Utrecht in grootmoeders tijd

Utrecht in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.W.A. Lemaire
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4587-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De Schoutenstraat omstreeks 1900, gezien in de richting van de Ganzenmarkt. Uiterst links de bakkerij "Den Dubbelden Arend", opgericht in 1726, thans de oudste koek- en banketbakkerij in Utrecht en meermalen onderscheiden met de titel Hofleverancier, namelijk door prins Hendrik der Nederlanden (een broervan koning Willem III), door koning Willem III, door de groothertog van Saksen Weimar Eisenach en door koningin Emma. In 1876 werd de zaak vereerd met het wapen van de Senaat van het Utrechtse Studenten Corps, in verband met het 240-jarig bestaan van de universiteit. Rechts van de bakkerij hangt het uithangbord van schoenmaker Paanakker.

Schoutenstraat.

.-:.: .

, .

Predikheerenstraat

l:it~. s. Gcurpers, Cue-cut.

20. De Predikherenstraat rond 1900, kijkend in de richting van de Voorstraat en de Neude. Links de Kalverstraat, rechts de Pauwstraat. Direct rechts op nr. 24 was de horlogemaker Tielman gevestigd. Op de andere hoek van de Pauwstraat op nr. 22 woonde boekdrukker Eykelenkamp. De Predikherenstraat ontleent haar naam aan het klooster van de Predikheren, dat ongeveer stond op de plaats van het Predikherenkerkhof. De Predikheren werden ook wei Dominicanen of Jacobijnen genoemd. Aan deze monnikenorde herinnert ook nog de naam Jacobijnenstraat. De Kalverstraat ontleent haar naam aan de veekopers van de Neude, die hier hun stallen hadden (GAS).

Prediliheerenkerkhot

21. Het Predikherenkerkhof rond 1900. Rechts op nr. 9, in het vooruitspringende huis, was het Gereformeerde Oude Mannen en Vrouwenhuis gevestigd. Dit huis heeft een prachtige ingang uit omstreeks 1750, deels in Lodewijk XIV-stijl, deels in rococostijl. Op de nrs. 11 tot 15 werden de kantoren van de Utrechtse Waterleiding Maatschappij ondergebracht. In 1881 was de "Compagnie des Eaux d'Utrecht" gesticht, een Belgische maatschappij, omdat er in Nederland niet voldoende kapitaal voor de "riskante" ondememing ter beschikking kwam. In 1882 was men druk bezig met het graafwerk: overal komt men open riolen tegen; onaangename geuren stijgen uit de grand op. In 1883 werd de waterleiding in gebruik genomen; toch weigerden velen er gebruik van te maken en bleven het met faecalien bezoedelde water van de grachten drinken (OL 108).

Utrecht.

Voorstraat.

/

/

22. De Voorstraat rond 1902, gezien vanaf de Neude. Direct rechts op nummer 3 de winkel in koloniale waren van Overbeek. Daarnaast de boterhandel van Keuter. Twee huizen verder, op nummer 9, de boek- en papierhandel van Moesman, die veel ansichtkaarten van Utrecht heeft uitgegeven. Links op de kaart de Predikherenstraat; in het hoekhuis was een grutterswarenbedrijf gevestigd. Naast het hoekhuis ziet u .D'Comnck van Poortugael", daterend van 1619.

Voorstraat

,I / '!../

23. De Voorstraat circa 1900, gezien vanaf de Neude, met links de Hardebollenstraat en rechts de Kleine Slachtstraat. De Hardebollenstraat ontleent haar naam aan het geslacht Hardenbol, dat rond 1231 woonde op de hoek van de Voorstraat. Links op nr. 24 is "de Nederlandsche Gasgloeilicht Maatschappij" gevestigd en op 26 een handel in kruidenierswaren: "De Atlas". Daarnaast op nr. 28 vinden we hotel, stalling en bodekantoor .Het Roode Hert" .

Breestraa .

T. J. d. J.

24. De Breedstraat circa 1900. Direct rechts op nr. 36 is het weeshuis van de Hervormde Diaconie. Op nr. 40, hier niet zichtbaar, stond de Begijnekerk, de eerste kerk van de Afgescheidenen in Utrecht. Halverwege rechts op nr. 26, met de zware bomen, staat het huis .Het IJzeren Hek" genaamd. Daar kwam aan het eind van de 18e eeuw de patriottische burgersocieteit Concordia bijeen. Bij de Pruisische interventie in 1787 vluchtten zij inderhaast uit de stad; maar in 1795 bij de komst van de Fransen narnen zij weer de macht in handen. Zij begaven zich toen onder het uitboezemen van de grootste blijken van vreugde opentlyk na hun gewezen societeitshuis, zijnde het Yzere Hek op de Breedstraat (PS 43). Het gebouw diende voor vele doeleinden, onder andere voor inkwartiering van Franse troepen, als rechtbank , Kamer van Koophandel en Fabrieken, school, armenzorg en arbeidsbureau.

Vall Wijkskade - Hoogere Burger School

Cit z, ='. J. Boon, Amst .? ~

25. De Van Wijckskade (nu Van Asch van Wijckskade) rond 1900. Rechtsis de Gemeentelijke Hogere Burgerschool. Op de achtergrond de watertoren op het Predikherenkerkhof, gebouwd in 1895. Uiterst rechts het Photografisch atelier van I.H. Schumaker. Tijdens de mobilisatie van 1914 werd de school gevorderd voor inkwartiering ... Toen de soldaten, die in de school op de van Wijckskade waren ingekwartierd, in de nacht moesten wegtrekken, toen hebben ze, geen gelegenheid hebbende de omwonende burgers voor hun gulheid te bedanken, een papier aangeplakt, waarin ze de milde gevers bedankten voor hun vriendeliik onthaal. Zie zulke bewijzen zijn tekenend. Een soldaat doet dergelijke dingen niet, als hij het niet meent (WAG 6 augustus 1914).

Utrecht.

26. Het Jansveld omstreeks 1900. Direct links de Vleeshal. Er waren in deze straat eeuwenlang slagers gevestigd. De huizen rechts met de nrs. 7, 11 en 13 heetlen respectievelijk "Het Bonte Lam", "De Gouden Rijder" en "Het Zwarte Varken". Rond 1900 was rechts een dansinstituut op nr. 9; op nr. 11 de firma Dumont in koloniale waren. Op llbis woonde van 1903 tot 1905 de bekende kunstschilder G.W.P. van Dokkum. Op de nrs. 9 en 11 was later vele jaren de "Utrechtsche Taxi Onderneming" van A. C. Winkelaar gevestigd. In het grote huis iets voorbij de bakkerskar op nr. 13 het uithangbord van een melksalon. Later waren hier achtereenvolgens gcvestigd: De Aigemene Stofbestrijdings Maatschappij, De Utrechtsche Automobielhandel (1923-1924), de papiergroothandel van De Raay en de consumptieijshandel "Venezia". Thans is hier het bouwbedrijf van G.J. van den Berg te vinden.

27. Jansveld 27 rond 1920, hotel en uitspanning "De Postpaarden". Het was tevens een bodehuis ... Vooral Zaterdags was het bedrijvig bij de vele bodehuizen, zoals .Het Roode Hert" in de Voorstraat bij de Hardebollenstraat, bi] "De Postpaarden" op het Jansveld, "In den Vergulden Wagen" op de Oudegracht bij de Bakkerbrug, bij .Het Roode Molentje" op de Vismarkten later ook bij .Het Huis met de Luifel" op de Neude (PS 49). Van oudsher bevonden zich hier vele stalhouderijen annex herbergen; genoemd kunnen onder andere worden: .Rodenburcb", "Den Ouden Edelen Baas", "De Postpaarden", .Het Bonte Lam", "De Vergulde Leeuw", "Den Orangenboom", "De Twee Rijpaarden", "De Vergulde Wagen", "De Haan", "Het Huyrpeert", "De Witte Aernt", .Het Witte Cruys" en "De Drie Roskammen". Aan de gevels van de panden 41 en 43 bevinden zich twee oude gevelstenen met drie roskammen erop, ter herinnering aan de herberg die daar eens gestaan heeft. (Stichting het Utrechts Geveltekenfonds 1980.)

28. De Lange Jansstraat omstreeks 1900. Direct links bevond zich de sigarenhandel van Emrnerik, later de koek- en beschuitwinkel van Lindner. Ook waren links de spekslagerij van Rijnbout, de schoenmakerij van Luyn en de rijwielhandelaar Emmelot. Links in het midden het begin van het Jansveld, dar vroeger "Achter het Vleeschhuis" heette, maar ook wei werd aangeduid met de Vleeschhouwerstraat. Op de hoek van het Jansveld is al vele jaren de schoenhandel van de firma Hermans te vinden. In het pand uiterst rechts werd later de kantoorboekhandel van Lorje gevestigd; helemaal achteraan op nr. 27 was de opticien Hiele gevestigd. In 1967 werden de huizen aan de rechterkant afgebroken in verband met de verbreding van de straat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek