Utrecht in grootmoeders tijd

Utrecht in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.W.A. Lemaire
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4587-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. De Poortstraat rond 1931. Lijn 5 komt zojuist van het eindpunt in de Bleyenburgstraat en is op weg naar de Rivierenwijk. Van 1920 tot 1930 reed hier lijn 4 op het traject Bleyenburgstraat-Bilitonkade. Toen in 1938 de rails en de bovenleiding werden opgebroken, bleven op de Griftbrug nog twee bovenleidingsmasten staan, die deel uitmaakten van de brugleuning. Ze zijn nog steeds aanwezig en vormen een van de weinige herinneringen aan de elektrische tram. Aan de rechterzijde van de straat, op nr. 75, op de hoek van de Bollenhofsestraat, de winkel in koloniale waren van Fraza. Direct links op nr. 102 op de hoek van de Griftstraat het sigarenmagazijn van Dekker. Links in het midden op nr. 104, met zonnescherm, de bakkerij van Kemink; daarnaast rechts op nr. 106 de groentehandelaar Van Renswouw.

Utrecht. Bollenhofscheslraat met Nieuwe Kerk.

40. De Bollenhofsestraat omstreeks 1925. Genoemd naar de hofstede Bollenhof, die als uitspanning dienst deed (GAS). Rechts de Nieuwe Kerk , die gebouwd werd in 1910. Uiterst rechts, op de hoek van de Roggestraat, op nr. 142 de drogisterij van J.G. de Wildt. Direct links op nr. 91 is in een woonhuis het petroleum- en snoepwinkeltje gevestigd van Kuylenburg: op de mum zijn de emaille reclameborden nog net zichtbaar. Vooraan in de straat ontbreken nog de trottoirs.

Griftstraat, '«

/

,

Utrecht.

41. De Griftstraat omstreeks 1900, met op de achtergrond de Poortstraat en links en rechts de Bekkerstraat. Links op nr. 72, op de hoek van de Bekkerstraat, de winkel in koloniale waren van Bokhorst. De Griftstraat had in die tijd, zoals meer straten in deze buurt, nog geen trottoirs; in enkele gevallen zijn die pas aangelegd na de Tweede Wereldoorlog.

Goedestraat.

Utrecht.

Autotypie D. H. Prins - Utrec~

42. De Goedestraat rond 1900. De naam is ontleend aan de naam van een der bewoners van een voonnalige hofstede. Direct rechts de Frederikastraat. Links op nummer 55 de leesbibliotheek van G. Ket. Aan de rechterkant voorbij de Frederikastraat bevindt zich , beginnend bij het tweede huis met een schuin dak, een hofje waarvan de eerste steen in 1854 gelegd is door jonkheer Van Asch van Wijck. De Goedestraat loopt naar de andere kant uit op de Biltse Grift. In een uitstulping van de Grift was van 1873 tot het eind van de jaren twintig een zwembad. Nu staan hier huizen van de Griftkade. De foto is genomen ongeveer voor de panden 61 en 63, die om 1 uur in de nacht van 23 juni 1943 werden getroffen door delen van een neerstortende Engelse bommenwerper, die in de gehele wijk slachtoffers en schade veroorzaakten.

Bekk r traat,

"Gtrecht.

Autorypic D. H. Prins - Uno he.

43. De Bekkerstraat omstreeks 1900. De naam is vermoedelijk ontleend aan een hofstede, Bikkershof genaarnd. Links en rechts de Zandhofsestraat. Rechts op nr. 95 is een winkel in galanterieen. Uiterst rechts een brandbel. De bakkers links behoren tot de bakkerij van H. Reyners, Gildstraat 90, op de hoek van de Bekkerstraat. Deze kaart werd rond 1900 door "M"( oesje) te zamen met enkele andere kaarten, de meeste be trekking hebbend op de wijk Wittevrouwen, ten geschenke gegeven aan haar dochtertje. Tachtig jaar later werden ze aangetroffen bij een vuilnisbak, maar ze kwamen langs diverse wegen toch nog in deze verzameling terecht.

Ttrechc.

II

Aurotvnie D. H. Prill - Utrecht.

44. De Kapelstraat rond 1900. De uitgever van deze kaart, de boekdrukker en boekbinder D.H. Prins, woonde in de Kapelstraat nr. 61, op de hoek van de Frederikastraat. De Frederikastraat is genoemd naar Frederika van Vloten, een dochter van de aannemer die tussen de Kapelstraat en de Goedestraat 36 huizen bouwde. De foto is genomen voor het bedrijfvan Prins, in de richting van de Blauwkapelseweg. Rechts is het begin van de Bouwstraat. Links op nr. 74 de bakkerij van v.d. Roemer; later vestigde zich hier bakker Verhoef.

Utrecht.

"ViT&t" A.mst . .:'0 .? :!~1.

BUt traat b. u. Halte BUt. at ion.

~~'-~~

45. De Biltstraat met de overweg: een nog landelijk tafereel omstreeks 1900. Een Utrechter vertelde in 1928 over de Biltstraat van omstreeks 1900: V oor die tijd was het een gewone straatweg, voor een gedeelte met hob belige keien bestraat en voor de rest van een verhard zandpad voorzien. Een trottoir was slechts tusschen de Wittevrouwenstraat en de Kruisstraat aanwezig en dan nag maar enkel aan de zuidzijde der straat. Verderop lag een gewoon klinkerpad dat bij de R. K. kerk in een zandpad ontaardde. En dan lag er weer een stukje trottoir tot aan de Weistraat toe. De noordzijde kende heelendal geen trottoir. Daar lag een klinkerpad dat ook merendeels in een verhard zandpad overging (CW 235).

46. Het Oorsprongpark omstreeks 1900. Het huis "De Oorsprong" heeft zijn naam te danken aan de gedachte dat in de naaste omgeving het begin van de Vecht moet worden gezocht. Vroeger stond hier de herberg "Het Boornpje". Uit een verbouwing ontstond hieruit omstreeks 1823 het genoemde huis. Het Oorsprongpark was erg deftig. Het .Adresboek van Utrecht" vermeldt in 1903 als bewoners onder anderen dr. H. Snellen, hoogleraar, en de beide broers de jonkheren Ram. In 1768 werd in het verlengde van de Maliebaan de Nieuwe Baan aangelegd. Zij liep tussen de herberg .Het Boornpje" en het tegenwoordige Hogelandse Park naar de Biltstraat. In 1874 werd deze Nieuwe Baan opgeofferd aan de Oosterspoorweg (OU 1967).

47. De Emmalaan omstreeks 1910, met een melkslijter met zijn hondekar. Waarschijnlijk is de slijter wellid geweest van de toen bestaande .Vereeniging tot Behartiging der Belangen van Trekhondenhouders". Maar er waren meer belangen: ... Wij dee/en het geachte publiek mede, dat met ingang van 1 October a.s. de zoete melk met 1 cent per kan wordt verhoogd, aldus de melkslijters, die de traditionele wintercent er weer bovenop leggen (WAG 1910). Deze gewoonte viel kennelijk niet in goede aarde want er werd een comite van actie opgericht, dat een ultimatum stelde waarin gedreigd werd met een kopersstakinz.

48. De StadhoudersJaan rand 1918. De foto is genomen ter hoogte van de huizen met de nrs. 83 en 85, kijkend in de richting van de Joh. W. Frisostraat. Lijn 2, die in 1915 was omgelegd door de Stadhoudersbuurt, is in aantocht. In november 1912 dienden de bewoners van de Stadhouderslaan bij het gemeentebestuur een verzoek in om geen trambaan in hun laan aan te leggen (WAG 1912). Lijn 2 was de beste lijn en zou dat tot het einde van het trambedrijf blijven. De nieuwste wagens werden ingezet op lijn 2, de lijn naar de deftige Wilhelminaparkwijk, waar men kleine wagens met langsbanken, waar de passagiers tegenover elkaar zaten, niet vond passen (GT 35). Het traject was als voigt: Stationsplein - Vredenburg - Voorstraat - Biltstraat - Museumbrug - Stadhouderslaan - Wilhelminapark - Burg. Reigerstraat - Nachtegaalstraat - Janskerkhof - Domplein - Stationsplein en vice versa.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek