Utrecht in grootmoeders tijd

Utrecht in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.W.A. Lemaire
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4587-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Utrecht.

Vredenburg.

f

9. Het Vredenburg rond 1900, met op nr. 17 het Haagsche Koffiehuis en links daarvan de Hogenbergsteeg. Deftigheid is altijd het cachet geweest van het .Haagje". Het koffiehuis genoot een reputatie door geheel het land en behield die roem tot op zijn laatste dag. Het was het voorname, deftige koffiehuis met zijn vaste clientele, waar het cachet bewaard werd tot het laatste uur; en waar de nieuwe tijd moderniseerde, bleef het koffiehuis wat het eenmaal was (GL 181). In 1923 werd op de plaats waar het koffiehuis gestaan had het modehuis van C. en A. geopend. Korte tijd hierna werd op Vredenburg 28 een ander cafe-restaurant geopend, waaraan ook weer de naam Haagsch Koffiehuis werd gegeven.

Willemstraat - Utrecht

10. De Willemstraat rand 1918. Hierwaren vele winkeltjes en logementen. W. Willernse, alias "Willem van den kouden vloer", had hier een cafe niet groter dan 12m2, waarvan de vloer uit blauwe plavuizen bestond. In een zijstraatje, in de Korte Hamstraat op nr. 4, woonde de bekende poppenkastspeler Hofman ... Dat was een stuk Utrechtsch straatleven, die altijd goed bezochte poppenkastvertooningen op het Vreeburg, op het Lucasbolwerk of het Janskerkhof(WAG 1919) ... Het was ten overvloede dat hij vaak op een papier voor zijn venster had staan: .Speeld op Kinderviezietens en partijen" met hettarief erbij: Met vloeken f 0.75, zonder vloeken f 1.- (CW 125). Op de hoek van de Korte Hamstraat en Willemstraat had "Aal de Preu'' een snoepwinkeltje. Hier kon de jeugd voor een cent een puntzak van krantepapier vol koekkruimels kopen (OU 1946).

11. De Waterstraat rond 1900, gelegen in de volkswijk .Wijk C". Hier had den vele bewoners bijnamen onder anderen: .Dien de Nek", zij zette het koekebakstersbedrijf voort van .Rooie Trui", .Kippcncus'' was de vrouw van slager Van Dussenbroek, Waterstraat, hoek Koningstraat: zij was op zaterdag altijd op de kippenmarkt. Vrouw Koevoets, bijgenaamd "Mie Poepelerne", woonde eerst in de Waterstraat en later in de Hamsteeg, waar zij een koffie- en vuurwinkeltje had. Het publiek kocht daar een cent koffie, een cent water en een cent YUUL Van Ettekoven, bijgenaamd "de Luitenant", woonde op de hoek van de Waterstraat en de Florasteeg en handelde in aardappelen. "Mie de Kluit", Waterstraat, hoek Hooipoort, handelde in tweedehands goed. "De Gebraaie Appelevrouw" verkocht appels op de hoek van de Waterstraat en de Willemstraat (OU 1952).

Jacobie - Dom

Uitg.: Am. Latour, Utrecht.

12. De Waterstraat rond 1900, met rechts de Willemstraat en op de achtergrond de Jacobikerk. Dat het opbergen van de hand- en hondewagens zijn bezwaren meebrengt en op drukke tijden voor het verkeer hinderlijk kan wezen ... en het ordelijk aanzien van de straat dat bedorven wordt ... en het ongerief voor de bewoners om op een snikheeten zomeravond, voor het raam van een snikheet woonvertrek, een wagen te hebben staan waarop den ganschen dag visch offruit is uitgevent, en die natuurlijk niet erg geparfumeerd afverft oak ... De noodzakelijkheid springt in het oog om deze dichtbevolkte straten, waar iedere bewoner neringdoende en dus equipagehouder is, te bedeelen met een bewaarplaats voor handwagens (WAG 1907).

STALHOUDERIJ FIRMA H. WILLEMSE GOEDERE VERVOER

TELEPH . .+3 liTRECHT, KORTE "lE. TRAAT J2. l:TRECHT

TELEPH·43

ACHTER 'T HAAGSCHE KOFFIEHUIS

13. De Korte Viestraat rond 1900. De naam Korte Viestraat is verdwenen en is vervangen door St. Jacobstraat. In de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant van 18 januari 1850 stond het volgende bericht: .Daar de concurrentie in het yak door de ondergeteekende uitgeoefend wordende, steeds toeneemt, waardoor hij buiten staat zou geraken voor een huisgezin uit 11 personen bestaande, op eene eerlijke wijze in het benoodigde te voorzien, heeft hij eene Stalhouderij opgerigt. " 1. H. Willemse (CW145). H. Willemse moet een nazaat zijn. De afbeelding toont een uitstapje omstreeks 1900 per Jan Plezier. De opname is vermoedelijk gemaakt langs een van de singels.

Dam e 5 en Kin d e r man tel s .

.?... to to

E

<to to t:

CSl ???

E

::>

ts

o u

P. Steinkuhler, Jiestraat hoek oude - gracht, Utrecht.

14. De hoek van de Lange Viestraat en de Oudegracht rond 1906, met het mantelmagazijn van Steinkiihler en rechts een filiaal van De Gruyter. In 1904 werd op de Lange Viestraat 8 en lOde "Grand Bazar Francais" gevestigd, die in 1901 geopend was in de Bakkerstraat op nr. 16. De zaak breidde zich steeds meeruit. Het pand van Steinkiihler werd rond 1918 gekocht. In 1925 werd de naam veranderd in "Galeries Modernes", Men was juist begonnen aan een algemene verbouwing, toen het gebouw op 13 maart 1939 geheel door brand werd verwoest. Een modern pand werd op 26 mei 1941 geopend: ... Utrecht is hiermede een nieuw warenhuis rijk geworden, dat in grootte en aanzien alles, wat onze stad tot dusver kende, overtreft, en dat ons door vele steden in binnenland en buitenland zal worden benijd (CW 171).

15. De Oranjestraat in wijk C. In 1863 werd op verzoek van de Oranjegezinde bewoners de naam Zandstraat veranderd in Oranjestraat. De foto is gemaakt op 30 april 1909 , de geboortedag van prinses Juliana. Achteraan op nr. 55 ziet u het versierde huis van Ka Blommers, bijgenaamd "Oranje Ka", die hier een logement had dat het Oranjehuis heette. Bij Oranjefeesten en bij studentenlustra was haar hele huis van kelderraam tot zolderraam versierd met vlaggen, slingers, bloemen en lampions. Voor de socialisten was zij minder vriendelijk. Troelstra vertelt over zijn verblijf in Utrecht: ... Bij de rellen werd een rol gespeeld door een befaamde socialisten-petroleuse, Ka Blommers, die door de studenten werd opgestookt om tegen de socialisten op te treden. Op een avond bereikte ons de mare: Ka Blommers komt, wees op je hoede. Werkelijk daagde de gevreesde verschijning op aan het hoofd van een troep volgelingen (GL 215).

""'l-- - W;.,Jt .,r __ dl-l.~

~~~_-.

0. ~O'2% PK. ,..~ ~

q~ .

Ch. de Koff, Utrecht. TeIef. Jnterc. 2733 Hoofd-Agent der IIRadco" 2112 PK. Tweetact-Motoren

Geheel reisvaardig f 375.-

16. De Oudegracht. Het bedrijf van Ch. de Koff, handel in rijwielen en motoren, was achtereenvolgens gevestigd in de Adelaarstraat, op de Oudegracht, in de Sweelinckstraat en in de Waterstraat (ABU). Deze foto is gemaakt tussen 1918 en 1921, toen het bedrijf te vinden was op de Oudegracht. De opname werd gemaakt in een van de parken of plantsoenen door de fotograaf M.R. Fraza, eveneens woonachtig op de Oudegracht. Na 1922 wordt Ch. de Koff in het adresboek vermeld als handelaar in automobielen. De "L" van het motornummer heeft betrekking op de provincie Utrecht.

17. De Potterstraat omstreeks 1905, gezien vanaf de Viebrug. De straat was zo smal dat op enige gedeelten de tramrails niet naast elkaar konden worden gelegd, maar elkaar overlapten, zodat de trams uit tegenovergestelde richtingen op elkaar moesten wachten. De huizen rechts zijn afgebroken. Links, op de hoek van de Oudegracht, is een kruidenierswinkel. In 1928 werd dit pand afgebroken en werd er een lunchroom gebouwd ... De belangstelling voor de optredende orkestjes was altijd groot in Ruteck's restaurant aan de Potterstraat. Daar werd niet alleen goede verstrooiings-muziek ten gehore gebracht, maar bovendien was de prijszetting van de verkrijgbare consumptie aantrekkelijk ook voor werkende jongeren (OU 1975). Daamaast, in de Potterstraat nr. 2, is de kantoor-boekwinkel van Lorje , die deze kaart heeft uitgegeven.

UTRECHT

Potterstraat

18. De Neude omstreeks 1908. De pottenmarkt werd in 1892 van de Oudegracht overgeplaatst naar de Neude in verband met de aanleg van de paardetram. In 1901 werd de lapjesmarkt (oude kleding en huisraad) van de Mariaplaats overgeplaatst wegens de overlast voor het St. Johannes de Deo ziekenhuis. Te zamen werden ze wei de Rommelmarkt genoemd. Waar U zoo goed een veer op je Zondagschen hoed als em deksel voor je geschonden theepot kon krijgen (CW 205). Ook "Mie de Kluit" die in Wijk C woonde in de Waterstraat bij de Hooipoort en die handelde in tweedehands goederen, was zaterdags op de rommelmarkt op de Neude te vinden. De lapjesmarkt ging later naar de Breedstraat en de rommelmarkt naar het Paardeveld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek