Uden in oude ansichten

Uden in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Uden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4085-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uden in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

78. Deze inkijk in de Marktstraat dateert uit 1900. Het post- en telegraafkantoor neemt thans de plaats in van een van Udens oudste en meest populaire cafes "Bellevue" van de gezusters Van den Boom. Na 55 jaren is hierrnee ook het einde gekomen aan doe len "de Vriendenkring" die hier gevestigd was. Ook de notabelen hadden hier hun bittertafel en zien nu uit naar een nieuw onderkomen.

79. Het is geen markt vandaag. De Marktstraat ziet er dan ook stil uit, al trekken we wei bekijks. De weg is nogal slecht, maar wat wi! je in 1900! Links vooraan zien we nog een gedeelte van het notarishuis; dan een wat lager pand, de woning van de burgerneesters Boons, Van Wijnaerden en Thijssen; vervolgens hotel "de Korenbeurs" van A. Terneuzen. Het hoge gebouw aan de rechterkant (derde pand) is het nieuwe hotel "Bellevue" van G. H. Peeters. Daarachter zallater de timmerfabriek "de Garant" van Frankefort komen.

80. Dezelfde Marktstraat nauwelijks een dag jonger. De kramenmarkt staat vol, vanaf het raadhuis tot het Marktveld. Het is een gezellige drukte van kopers en verkopers, niet aileen hier, ook in " Bellevue" en "de Korenbeurs". Op de voorgrond links bij de boom zien we een zwaan op een paal; dit is het uithangteken van cafe Van Oers bij het raadhuis. Aan de overkant staat het splinternieuwe post- en telegraafkantoor (gebouwd in 1899).

81. Rechts in de Marktstraat zien we stoomboekdrukkerij Van der Heijden-van Dijk, onder de oudere Udenaren ook bekend als .Jiet huis van de Franse Mesjeu", omdat hier de Franse school (U.L.O.) van monsieur Vogels gevestigd was. Daarnaast het welbekende cafe Van Oers, een verademende oase na verrichte aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand; naast Van Oers ligt immers het raadhuis. De witte woning is het huis van Smeets, later van beddenmaker Frunt. Op de voorgrond weer zo'n echt dorpstafereel: de mens bezig met het leven van alledag in 1905.

82. We verlaten de Marktstraat nog niet, want weer valt er wat nieuws te ontdekken. Naast het postkantoor staat het huis van dr. Offermans, gemeentelijk heel- en verloskundige. De handwijzer staat voor de veranda van het cafe van J. Prinssen-Robbers, die v66r cafe houdt en achter 'n koperslagerij heeft. In 1905 komt hier het huis van dr. Alphons Peters. De zwaan van Van Oers zit nog "op stok".

Groet uit Uden.

Marktstraat.

Ii'

?

83. Hier zien we het allemaaJ nag eens, maar dan vanuit de richting Veghel. We hebben weer een overzicht op de langgerekte Marktstraat met zijn prachtige rijen lindebomen. Alles ademt naar stilte en rust. Hier moet het goed leven zijn. Cafe Prinssen-Robbers (de Morgenster?) heeft plaats moe ten maken voor het huis van dokter Peters.

84. De molen op de Hoenderenboseh werd in 1864 gebouwd voor Jan de Wert. Later gaat hij over in handen van diens zwager Jan van Heeswijk en blijft vervolgens eigendom van dit Brabants molenaarsgeslaeht. Vlak bij de molen woont Tinus de smid (Ivits). Het is opvallend dat zich bij aile molens in Uden een smid vestigt, die de boer helpt als deze tach moet wachten op het malen van zijn graan. Bij Van der Putt en in de Bitswijk is het Jan Koeken, bij Roozen in 't Moleneind Jan van de Mortel; herinnert u zieh nog "de Bimkes" op de Velmolen?

qroef uit UJen

}'anorama van af oe Jje3afsche 13ergen

85. We hebben 'n prachtig uitzicht op de Bedafse Bergen, een van de oudste buurtschappen van Uden. De natuur is er opvallend rnooi en de mensen van Bedaf, steeds 'n hechte onderlinge gemeenschap, houden er nog een eeuwenoud folkloristisch gebruik in ere. 's Avonds om 8 uur op de eerste zondag van de vasten vindt het zgn. "vlooienstoken" plaats; het bedoelt de overgang van de winter naar de nieuwe lente te symboliseren. Vroeger werd het winterstro verbrand en het hygienisch verbranden van het beddestro kon tevens worden gezien als een algerneen reinigingsvuur. Mornenteel hebben sprokkelhout en oude autobanden het beddestro vervangen.

86. Sijntje de Wever woont in haar lemen huiske regen de Bedafse bergen. Eigenlijk heet ze : Joswina de Wit. Broer Cis probeert de kost te verdienen met weven. Heel Uden kent Sijntje, de vriendin van de "Moetjes" bij de kapel en de dames Sehoenmakers. Als Sijntje in juni 1914 gaat hemelen, is Uden weer 'n dorpstype armer geworden.

Metselaar, pannenpopper voor zeven stuiver daags, wordt Doruske de Metseler later kruier langs 's Heren wegen met mislukre krentenrnikken en afvalpeperkoek. Groot feest is het,als Doruske 25 jaar lang de uithoeken afkruit. Het opsehrift liegt er niet om:

"Doruske kruit van hoek tot hoek, met krinternik en slingerkoek" .

"' ..

.. <ยป: .. '

;>.~=-:

?....??..

-.

87. Eenvandeeerstekerendat de fanfare i.de Eendrachr't naar buiten optreedt wordt een bezoek gebracht aan Bedaf. Toon Schuur(mans), brouwer en bestuurslid, heeft gesteund door zijn medelid Frans Hermans een halve ton bier toegezegd. En zo trekt men onder lei ding van meester Vermeeren en dirigent Hein van Sleeuwen naar het hoogste topje van de Bedafse Bergen, maar wat trots op de nieuwe witte uniformpetten.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek