Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

48. We zijn Uden binnengekomen bij de birgittinessen en verlieten het in de Bitswijk. Nu naderen we Uden vanaf Volkel. Vanuit het raam van het retraitehuis zien we vooraan links de oprijlaan naar het missiehuis; juist daarachter het voetbalveld van het missiehuis, de schoorsteen van Coenen & Schoenmakers en links daarvan het station van de N.B.D.S. Rechts de molen van Piet Vermeulen. Tussen de wieken valt een gebouwencomplex in het oog, dat kennelijk kruisherenklooster en de kapel moet voorstellen, maar waarbij de fotograaf met het retoucheren een nogal grate dosis fantasie aan de dag legt!

49. De eerste superfosfaatfabriek in Nederland wordt in 1882 opgericht te Uden door Coenen en Schoenrnakers voor produktie van kunstmeststoffen. Het zal weinigen bekend zijn, dat het deze firma is geweest, die aan de rand van onze Peel, met deze nieuwe industrie pionierswerk heeft verricht. Zij mag doorgaan als voorloopster van de gehele superfosfaatfabricage in Nederland. Op het gebied van landbouw en bemesting komt er als het ware een revolutionaire ommekeer. In 1920 neemt de nieuwe fabriek te Veghel door een gunstiger ligging (Zuid-Willernsvaart) de gehele produktie van Uden over.

Greet uit Uden.

Molenheide.

50. Onze molen staat op de Molenhei. Een paar honderd meter naar rechts Iigt de buurtschap Velmolen, die haar naam ontleent aan de watermolen die daar in vroeger eeuwen op de waterloop heeft staan klepperen. Ook stond daar onder mooie hoge linden het in 1746 gebouwde "smiske" van vier bij zes meter groot. De familie Van den Akker, "de Bimkes", beziteen geheim am uit kunsten keur de scherphamers der molenaars te smeden. Die hamers heten in de volksmond "billen" en daardoor is de smid van heinde en ver bekend als "de billensmid van Uden". In zijn woonhuis houdt hij herberg, bij de marktgangers bekend als "den Emmaus".

Greet uit Uden.

Retraitenhuis.

51. Achter de molen vingen we zojuist een glimp van het grote gebouw waar we nu arriveren: het retraitehuis. In de herfst van 1912 vindt de opening plaats van het klooster van de missiezusters Dienaressen van de H. Geest. Hier wordt specifiek opgeleid voor het missiewerk; en in ons land is dit instituut het eerste met zulk een bestemming. Tevens wordt aan het klooster een retraitehuis voor dames verbonden.

52. Voor vele meisjes en dames zijn deze tuin en grot een dierbare herinnering. Vier- tot zesduizend retraitanten per jaar zijn hier in groepen van veertig tot tachtig personen op geestelijke excursie gekomen. Anno 1971 wordt gewerkt met veel kleinere groepen, waardoor er meer ruimte is voor de oudere zusters, die hoofdzakelijk huishoudelijke bezigheden verrichten; de jongeren vertrekken naar de ontwikkelingsgebieden en verzorgen daar onderwijs en ziekenverpleging.

Uden - Retraitehuis- Klooster v. d H. Geest- Kapel

53. Ook dezc plaats biedt voor de retraitantcn sfeer tot inkeer en bezinning. Duidelijk is te zien hoe deze kapel het beeld van haar tijd draagt : vele schilderingen, talloze teksten en de nodige beelden. Waar aandacht wordt getrokken, kan het ook aandacht afleiden! Niettemin valt te constateren dat het religieuze gevoelen van de gelovige mens uit de twintiger jaren, juist in bovenstaande vormgeving, ordening en aankleding, zichzelf hervindt.

54. Als we de weg oversteken staan we alweer voor een klooster; het gastvrije Land van Ravenstein is vele geestelijke instellingen rijk! Wat de aanleiding is geweest voor de ursulinen om in Uden een pensionaat voor burgerrneisjes te stichten valt slechts te gissen. Hier zien we een hele groep "jonge juffrouwen", die verplicht Frans moeten spreken, neergehurkt voor hun kostschool-kapel. Helemaal reclus staat de overste, Dit "gezicht" uit 1899 laat ons zien dat geleerd werd attent te zijn op de "vermeerdering uwer jaren".

Pens icrma t des Ursulines 'l-r:E0:'.

'·ue prise du Poiag er '

55. We lopen om de kapel heen en constateren dat de groentetuin er goed bij Iigt. We hebben nu ook meer uitzicht op het klooster, dat sedert mei 1845 bewoond wordt door de zusters ursulinen. Het pensionaat tell ongeveer vijftig leerlingen voor lager en M.D.L.O. onderwijs, OpmerkeJijk veel meisjes uit Volkel volgen als externen de lessen. De internen komen uit de welgestelde burgerij van boven de rivieren.

Pensionnat des Ursulines . UDEN.

r

Une Ctasse .

56. De leslokalen zijn ruim en luchtig en ingericht naar "de eischen des tijds". De jongedames krijgen hun licht van de petroleumlamp en de wandkaart van Nederlandsch-Oost-Indie hebben ze nu al achter de rug. Bij gebrek aan personeel zien de zusters zich gedwongen het grote gebouwencomplex in Uden te verlaten. In 1910 wordt het pensionaat naar Boxtel overgebracht.

UDEN.

57. Duidelijker kan het al niet. Het ursulinenklooster is van de kaart en vervangen door het miss iehuis "St.-Willibrord". Het is een mannenklooster geworden. Blijkbaar spreekt het vele jongelui aan om als pater of broeder in verre missielanden te gaan werken. De nog jonge Congregatie van het Goddelijk Woord groeit uit haar voegen. Haar expansiedrift zal zich in de omvangrijke gebouwen en uitgestrekte terreinen te Uden kunnen manifesteren.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek