Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

28. Op 12 december 1904 wordt de eerste steen gelegd van de nieuwe kapel van O.L.V. ter Linde, die in 1905 wordt voltooid. De plechtigheid wordt verricht door het hoogwaardig heer H. Hollmann, magister-generaal van de Orde van de Kruisheren. Links naast hem staat de Udense prior A. G. van Mil; op de ladder H. J. Banken en onderaan het steigerwerk H. van den Elsen, procurator van het Udens convent. De kruisheer met de steek op is de geboren Udenaar J. W. Verhagen, voor deze gelegenheid speciaal overgekomen uit Maaseik. Ook dit moment wordt vereeuwigd door de ijverige en kundige foto-amateur H. A. Branten O.S.c.

29. Onze Lieve Vrouw ter Linde (1902). Terwijl we de oude kapel van de kruisheren bewonderen, luisteren we naar het wonderlijk verhaal van O.L.V. ter Linde. Een onafgebroken overlevering in Uden zegt, dat het beeld zou zijn gegroeid in een lindeboom op de plaats, waar zich de Maria-kapel bevindt. Deze overJevering is volkomen onzeker, omdat zij zich op geen enkel concreet gegeven kan beroepen.

30. Wellicht is het dichter bij de waarheid, als we aannemen dat de eerste missionarissen een beeldje van Maria in een lindeboom plaatsen en z6 aan de heidense verering van de lindeboom een andere strekking geven. Hoe het ook zij, reeds in de 13de eeuw moet een miraculeus Mariabeeld in Uden op bijzondere wijze zijn vereerd. De eeuwen door heeft deze devotie gebloeid en uitdrukking gevonden in processies en bedevaarttochten, Mornenteel staat het beeld van O.L. Vrouw ter Linde in bovenstaande nieuwe kapel van de kruisheren, gebouwd in 1904-1905.

Vrouloe ter Linde

..

Klooster der Paters Ifruisheeren, Uden-N. Br.

Groet uit Uden.

Kerkstraat met College der Kruisheeren.

31. In 1886 wordt het thans nog gedeeltelijk bestaande priestercollege opgericht, hetgeen voor een groot gedeelte het werk is van de Udense priester J. Pulsers, professor in Leuven. In tegenstelling met de Latijnse school, worden nu aIleen die jongens toegelaten, die later priester willen worden. Zo hebben talrijke priesters in Nederland en ver daarbuiten sinds die tijd hun eerste opleiding in Uden genoten.

KapeI en Klooster der Eerw Kruisheeren Uden

32. Zo is her dan in het begin van onze eeuw tot stand gekomen. AIs bannelingen in Uden aangekomen, staat er in de Bitswijk voor de kruisheren een boerderij klaar. Van de Bitswijk verhuizen zij naar de Vorstenburg en vervoIgens naar de Mariakapel. Door de tand des tijds worden oude, kiIle en vochtige gebouwen aangetast. Nieuwe ontwikkelingen in het godsdienstige leven vragen aangepaste ruimten. En wat we hier zien, is het resultaat van breken en bouwen, van werken aan een toekomst, vanuit een moedig gedragen verleden.

Voorgevel van het College van het HeiFg Kruis

33. De toeloop van studentcn wordt op den duur zo groot , dat uitbreiding van de gebouwen noodzakelijk blijkt. Niet aileen dat het collegegebouw te klein wordt, het is ook steeds rnoeilijker om voor het stijgend aantal studenten geschikte kosthuizen te vinden. De student en zijn imrners niet intern, maar bij Udense mensen in de kost. Het nieuwe college komt in 1924 gereed. Er is nu ook een internaat aan verbonden en er is plaats voor 250 leerlingen.

Klooster der Paters

34. Het gebouwencomplex van de kruisheren heeft in de loop der tijden heel wat uitbreidingen ondergaan. Hier zien wij de eerste zijvleugel van het nieuwe internaat, waar priesterstudenten uit het gehele land hun eigen "home" hebben. "Het college van Uden" heeft een goede en bekende naam over heel Nederland.

35. Water en licht gaan broederlijk samen in dorpspomp en lamp; blijft weI de vraag over, waarom deze altijd scheefhangt. Op de voorgrond links de woning van bierbrouwer Schuurmans. De rokende schoorsteen vert cit ons dat voor dorstige kelen het bier "voor mekaar" wordt gebrouwd. In een Brabants dorp van die dagen is de brouwer even onmisbaar als pastoor of meester. Rechts de bakkerswinkel van Mieke Arts, weduwe van Antoon Postulart, later zal op die plaats cafe van Eldonk worden gebouwd.

36. We brengen nu een onverplicht en vluchtig bezoek aan de kazerne van de koninklijke marechaussee in 't Moleneind. Wanneer de staking in 1890 - betreffende loongeschi1len op de kunstrneststoffabriek - in een ware veldslag ontaardt, worden de marechaussees van Uden als eersten met een revolver uitgerust. Op de achtergrond de in 1811 gebouwde standerdmolen van molenaar Roozen, die kort na ons bezoek (1900) wegens ongunstige ligging naar het open veld (rechts) verplaatst wordt. Onder de naam van de volgende eigenaar is hij nog bekend als "de molen van Jetten".

37. Dit grote aristocratische huis werd bewoond door dr. J. H. van Dijk en vervolgens door diens schoonzoon burgemeester C. L. Buskens. In 1935 gaat dr. W. J. Schaab hier de medische praktijk uitoefenen. Sindsdien is het doktershuis gebleven. Rechts een kijkje in de Bosschebaan en daarnaast de winkel van Hanneke Vosman, waar Udens "Vosmanne-goud" (klatergoud) te koop wordt aangeboden. Deze kaart is beschreven door kruisheer H. A. Branten naar wiens foto's vele prentbriefkaarten zijn vervaardigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek