Utrecht in grootmoeders tijd

Utrecht in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.W.A. Lemaire
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4587-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Utrecht - Janskerkhef, H.tel Pays-Bas

29. Het Janskerkhof met het Hotel Des Pays Bas omstreeks 1906. In 1828 werd het voormalige woonhuis van de heer Van den Heuvel tot logement ingericht. De eigenaar H. Croes, een bekende familienaam in het Utrecht van toen, noemde zelf zijn hotel "De Nederlanden" (Utrechtsche Courant 5 mei 1828). AI spoedig werd het hotel vereerd met hoog bezoek: Hunne Koninklijke Hoogheden, de drie Prinsen van Oranje, hebben deze stad bezocht en zijn afgestapt aan het Hotel der Nederlanden. (Utrechtsche Courant 16 juli 1828.) In de tweede helft van de 1ge eeuw woedde er een Franse rage en werd het hotel Hotel Des Pays Bas genoemd, zoals Hotel Europa op het Vredenburg Hotell'Europe zou gaan heten. Ook andere Franse benamingen werden populair, zoals Maison, Patisserie enzovoort. Het gastenboek bewijst dat vele vorsten, presidenten, geleerden en kunstenaars er graag vertoefden (Ol.I 1968) (JK).

30. De Nobelstraat rond 1900, gezien vanafhet Janskerkhof. Het hoekhuis rechts is omstreeks 1925 afgebroken in verband met de verbreding van de straat. Het grote huis links is rond 1906 afgebroken om plaats te maken voor het gebouw van de levensverzekeringsmaatschappij .Pietas". Circa 1920 werd in dit gebouw Maison de Paris gevestigd, een modezaak met een zeer exclusieve clientele, onder andere prinses Hermine, de tweede echtgenote van ex-keizer Wilhelm II van Duitsland (UOA). In het adresboek van 1920 wordt vermeld: Robes, Confections, Fourrures. Op de gevel zijn nu nog vaag oude opschriften te zien zoals: Blouses, Jupons, Manteaux en Complets.

"Ctrecht - Xobal traa t

31. De Nobelstraat rond 1909, gezien vanaf het Lucas Bolwerk. Op dit traject werd lijn 2 in 1908 ingezet. De route was Stationsplein, Mariaplaats, Dornplein, Nobelstraat, Baanstraat, Oudwijk, Museumbrug, Biltstraat, Voorstraat, Vredenburg, Stationsplein en vice-versa. In 1915 volgde verlenging door de Stadhoudersbuurt. Van 1920 tot 1930 reed hier ook lijn 4 op het traject Bilitonkade-B1eyenburgstraat en vanaf 1930 lijn 3 op het traject Amsterdamsestraatweg-A, van Ostadelaan. De muren van het hoekhuis links zijn bedekt met reclameteksten voor grammofoons. Achteraan rechts op nr. 6 is de bakkerij Van Gendt al vele jaren gevestigd. Aan de overzijde op nr. 17 was het sigarenmagazijn van Meeuwesse. In de gevel bevindt zich een gevelsteen, die een vos vertoont met een haan in de bek en het jaartal1650. Op de omlijsting staat: .Vanouds in het Vosje."

No. 216.

Rijluigen.

32. De Nobelstraat met de stalhouderij van de firma Brom rand 1910. De paardehoofden aan het huis zijn verdwenen, maar de consoles zijn nag steeds aanwezig. Ret pand bevindt zich schuin tegenover de schouwburg. Thans is hier een rijwielzaak gevestigd .... Op Palmzondag was er paardenmarkt in de Bilt ... Het studentengezelschap .ires [aciunt collegium" trok met een driespan ook naar de Bilt, gevolgd door vele studenten, zodat de stalhouders Brom, Meyer, Wouters en Buitendijk al hun paarden en wagells in de strijd moesten werpen (GL 138).

33. De Boothstraat rond 1900, gezien in de richting van de Voorstraat. De straat is genoemd naar Dr. Corn. Booth (1605-1678), die onder andere enkele malen burgemeester van Utrecht is geweest en in het huis direct links gewoond heeft. In dit huis op nr. 6 woonde van 1854 tot 1903 Nicolaas Beets, de schrijver van de "Camera Obscura". In de muur van dit huis bevindt zich een gedenksteen. Toen Beets dit huis in 1854 betrok, schreef hij hierover een gedicht, waarvan hier de eerste twee coupletten volgen: Hier woon ik, zult gij met mij wonen/ Mijn God en Heer, mijn Kracht en Troost?/ Hier woon ik nu met gade en kroostl vier dochtren en drie zonen.! Uw liefdezorg heeft mij beschoren/ Dit goede, ruime, stille huis.I Waar 'k in de stad, het stadsgedruisch/ Kan, maar niet hoefte hooren. Boothstraat4 aug. 1854 B.

Utrecht

Wi ttevrou wcnstraat

34. De Wittevrouwenstraat ornstreeks 1910. met links apotheek Fehrmann. Rechts op nr. 5 Maison Smit, coiffeur, en in het midden het voormalige paleis van koning Lodewijk Napoleon. Op 6 oktober 1811 deed keizer Napoleon zelf, onder kanongebulder en het luiden van de klokken, zijn intrede in Utrecht. Over de Oudegracht en de Neude trok de schitterende stoet naar het paleis in de Wittevrouwenstraat. De stoet bestond uit 8 rijtuigen met het keizerlijk paar, de hofhouding, generaals en ministers en werd begeleid door regimenten kurassiers, gardegrenadicrs, jagers en Poolse en Hollandse lanciers. De Keizer vond de zalen van het pale is zo mooi dat hij aan baron Costaz, intendant van de gebouwen van de Kroon, opdracht gaf ze op grootse wijze in te richten, om zodoende een monument te stichten, dat altijd aan zijn verblijf in Utrecht zou herinneren (UKR) (OU 1934).

35. De Ridderschapstraat ... De Eerste Utrechtsche Cooperatieve Boter-, Koffie- en Theehandel "De Voorzorg" bestond 29 Januari 15 jaar. Te dezer gelegenheid heeft de firma een aardige ree/ame bedacht, waarbij de inwoners van Utrecht met het a.s. Paaschfeest niet minder dan 150.000 eieren kunnen bekomen. (UWB 1927) ... De straat werd aangelegd in 1663-1664 en genoemd naar de gevers van de grond, de Ridderschap der provincie. In de 17e eeuw werd er een huis gesticht door Godert Graaf van Athlone, baron van Rheede en Agrim, vrijheer van Amerongen. Op 11 april 1713 werd in dit huis, dat toen bewoond werd door de Engelse gevolrnachtigde Joannis Robinson, de vrede gesloten tussen Engeland, Frankrijk en Savoye. Tijdens de vredesonderhandelingen behoorde deze straat tot de levendigste van de stad (VDM).

, 1

Uirech:

....... "~ n .

.

36. De Wittevrouwenkade omstreeks 1900. Hier werd in 1227 een klooster gesticht door de Premonstratenser Orde voor adellijke dames, die om hun witte habijt "Witte Vrouwen" werden genoemd. Van 1824 tot de brand van 1877 stond hier de Willemskazeme. In een van de gespaarde gebouwen werd het Museum voor Kunstnijverheid gevestigd. In 1882 werd de HBS voormeisjes geopend .... Men zag om 12 uur 's nachts een lange rij van juffers in witte kleren en met brandende kaarsen uit de Lange Jufferstraat komen en na lange jaren naar het voor· plein gaan van de huidige H. B. S. Daar hielden zij een beraadslaging; het was alsof zij bekommerd waren over het lot der jonge meisjes. Zij verdwenen in het gebouw en daarna verschenen de witte gedaanten voor de hoge ramen en verdwenen tenslotte weer in de Lange Jufferstraat. Meermalen moet de concierge der school's morgens droppels kaarsvet in de lokalen hebben gevonden. (Isaak van Rennes, beschrijver van het Utrechts volksleven. Uit de spookhistorie van de "Witte Vrouwen", OU 1961.)

Utrecht Wit!evrouwenbrug.

Uch1drok S. Bakl<er Jz. Koog-Zaancfljk. 4S38

37. De Wittevrouwenbrug rond 1900. Links in de Wittevrouwenstraat, in het hoekhuis op fif. 23, was bakker Rijnhout gevestigd, later bakker Huinck, die ook een melksalon had. Op nr. 21 was een zaak in suikerwerken. Op nr. 19 de boterhandel van Fierst van Wijnandsbergen en ten slotte op nr. 17 slagerij Van Eyck, later Van Maarsseveen, Rechts de "Politiepost Wittevrouwen". Hier heerste op dinsdag 10 juli 1900 grote opwinding: ... Zekerheid geeft rust, dat zeiden de smids, die na de treurige moordhistorie op de Biltstraat nr. 115, links en rechts grendel- en slotversperringen op deuren en vensterluiken moesten aanbrengen. Een moord in Utrecht, in het kalme vredige Utrecht, waar de statistiek in een eeuw tijd gelukkig geen halfdozijn moorden weet aan te wijzen, Heel Utrecht is onder de indruk. (Wagenaar, Utrechtsche Courant Juli 1900.)

38. De Biltstraat omstreeks 1904, ter hoogte van de Poortstraat. Links de kerk van O.L.V. Tenhernelopnemingo De rails zijn van de paardetram. Op de voorgrond een melkkar met trekhond. Ret werd allengs drukker, want in 1916 schreef Wagenaar in "Kijkjes van den Dom" ... Nu onze Biltstraat toch eigenlijk geen buitenstraat meer is, dan moet er ook niet met een buitengewoon kilometervaartje gereden mogen worden. Me dunkt dat een maximum van 16 K.M. voor een druk begane straat meer dan present is. En daarom zal niets meer aangenaam ziin dan dat er spoedig zoo'n waarschuwende groene schijf aan de brug nabii het fort aan de Biltstraat wordt geplaatst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek