Utrecht in grootmoeders tijd

Utrecht in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.W.A. Lemaire
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4587-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Willem de Zwijgerlaan

utrecht

49. De Willem de Zwijgerstraat omstreeks 1917. De kaart is uitgegeven door .De Papierhandel" Dillenburgstraat 3. Links de Mauritsstraat. Aehteraan reehts op nr. 21 woonde vele jaren Gerard Croiset, de bekende Utreehtse paragnost. Het huis is nog net ziehtbaar.

50. De Rembrandtkade in 1914. De kaart toont de Rembrandtkade bij de J. van Scorelstraat. De winkel is de kruidenierswinkel van A. Gerritzen, Rembrandtkade 21. Direct onder de bomen rechts ligt een stapel tramrails gereed, kennelijk in verband met de werkzaamheden voor de verlenging van tramlijn 2 naar de Wilhelminaparkwijk (Wilhelminapark, Louise de Colignystraat, Rernbrandtkade , Prins Hendriklaan, Jan van Scorelstraat, Stadhouderslaan). De doorgetrokken lijn werd in gebruik genomen op 19 maart 1915 (GT 36).

Vossegatsche Dijk

Utrecht

51. De Vossegatselaan omstreeks 1919. Deze was aangelegd op een oude oeverwal van de Krommerijn en voerde naar het fort Vossegat, gebouwd in 1817-1819. Een zijweggetje liep naar het zwembad "Timp" ... In augustus 1910 yond in Utrecht ecn vliegweek plaats, waarin de legendarische Jan Olieslaegers bij goed weer zou vliegen ... Wij beleeven nu den merkwaardigen oogenblik dat wij de eerste vliegmachine voor onze oogen zien opgaan. We hebben gestaan uren. achtereen langs Prins Hendriklaan, Vossegatschedijk, Militaireweg, Oostbroekschelaan en Biltschestraatweg, duizendtallen en duizendtallen. De indruk was overweldigend, en ieder voelde dat de mensch hier, tat nu toe, zijn grootste triomf op de techniek had bereikt. Bijna negen minuten lang heeft de anverschrokken duivel rondgezweefd (WAG 1910).

52. De zwemschool aan de Krommerijn omstreeks 1915. Het zwembad lag aan de Krommerijn en kon worden bereikt via de Vossegatselaan. In de volksmond werd het "Timp" genoemd, naar de populaire badmeester, die ook deze kaart heeft uitgegeven. Zeer goed is de badkleding uit die tijd te zien. Badmeester Timp is op deze kaart afgebeeld als derde van links.

53. De Adriaen van Ostadelaan rond 1917, met een bijbelwagen van de N.H. Stadszending. Aan deze stadszending waren bekende namen verbonden, zoals dominee Couvee, broeder v.d. Hoek, broeder Morra en broeder Alarm. Broeder Alarm woonde op de Van Ostadelaan en verongelukte op de Julianabrug in 1934. In Hoograven werd een straat naar hem genoemd. De foto is toevallig genomen voor de meubelmakerij van Rietveld, de later zo beroemde architect, die als meubelmaker begonnen is in de Poortstraat, zich later vestigde op de Van Ostadelaan 94 en daarna op de Prins Hendriklaan (Rietveld-Schroderhuis).

./ibs!.d.rdijk

Utrecht

54. De Abstederdijk omstreeks 1903. Rechts achteraan de roorns-katholieke lagere scholen. Direct rechts op nr. 34 de uitgever van deze kaart, de boekhandelaar Hofstee met zijn gezin. In die tijd was het kennelijk gemakkelijk van adres en beroep te veranderen, zoals het volgende lijstje aantoont: 1901-1903, letterzetter, Abstederdijk 34; 1903-1905, boekhandelaar, Abstederdijk 34; 1906-1907, drukker, P. de Bothstraat 4; 1908-1909, grossier in chocolade en suikerwerken, L. lauwerstraat 19 bis.

55. De Markstraat omstreeks 1908 ... Ik zag op den Abstederdijk een groen bord staan met .Stichtsch Asyl voor Dieren" er op. Dit is een werkelijk toevluchtsoord voor noodlijdende huisdieren; ga er zelf heen en gij zult door den opzichter Sollman worden rondgeleid en ingelicht op een wijze die niet vollediger behoefde te wezen als gij er zelf in opgenomen moest worden. Daar zult gij ervaren hoe goed er voor uwe oude en afgeleefde huisdieren gezorgd wordt, voor de paria's uit de dierenwereld, voor gebrekkige en oude melancholieke huisdieren. Dan wordt ge lid en steunt ge een zaak die de sympathie van ieder dierenvriend verdient. Leder herinnere zich dat wij in Utrecht zulk een nuttige inrichting rijker zijn geworden (WAG 1903).

Aankomet van nieuwe gasten in bet Sticbtscb Asyl voor Dieren,

~~rtJ~~

~~ffC~

L_

56. De Baanstraat, nu Burgemeester Reigerstraat, omstreeks 1909. Sinds 1907 reed hier lijn 2. Aljaren bestonden er plannen tot verbreding van de straat; in 1904 bood de gemeente aan om alle voortuintjes te kopen voor twee gulden per vierkante meter. In 1911 had uiteindelijk die verbreding plaats vanaf de Maliebaan tot de Oudwijkerdwarsstraat; de verbrede straat werd doorgetrokken door een voormalige boomgaard naar het Wilhelminapark en werd Burgemeester Reigerstraat genoemd. Het niet verbrede gedeelte bleef de oude naam behouden. Rechts het begin van de Oudwijkerveldstraat, met op de hoek de winkel in huishoudelijke artikelen van Rikkers. Later is hier De Gruyter en Zn. gevestigd geweest. Nu is hier een wolwinkel. In het hoge huis links was jarenlang de winkel in kruidenierswaren van Achterberg. Nu bevindt zich hier een bakkerswinkel.

j3aanslraal.

/

Utrecht.

Uitgave H. E. Sandtrnann, Utrecht.

57. De Baanstraat omstreeks 1900. Links de Burgstraat (nu Wolter Heukelslaan). rechts de Wagenstraat. Direct rechts een brandspuithuisje ... Tegen een spoorwegwachter aan een der vele overwegen werd een tient]e boete of 5 dagen .brommen" geeischt omdat de man de sluitboomen van zijn overweg vee/langer gesloten had gehouden dan zulks voor de veiligheid van den spoorwegdienst noodig was. Wanneer je het voorrecht hebt te wonen in een stad waar je niet uit kWH, of je moet een spoor-overweg passeren, dan ondervindt ge den onvermijdelijken last van die dingen; maar wordt nu onnoodigen last aan het publiek aangedaan, ... dan moge dit aan meerdere spoorwegwachters ten afschrikwekkend voorbeeld worden gesteld (WAG 1911).

Utrecht. Oudwijkerdwarsstraat.

58. De Oudwijkerdwarsstraat omstreeks 1920, gezien vanaf de Burgemeester Reigerstraat. De uitgever van deze kaart was J. Pet, brooddepothouder, Oudwijkerdwarsstraat 105; we zien links in het midden het uithangbord aan de muur. Uiterst links de Iepstraat, met op de hoek op nr. 111 de winkel van De Kruijff in koloniale waren. Achteraan links een nog dorpsachtig tafereel: een naar voren staand oud huis met hoge bomen achter een hek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek