeder de vrouw met poffer of witte rnuts. Zelf zit hij pijprokend op de "schei". We zien de achterzijde van het raadhuis, gesierd met rijks- en provinciewapen; aan de voorzijde prijkt het gemeentewapen en een schild waarop abusievelijk St.-Petrus Banden is afgebeeld (zie afb. 13). Het is gebouwd in 1870, op de plaats van zijn voorganger uit 1752 en zal we gens zijn ongunstige ligging en tekort aan kantoorruimte worden afgebroken in 1938.

Groet uit Uden.

Kerkstraat.

81861 L"itg. v. J. Smeeta, eden.

15. De "mouterij" waar Bert van Hooft woonde. Het anker in de gevelsteen gaat schuil achter de circus-affiches boven de poort. Jarenlang was dit gebouw de "provisorische" elektriclteitscentrale van Uden. Voor dit doe] worden de kelders volgestort met beton en daarop plaatst men de machines. Het fungeert als produktiebedrijf van 1918 tot 1930. Daarna wordt het distributiebcdrijf'; van nu af levert de P.N.E.M. de stroom en het G.E.B. zorgt voor administratie cn afrekening. In 1935 neemt de P.N.E.M. het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf over voor f 180.000 en verlost hiermee de gemeente Uden van haar schulden.

Uden

R. K. Pestoric

16. De nieuwe pastorie van St.-Petrus in de Kerkstraat vervangt de oude in de Kapelstraat, waar de franciscanessen inrniddels hun onderdak hebben. Een eerste steen leert ons dat pastoor A. Spierings dit gebouw liet optrekkcn in 1903. Het is een "gotiekerig" bouwwerk en mede doordat de voorgevels een "kapelachtig" voorkomen hebben, vertoont het geheel een sacraal karakter.

.ll[

,I' H .

witg. H. )1. Priusseu.

Ilden, ~ ~ /

%.4/~

17. De nieuwe Sint-Petruskerk zien we hier van opzij, In april 1890 wordt dit fraaie godshuis opgeleverd. Het is een monument dat het gehele landschap beheerst. Torens en koepel geven van heinde en verre een eerste orientatie op Uden. Zowel exterieur als interieur van deze kerk hebben grate architectonische waardering ontvangen. Architect C. Weber en pastoor A. Spierings zijn erin geslaagd met dit bouwwerk Uden een nieuw gezicht te geven,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek