Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

18. Het lijkt beslist de moeite waard in 1899 deze kerk van binnen te bekijken. De bronolielampen zorgen voor een karig lichtje in de grote duistere ruimte. In het priesterkoor zal nog een groot ciborium verrijzen, Jan Oosterman zorgt in 1920 voor een rijke beschildering van het interieur. In de grote koepel de Aanbidding van het Lam en daaronder 32 heiligen, de vrouwelijke aan de noordkant, de mannelijke aan de zuidzijde,

19. We staan weer op straat, zoals dat heet, en bewonderen nog de geslaagde eenheid van bouwtussen pastorie en kerk en kijken de straat in. We kunnen even ons hart ophalen aan de reclame van de Solo margarine en ons licht opsteken bij die ouderwetse lantaarnpaal. Dan wandelen we tussen de hoge bomenrijen en zien op de achtergrond al 'n gedcelte van het Sint-Jansgesticht met kapel (1916).

20. Er zijn maar weinig Brabantse dorpen die het zonder H. Hartbeeld moeten stellen. Tijdens de viering van her veertigjarig priesterfeest van pastoor H. Th. Swinkels wordt op 31 mei 1930 naast de St.-Petruskerk dit monument onthuld. Met de pieuze waarde danken wij de artistieke vormgeving aan kunstenaar Wim Harzing.

H. Harlmonumenl te Uden ontwerp : Wim Harzing

...

E.

Groet uit Uden.

Kerkstraat.

8aes Uitg. v, J. mee 'J Uden.

21. De Kerkstraat in 1898. Of de belangstelJing de fotograaf geldt wet en wij niet, maar het Iijkt wel voor de hand liggend, als de jongens ervoor in de bomen kruipen en lantaarnpalen niet met rust kunnen laten, De lindebornen zijn keurig gesnoeid, zodat we de huizen goed kunnen zien. Centraal in beeld een huis met kleine ruitjes: het huis van koster Verhoeven.

22. Geen Brabants dorp is denkbaar zonder liefdegesticht of gasthuis. Het is oorspronkelijk maar een klein gebouw, bestaande uit begane grond en zolder. Dan komen in september 1877 de eerste zusters van de Congregatie der Barmharrige Zusters van de H. Carolus Borromaeus. In Duitsland zijn zij wegens de "Kulturkampf" niet meer veilig en verhuizen daarom van Trier naar Uden,

UDEN. ZIEKENHUIS.

23. De zusters gaan zich wijden aan de verpleging van zieken en de verzorging van ouden van dagen, terwijl ze later ook de zorg op zich nemen voor het St.-Agneshuis, een afdeling voor wees- en voogdijkinderen. Het breidt zich allemaal grondig uit. In 1882 beginnen zij met de bouw van een bewaarschool. Het eigenlijke ziekenhuis met operatiekamer kornt tot stand in 1905. Een nieuw Sint-Jansgasthuis wordt geopend in 1935.

.!Kerkstraat

[deu

24. In een lege en verlaten straat treffen we dit landelijk tafereel aan. Niets verstoort de rust. De boerenvrouw ment het paard met de korte kar. Voor de uithoeken blijft de Kerkstraat, even goed als de andere straten, een gemakkelijke .waarweg", meer niet. Het paard hoeft zich niet in te spannen, zoals op de zandwegen, De auto heeft de weg nog niet veroverd en de "erdkar" en .Jioogkar" zijn de gewone veel geziene vervoermiddelen, ook in de kom van het dorp, De tramlijn maakt een bocht en voert ons mee naar de Kapelstraat.

25. We ontmoeten er aI meteen enkeIe kinderen, die in hun kIeding de mode van de tijd volgen. De kruiwagen moet ook op de foto evenaIs een kinderwagen, die er weI wat anders uitziet dan de hedendaagse, Links op de voorgrond staat het huis van kantonrechter mr. Hengst, daarnaast het College van de kruisheren.

26. Vanaf de toren van de Sint-Petruskerk zien we Uden-Noord, richting Nistelrode in 1900. "De nederzetting" van de kruisheren met links daarvan de 15de-eeuwse kloosterkerk, door een dwarsarm verbonden met de achthoekige Mariakapel met koepel en lantaarn, doen den ken aan een vaste burcht. Tegenover de kapel staat het huis van dr. Van Dijk. Centraal vooraan zien we het Sint-Jansgasthuis; links daarvan de veldwachterswoning van Rinket en daarachter de brouwerij van Schuurmans. De Kapelstraat wijst ons de weg tussen lover en gebouwen. In de verte onderscheiden we nog de Peperstraat en rechts boven de molen van Van der Putten.

27. Kapel en klooster van de kruisheren in 1903. De orde dateert uit de 13de eeuw. De kruisheren vestigen zich in Uden, nadat zij in 1629 uit 's-Hertogenbosch zijn verbannen. In 1652 bouwen ze hun klooster op de Vorstenburg, maar betrekken een nieuw tehuis bij de Mariakapel, als die in 1697 aan hun zorgen wordt toevertrouwd. In 1743 sticht kruisheer Waltherus Pijnenburg de Latijnse school voor studenten die priester willen worden of zich willen laten inschrijven aan een hogeschool. Deze school bevindt zich in de dwarsarm tussen kapel en kloosterkerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek