Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Greet uit Uden.>

Marktplein.

68. Op de achtergrond huis en bedrijf van Hannes van Grinsven, voerman of wei expediteur met paard en kar; daarnaast cafe Verkuijlen. Sinds 1866 is er openbare straatverlichting; de lampen worden gevuld met bronolie (petroleum). Midden op het Marktveld was een brandput, waarin men met een ladder kon afdalen. Er verdrinkt helaas iemand in en de put wordt gedempt. Op dezelfde plaats heeft men 'n lindeboom geplant, Dit gebeurt circa 1870 en tot op de dag van vandaag draagt hij nog de mooie naam van ,,'t Prilleke".

69. De veemarkt is van oudsher zeer in trek. Op een der voorjaarsmarkten van 1860 worden 1600 varkens aangevoerd, 1500 runderen, 1300 schapen en 252 paarden; indrukwekkende getallen voor een tijd dat nog geen trein, tram of autobus verbinding met Uden onderhoudt en er veel vee van de Maaskant wordt aangevoerd. We bezoeken de veemarkt in 1900. Langs de huidige Wilhelminastraat tot aan Grad den Boer staan de schapen en lammeren bij honderdtallen; aan de kant van slager Boonaerts staat het rundvee, vier rijen dik.

70. De veemarkten te Uden staan, na een periode van inzinking, opnieuw in het midden der belangstelling en zijn het centrale punt, waar de veehouders uit de Peel hun levende waar verhandelen. De snelle opbloei is vooral te danken aan de reclame die burgerneester Buskens voor de rnarkten maakt. De officiele heropening van "de groot-markt" vindt plaats in rnaart 1930. De aanvoer is inderdaad zeer groot. We verrassen de burgervader bij aankoop van een fris biggetje, dat hij liefderijk in de arrnen neernt.

71. De N.V. Algemene Transport Ondememing gaat busdiensten exploiteren in Oost-Brabant, waardoor een regelmatige verbinding tot stand komt tussen Nijmegen, Helmond en Eindhoven. Uden wordt het centrum van deze dienst en een semi-permanent gebouw verrijst op het Marktveld. Op 27 november 1927 vindt de opening plaats van de "noodloods". Glanspunt van het programma is een optocht van zeven grote ATO-bussen (33 passagiers) met autoriteiten en muziekkorpsen naar de omliggende plaatsen.

72. De definitieve ATO-garage (1928). Door de komst van de bus is Uden opengelegd, maar ... zag men de industrie reeds als een duivelse uitvinding, de autobus doet de maat overlopen. Want - zegt het Boerenbondblad van 11 rnei 1928 - "voeg daar nog bij de autobussen die de laatste paar jaren als paddestoelen uit den grand verrijzen! Autobussen die 3, 5 en soms 10 maal daags lokken om in nabijgelegen steden te gaan zoeken wat men op eigen dorp niet genie ten durft. Wij hoorden ze al paartjcsbussen noemen, wijl ze speciaal rijden op die tijden dat de jongelui gelegenheid hebben te gaan dansen in de stad!"

73. We bevinden ons nu aan de andere kant van het Marktveld. Op heteinde van de weg koekfabriek "de Slinger". Links vooraan staat Antoon Prinsen, de horlogemaker, met zijn echtgenote voor de winkeldeur. Hij handelt tevens in rijwielen, de reclame beveelt ons "Humber Cycles" aan. Onze aandacht wordt ook nu weer gevestigd op de statige rijen lindebomen. Aileen al in de Schafstraat worden in 1819 tweehonderd bomen geplant. Helaas zijn door storm en ziekte, door wegenaanleg en bebouwing, de meeste van deze linden verloren gegaan.

Boterfabrlck UDE~

74. De boterfabriek St.-Henricus, waar men druk bezig is met lessen en laden van melkbussen. Deze fabriek is in januari 1913 geopend. Er zijn dan 255 landbouwers bij aangesloten, die samen 1167 koeien bezitten. De voor die tijd allernieuwste machines op het gebied van zuivelbereiding zijn in deze fabriek geplaatst, zodat het voor een modelinrichting kan doorgaan. De mensen noemen de fabriek "Driek". Naast de fabriek staat het woonhuis van directeur G. J. Wintermans.

~--" ~ -~-

~.~-: -:; =:;;

75. Als u zou moeten raden, wat dit voor 'n gebouw is, zou het wellicht bij gissen blijven. Maar het staat er gelukkig bij, Het is het huis van notaris W. C. van Breda. Bij notaris-sticht moeten we wei aantekenen, dat "sticht" aIleen maar gebruikt wordt in dialect en dat het eenvoudig steeg betekent. De steeg loopt links van het notarishuis (en heet thans Pastoor Spieringsstraat). De omheining van paal en ketting geeft het geheel een deftig aanzien. Later nemen de veea:rtsen Kirch en daarna Bollen er hun intrek.

76. Van het notarishuis naar "de Korenbeurs" van Alphons Terneuzen, lijkt ons 'n bijzonder prettig overstapje. Evenals in de andere cafes van Uden is het ook hier goed to even, want doelen "de Batavier", onze bekende handboogschutterij, is hier gevestigd. Concoursen en het jaarlijkse koningschieten vragen veel voorbereiding, De wonder-uitvinding van Edison, de kinematograaf brengt hier in april 1897 levende beelden op het scherm. In de Korenbeurs wordt in 1897 een dominoclub gevestigd "aIleen voor ongehuwden"! Later zuIlen achtereenvolgens Meyer, Frankefort, Van Kessel en Asselbergs het hotel beheren.

77. De welluidende naam "Bellevue" doet al reeds vermoeden dat we een niet alledaags hotel binnentreden." Udens Mannenkoor" en fanfare "de Eendracht" gevenhierregelmatig blijk van hun kunnen. Eigenaar is de heer G. H. Peeters, voormalig coiffeur, beter bekend als: "Meneer scheert niet meer". De naam "Bellevue" heeft hij overgenomen van de gezusters Van den Boom die een herberg exploiteerden waar in 1899 het post- en telegraafkantoor is gebouwd.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek