Uithuizen in oude ansichten

Uithuizen in oude ansichten

Auteur
:   F. Brinkman
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4089-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uithuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

.Ex Undis", het wapendevies van Uithuizen.

U ithuizen is een dorpje dat ongeveer dertig kilometer ten noorden van Groningen ligt. Heel vroeger stroomde hier het water van de Waddenzee.

Het dorp is ontstaan uit een klein gehucht, 't Oldorp, ten zuidwesten ervan. Het eerst bewoonde gedeelte van de gemeente is de wierde, de terp, Oldorp, Zoals aile wierden is ook deze aangelegd in de nabijheid van toen bestaande watergangen. De wierde dateert uit het einde van de terpentijd, ongeveer 300 voor Christus tot 1000 na Christus. Hierna is men begonnen dijken aan te leggen. Uithuizen was er dan ook geheel door omringd. Het tweede bewoonde gedeelte is de zogenaamde "Grote Wierde", Door opgravingen heeft men kunnen vaststellen dat de "Grote Wierde" al in het jaar 1000 bewoond werd. De oudste schriftelijke vermelding bevestigt dit, want in het jaar 1000 wordt "Uthuson" genoerrid als een del' plaatsen die schatplichtig waren aan het klooster Werden aan de Ruhr <DId.).

Rond de laatste eeuwwisseling telde de gemeente Uithuizen ongeveer zevenendertighonderd inwoners. In de daarop volgende zeventigjaar groeide de bevolking met ongeveer twaalfuonderdvijftig mensen.

Het dorp heeft vroeger vier borgen gehad, waarvan er drie (Ringeweer, Almersma en Engersma) zijn afgebroken. De vierde borg, de Menkemaborg, is de trots van Uithuizen. Hij is een van de best bewaard gebleven borgen van de provincie Groningen. Deze veertiendeeeuwse borg is de trekpleister van Uithuizen. In de loop der jaren is de borg een paar keer verbouwd maar daarover straks, bij een van de foto's, meer. De borg is eigendom geweest van respectievelijk de families Nittersum, Clant, Alberda en Lewe van Nijenstein. Nadat jonkheer Gerhard Alberda van Menkema in 1902 overleed is de borg overgegaan in handen van de familie Lewe van Nijenstein. In 1921 schonk deze familie de borg aan het Groninger oudheidkundig museum. Dit museum heeft de borg weer helemaal in oude stijl ingericht. De borg en de achttiende-eeuwse

Franse tuinen trekken jaarlijks duizenden bezoekers. De tuinen zijn vooral bekend om het rosarium. Een bezienswaardigheid is eveneens de dertiende-eeuwse hervormde kerk. De rijkbesneden heerenbanken (1703) en de preekstoel (1713) zijn door jonkheer Unico Allard Alberda van Menkema gescnonken. Erg beroemd is het Arp Schnitger-orgel, dat in ongeveer 1700 werd gebouwd. Veel is er veranderd in de tijd dat mijn vader, mr. A. Brinkman, burgemeester van Uithuizen was. Er is en wordt vee] gebouwd in de plannen noord, zuid en west. Een gedeelte van de nieuwbouw is voor de bejaarden, die op het ogenblik zestien procent van de bevolking uitmaken. Zo zijn bijvoorbeeld het bejaardencentrum Hunsingoheerd en enkele bejaardenflats gebouwd.

Niet aileen voor de bejaarden is er veel gedaan, ook voor de jeugd. Er zijn nu drie kleuterscholen, enkele lagere scholen, een school voor mavo en een Its.

Was Uithuizen vroeger een agrarisch dorp, nu komt ook de industrie op, In dit verband wil ik onder andere

Wortmann, Rodenberg, de Pekelder machine fabriek, de veiling en de werkplaats voor mindervaliden noemen.

Deze werkplaats startte in 1953. Er werken nu ongeveer tweehonderd mensen. Aangezien het bestaande gebouw te klein geworden is, hoopt men binnenkort met de bouw van een nieuw onderkomen te beginnen. Voor de lichamelijk en geestelijk gehandicapten zijner nu twee dagverblijven en een gezinsvervangend tehuis. Ook heeft Uithuizen een bloeiende middenstand, waar het leuk winkelen is.

Tenslotte: Het is mijn bedoeling geweest u een beeld te geven van Uithuizen, hoe het was en hoe het is. Veel dank aan degenen die mij geholpen hebben bij het samenstellen van dit boekje.

Opgedragen aan mijn vader die jarenlang burgemeester van Uithuizen was.

I. Uithuizen telt vele mooie plekjes. Hier zijn we in de besneeuwde omgeving van de Menkemaborg. Het weggetje, de Noordelijke Moesstreeksterweg, loopt naar het nieuwe recreatie- en watersportcentrum "De Moeshorn". Tegenwoordig heet deze weg Moeshornweg.

"
E
?.
""
t:
~
-c
"
..,
0
~
<::
~
.~
::> ??
-s :§
S 0
§ <S
:>. .,;
.?
<:: ~
<l>
--"< ~
~ ::l
-6 10
?...
co
r-, 2. Hier zien we de oprijlaan van de Menkemaborg. De eerste weg naar links gaat naar de boerderij Tocamaheerd. De tweede weg is de Dingeweg, de oude provinciale weg naar Uithuizermeeden. Aan de rechterkant werd het bejaardencentrurn Hunsingoheerd gebouwd. Ook werd daar de Menkernaweg aangclcgd.

3. Ruim twee en een halve eeuw geleden zag de Menkemaborg er zo uit. De borg was toen al een keer verbouwd. In 1614 werd namelijk de rechtervleugel aangebouwd. Hierdoor kreeg het huis een hoefijzervorm. In het begin van de achttiende eeuw onderging de borg nog een grondige verbouwing. Jonkheer Unico Allard Alberda liet namelijk het voorplein volbouwen, de traptoren wegbreken en de ingang naar de westziide verleggen. In deze tiid werd ook een ontwerp gemaakt voor een tuin, wat onder andere resulteerde in het nu nog beroemde rosarium.

4. Deze foto geeft u een beeld van de Molenweg met de toen nog draaiende molen van de heer K. Hekema. In 1932 werd de bovenbouw afgebroken. De latere eigenaars waren de heren Oosterhuis en Koops. De Molenweg heet tegenwoordig Talmaweg. Aan deze weg staat de groenteveiling "Uithuizen en Ornstreken". Nadat de veilingvereniging in 1919 werd opgericht, heeft men in 1927 een grote hal gebouwd. Door de steeds groter wordende veilingen moest de hal enkele keren worden uitgebreid. De tegenwoordige omzet bedraagt ongeveer f 4.500.000.-.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek