Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Missiehuis "St. Willibrord", Uden, N.-Br.

totaal-aansicht

58. Totaal-aansicht? We zien nog niet de helft! Hoofdbestemming van het missiehuis is opleiding voor missionarissen. Uit alle delen van ons land kornen de candidaten naar Uden. Het is moeilijk te zeggen hoezeer het werk van de afgestudeerden in vele Ianden heeft bijgedragen tot ontwikkeling en vonning op godsdienstig en maatschappelijk terre in. Op het gebied van de rnissionering behoren de paters S.Y.D. tot de ware "vakmensen".

59. Het gebouwencompJex is zo groot dat het mogelijkheden te over biedt voor andere activiteiten in dienst van het missiewerk. De paters gaan zich beijveren voor de verspreiding van christelijke volkslitteratuur en Ieggen daarbij het accent vooral op missieliefde en missie-activiteit. Een eigen drukkerij wordt opgericht. "De Katholieke Missien" en de "St. Michaels-almanak" vinden verspreiding over geheel Nederland. In populair-wetenschappelijke stijl en vakkundig geredigeerd, brengen zij de missiegedachte op veJe anderen over.

60. We gaan hier de kapel binnen en worden terstond opgenomen in de totaliteit van het "Gaat en onderwijst aile volkeren". Het zijn de toekomstige missionarissen hier bijeen, Ook de schilderingen verbeelden zending en missiewerk. In november 1941 wordt het gehele complex door de Duitsers in beslag genornen. De paters en studenten vinden dan onderdak in de "Blauwe Kei" te Veghel. Duitse soldaten hebben bij hun aftocht in september 1944 het klooster moedwillig in brand gestoken en grondig verwoest.

~ Missiehuis St. Willibrord, Uden De Stodenten In de Kapel.

61. Reeds in 1873 exploiteert de N.RD.S. (de Noord-Brabants-Duitse Spoorweg Maatschappij) de lijn Boxtel-Wesel, een der voornaamste spoorlijnen die het verkeer met het oosten onderhoudt. Voor he! in- en uitlaten van reizigers stoppen deze internationale treinen ook in Uden. Gedurende de Eerste Wereldoorlog gaat de particuliere Maatschappij N.B.D.S. - "Niets Beroerder Dan Schulden" noemen spotters en gedupeerde aandeelhouders dit zorgenkind - in staatshanden over.

6'roet u!

Stations eg,

62. We zijn nog op de Stationsweg en horen dat in december 1899 de keizer en de keizerin van Duitsland van de treinverbinding hebben gebruik gemaakt op hun reis van Engeland naar Duitsland. Toen koning George V van Engeland in 1912 per trein naar Duitsland reisde moest hij noodgedwongen in Uden een vol uur wachten, omdat de remmen van de koninklijke trein waren warm gelopen, Rechts zien we hotel Wijsbek, links het huis van de dames Schoenmakers.

63. In de Schafstraat zien we "Hotel, Restaurant en stalling J. Wijsbek", Zondags reeds arriveren hier de marktkooplui uit Belgie en Duitsland; de afvoer van het gekochte vee vindt plaats via de spoorlijn Vlissingen-Berlijn, waarvan het station te bereiken is langs het weggetje rechts van het hotel. Beugelclub Nimrod laat hier vooraanstaande komieken komen ter opluistering van haar "soirees amusantes",

...at ..-d-. m.-i./ .~~ vi:; :1J7.95 ~.

64. Iedereen zal toegeven, dat Uden een gemeentehuis met karakter heeft. ZoweI de voor- aIs achterkant van het gebouw zijn van prachtige gevels voorzien. Maar ... er bIijven altijd nog wensen en verIangens, Zo denkt men er ook over tijdens de bouw in 1937-1938. Er hoort toch weI een mooie hoge toren bij. Men richt het Torenfonds op, om dit grootse plan te heIpen reaIiseren. Het sprookje van veriangen is echter nooit werkeIijkheid geworden. Ook z6nder toren gunnen we architect RoffeIsen de eer die hem toekomt.

65. Het klinkt weI grappig, als je hoort, onder welke omstandigheden bij het Marktveld circa 1900 de kersenveiling is begonnen. Onder een soort tent - het terrein door een paar touwen afgesloten - met een omroeper die zich hees schreeuwt. Er zit weinig regelmaat en gang in het werk. Er heerst voortdurend herrie tussen leveranciers en handelaars en tussen kopers onderling. Maar toch loopt het allernaal goed af en de kersenhandel krijgt levensvatbaarheid.

66. Uden staat van oudsher bekend als kersenland. Iedereen kent nog de Udense zwarte, de Udense Spaanse en later de Bastaarddikke. Uden is dan oak een belangrijk middelpunt van de kersenhandel. Maar veel valt er niet aan te verdienen als er geen samenwerking is. In juni 1903 wordt de Veilingsvereeniging opgericht. Van links naar rechts zittend de heren van het eerste bestuur: J. van der Heijden, Frans Hermans, Jan Strik, Jos. Coenen en St. van der Putten; staande: W. van der Heijden en W. van der Heijden-Terneuzen.

67. We staan in 1900 voor het Marktveld kornende uit de richting Volkel. Het is een bijzonder fraai gezicht. De driehoekige vorm duidt erop, dat dit MarktveId reeds in de Frankische tijd is aangelegd. Links vooraan de boerderij van Wijdeven, met geit en kaIf voor de deur. Op de achtergrond grazende schapen. Wanneer het geen marktdag is wordt het MarktveId verhuurd of verpacht om schapen te weiden en linnen te bIeken.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek