Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

."

c->, ) V

38. De Bossche Baan, in 1900 beter bekend als het Kreppeneind. De mensen hebben het er niet erg breed en de sociale voorzieningen werken nog niet optimaal. Je handelt en verhandelt, gaat wat kermissen af en bezoekt de markten; dan valt er nog we! wat bij te schnabbelen. Soms doe je een beroep op de goedgeefsheid van de mensen en klop je bij hen aan. Het gebeurt vaak dat je dan het !aatste eindje van het paarderookvlees (d.i. een krep) krijgt. Dat bewaren de boeren voor de mensen van het "Kreppeneind" .

--~:.::.._~-

Groet uit Uden.

89$00 'C'itg. v, J. seceew, 'C'deu.

Pastorie.

39. We zijn weer in de Kapelstraat en staan voor de pastorie van de "Oude Kerk": Deze wordt gebouwd in 1882 en wanneer de zusters franciscanessen zich in Uden vestigen, vinden zij op 1 juli 1909 hier onderdak. Ze nemen het onderwijs voor meisjes over van de ursulinen, die met gebrek aan personeel kampen en bouwen de Maria-school. In 1909 beginnen ze 'n avondcursus voor arme meisjes, de "arme naaischool"; in 1920 wordt de dagnaaischool opgericht voor "de betere kringen". Intussen wordt begonnen met het bewaarschoolonderwijs.

Uden

Oude Kerkstraat

40. Aan de "Oude Kerk" (zo genoemd omdat hier vlakbij de oude St.-Petruskerk stond, die in 1886 afbrandde) maken we kennis met het vervoer van bomen; met kettingen worden ze onder de karren gebonden en Janus Fij verstaat z'n yak. Rechts vooraan het schoolhuis van het hoofd der school meester Vermeeren; daarnaast het hekje van de speelplaats voor de jongensschool.

Groet uit Uden.

Oude Kerk,

41. Het is de moeite waard om nog even in de Oude Kerkstraat rond te kijken, Vooraan rechts hebben we de smederij van Jan van Sleeuwen. Op de petroleumlamp van de straatverlichting heeft hij een windwijzer aangebracht. Voor zijn huis een voorraad ijzeren koeieketels die de smid vervaardigt. Ze dienen als voederbakken voor het vee. Er staan ook nog twee fornuispotten, Allemaal eigentijdse industrie.

42. Rond de parochiekerk wonen nu eenmaal de mensen die hun dorpsgenoten iets te bieden hebben. De parochiekerk is immers een van de voomaamste verzamelpunten van het dorp. Daar wonen de bakker en de kruidenier, daar ligt ook de smederij, De boeren laten er hun paarden beslaan, maar ze wisselen er ook hele cent en voor halve, want's zondags een hele cent op de schaal gooien is weI wat erg grof ... Ret is er heel druk wanneer in 1897 deze foto genomen wordt. Ret "oude" Jantje van Sleeuwen met zijn plat petje op, staat trots naast de voordeur van zijn ijzerwinkel (midden op de foto). Sinds enige jaren is hier de zaak van Toon Snijders gevestigd.

43. Helemaal achter in de Peperstraat hebben we een fotogeniek uitzicht op de rij huisjes, die duidelijk laten zien dat hier een apart slag yolk woont, het yolk dat, zoals de bewoners van de Bossche Baan, er 's morgens vroeg met de hondekar op uittrekt en tot's avonds laat langs de uithoeken zwerft om oude vodden ("todden" zeggen ze in Uden), een stukje spek of een bos stro. Maar vandaag zijn ze op hun paasbest. We vinden het fijn dat we deze mensen weer eens ontmoet hebben. We mochten de roemruchte daden van de voormalige Peperstraat eens vergeten. In de verte zien we de achterzijde van de jongensschool,

44. Het is Koninginnedag 1923. Het vieren van deze feestdag heeft in Uden steeds groot enthousiasme weten los te slaan en de Koninginne-optocht trekt veel belangstelling. Zoals we zien, heeft Hendrik Bummel (Henraat) zijn draaiorgel orngetoverd tot een praalwagen. Bij deze gelegenheid rijdt er ook een wagen mee, waarop Troelstra languit op zijnneus is gevallen en bekent: "Ik heb mij vergist". De dame op de voorgrond is Nel Poels-van Oort; voor het orgel met pet Frans Bummel en met hoed Hendrik Bummel. Op de achtergrond postbode Habraken.

45. De tram rijdt bij de afslag naar Zeeland langs de Udense parochiekerk, Rond de twaalfde eeuw is de St.-Petrus daar gebouwd ter vervanging van een veel ouder houten kerkje, waarin volgens de mensen "de heidenen nog mis gelezen moeten hebberi". Geweldige klokken heeft de kerk. Als op zaterdagavond de zondag wordt ingeluid lopen de kinderen naar binnen en roepen: "Moeder, hoor! De klokken". Ze zijn gegoten in 1352, 1443 en 1484; en er wordt beweerd dat de Bosschenaren bereid zijn voor die klokken een onafgebroken rij dubbeltjes neer te leggen van Den Bosch naar Uden. Ze dienen tevens als brand-alarm, maar als ze voor zichzelf moeten luiden ...

46 .... wordt op 4 april 1886, op halfvastenzondag, Uden in diepe rouw gedompeld. Een half uur na de bijeenkomst van de Broederschap van de H. Familie slaan plotseling zwarte rookwolken door de galmgaten van de toren naar buiten. Als met donderend geraas de trots van het dorp, de geweldige klokken, te pletter vallen, breekt er iets in het hart van de Udenaren. De parochiekerk staat in brand, de toren lijkt een fakkel. De man, die deze ramp moet meemaken en die tot taak krijgt een nieuwe St.-Petrus te bouwen, is pastoor Spierings, de geestelijke leidsman van Uden van 1880 tot 1918.

Bitswt - UDB."

47. Van de Oude Kerkstraat leidt onze weg via de tramlijn naar de Bitswijk. Wanneer we een molen zien met bijgebouwen, dan willen we daarvan wei iets meer weten. Het gebouw met schoorsteen is de oliefabriek van Van der Putt en (momenteel nog C.H.V.-gebouw); daarnaast het woonhuis van de familie. Op de voorgrond de graan- en oliemolen door J. N. van der Putten opgericht in 1890.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek