Uithuizen in oude ansichten

Uithuizen in oude ansichten

Auteur
:   F. Brinkman
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4089-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Uithuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. De hier afgebeelde lsraelitische kerk stond vroeger aan de Molenwierdstraat. Boven de ingang, van het in 1886 gebouwde kerkje, stond "Berith Schalorn", wat "Eeuwige Vrede" betekent. Omstreeks 1930 was ongeveer een procent van de inwoners van Uithuizen lid van deze gemeente. Ais u bedenkt dat Uithuizen in die tijd ongeveer 4400 inwoners had, kunt u wei nagaan hoe klein deze gemeente was. Omdat de kerk de laatste jaren niet meer gebruikt werd, werd ze in 1930 door het Pieus Israelisch genootschap verkocht voor afbraak.

Hervorrnde School. Uithuizen.

36. De oude hervormde school, die 'Ian de Spoorstraat staat, werd in 1920 in gebruik genomen. Toen in 1967 de hervormde en gereformeerde school samengingen, kwam het gebouw leeg te staan. De gemeente Uithuizen heeft dit gebouw toen uitgekozen als een van de dagverblijven voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.

37. De vrijwillige brandweer van Uithuizen werd op 14 maart 1924 opgericht. De eerste opperbrandmeester was burgemeester mr. H. Hovinga. Op de foto ziet u van links naar rechts: R. Sleumer Jr. (brandrneesterj, D. de Boer, E. Luchtenberg (brandmeester), H. Wieringa, J. Bronts, F. H. de Weerd (spuitchef), Johs. Schikan, J. Kamminga en de pijphouders H. Dertien, J. Bos, W. Thijssing en F. Reker.

38. We verlaten Uithuizen via de Laanweg, die tegenwoordig kortweg de Laan heel. Deze weg is een van de verbindingswegen met de polders. Aan het eind van de Laanweg liep vroeger de buitenste zeedijk , de Oude Dijk, die in ongeveer 1325 werd aangelegd. Doordat grote stukken kwelder ingepolderd werden, is het aantaJ dijken gegroeid tot vijf, en weI de Oude Dijk , de Middendijk (1717), de Noorderdijk (1827), de Eemsdijk (1876) en de Nieuwe Dijk (1943).

EXUNDIS

Wat zijn de kleuren zacht en mild, van ons Uithuizer wapenschild;

zo schoon als soms de ron kan branden, over de wijde Ommetanden.

"Ex Undis" staat er op te leren, 't is uit de golven opgerezen; waar 1I11 het stadje ligt vol 'Tee, golfd' eens de grote, wilde zee .

Twee gouden schoven staan g espreidt, als "t teken Will de vruchtbaarheid;

zo groeit het graan ell bloeit de wei

op vette Ommelonder klei.

Uithuizen is een ogenlust,

het mooiste dorp Will heel de kust; en nergens vindt men schoner stee van Rotterdam tot Lauwerszee,

J. Koelikamp,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek