Utrecht in grootmoeders tijd

Utrecht in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.W.A. Lemaire
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4587-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Utrecht.

59. De Burgstraat rand 1900, nu Wolter Heukelslaan. In 1920 werd de straat genoemd naar W. Mengelberg, in verband met zijn 25-jarig jubileum als dirigent van het Amsterdamse Concertgebouw ark est ... Het Gemeentebestuur van Utrecht, de stad Uwer geboorte, wenscht Ute eeren door de Burgstraat, ge/egen in de nabijheid van Uw ouder/ijk huis (Maliebaan), en bestemd om na opheffing der Oosterspoor/ijn dee! uit te maken van de breede laan, die zich van de Biltstraat tot aan de Koningsweg zal uitstrekken, den naam te geven van Menge/berg. Wegens zijn pro-Duitse gezindheid werd de naam in 1945 veranderd in Wolter Heukelslaan. Deze verzetsman gaf onder andere afgeluisterde gesprekken van de Duitse Wehrrnacht door aan het geallieerde hoofdkwartier in Nijrnegen. Op een terrein aan de Vleutenseweg, bij de machinefabriek Stork-Jaffa, werd hij op 22 januari 1945 gefusilleerd (au 1974).

60. De Van Alphenstraat omstreeks 1912. Deze straat heette voor 1884 Kweekstraat. De kaart werd op 6 februari 1912 door een bewoonster van deze straat aan haar dochter op Sumatra gezonden. Tussen de huizen, die in 1886-1887 werden gebouwd, bevinden zich lage poortjes met daarboven ronde vensters. Daarachter zijn doodlopende gangetjes. Deze dienden voor het weghalen van de privaattonnen. Dit was al een hele luxe, want men behoefde niet door het huis. Voor de blinden die over gemecntegrond draaien, moest vergunning worden aangevraagd en moest per jaar per blind een gulden worden betaald. Uit zuinigheidsoverwegingen werden daarom blinden nog al eens verwijderd. Overigens zijn ook vee I blinden verdwenen in de oorlogswinter van 1944-1945, om te dienen voor verwarmingsdoeleinden.

61. Het emplacement bij de Baanstraat omstreeks 1903. In 1874 werd delijn Amsterdam - Hilversum - Utrecht aangelegd. De spoorlijn kruiste de Ie en 2e Baansteeg; het gedeelte van de stegen ten oosten van de spoorlijn werd in 1881 omgedoopt in Bolstraat en Bloemstraat (PS 195). De brug over het emplacement verbond de Bolstraat met de Ie Baansteeg. Zij werd gebouwd in 1901 en afgebroken in 1967. De opname is gemaakt vanaf de Wagenstraat.

62. Ret Maliebaanstation rond 1905. De foto is genomen vanaf de brug die liep over het emplacement vanaf de Bolstraat naar de Ie Baansteeg. Rechts zijn de tuinen van de huizen aan de Maliebaan te zien. Ret station werd voor aile reizigersverkeer gesloten op 15 oktober 1939 ... Onder de vele merkwaardigheden van Utrechtsch burgerij, mogen we ook rekenen den afkeer voor of nog beter de onbekendheid met het mooie Maliebaanstation. De meeste geboren Stichtenaren hebben nooit dit station bezocht. Iedereen stapt in of uit aan de halte Biltstraat. We hebben dan ook deze halte in bloei zien toenemen, om het flinke Maliebaanstation langzamerhand te zien sterven (WAG 1916).

63. De Maliebaan, met cafe-restaurant "Buitenlust". Hier werd in 1883 de Eerste Nederlandsche Velocipedistenbond opgericht, later de ANWB geheten ... Ca. 1880 was de eerste bicycle (hoogefiets) in Utrecht verschenen, bereden door Everart Kol. Daarvoor werden in Utrecht al velocipedes bereden, met twee even groote houten wielen. In 1874 zag ik op de van Wijckskade twee jongemannen hiermede oefenen. Een daarvan was de latere professor Willem Einthoven, win/war van de Nobelprijs voor de Geneeskunde; hi] was in Utrecht de eerste wielrijder. Kart na 1883 waren er in Utrecht drie wielrijdersclubs: de Seniores, de Postduif en de Meeuw (OU 1929). Rond 1900 waren er vier rijwielscholen: van W. Gerth op de Trans 11, de Simplex Rijwielschool, Biltstraat 23, de Eerste Utrechtsche Wielrijschool, Biltstraat 97, en de Utrechtsche School voor Wielrijders, Maliebaan 35 (later 71).

64. De paardetram van het Maliebaanstation op weg naar de Maliebaan omstreeks 1900. In 1889 was een lijn in dienst genomen op het traject Stationsplein - Domplein - Nachtegaalstraat - Maliebaanstation. In 1892 werd de lijn uitgebreid met een zijlijn naar de halte Biltstraat. Een tram die vertrok van het Stationsplein reed eerst naar het Maliebaanstation en vandaar door de Maliebaan naar de halte Biltstraat en dan weer terug naar het Stationsplein. De volgende dienst deed deze "driepoot" in omgekeerde volgorde (GT 11) ... De Maliebaan werd in 1637 aangelegd voor de beoefening van een soort balspel, "Paille Maille" genaamd. De baan was 1000 ellen lang en afgesloten door een schutting; binnen de omheining werden vier rijen lindebomen geplant. De nabijgelegen herberg "Het Gulden Vlies" werd de woning van de "Maillemeester" (Maliehuis).

lItrechl

65. De Naehtegaalstraat omstreeks 1900, gezien in de riehting van de Nobelstraat. De huizen reehts zijn afgebroken in 1908. Links is de Sehoolstraat. Het groepje mensen reehts staat ongeveer bij het begin van de Kerkstraat. In deze omgeving stand al in de zeventiende eeuw een herberg. de "Naehtegaaltjes" geheten, waar de straat haar naam aan ontleent.

66. De Nachtegaalstraat rond 1900, gezien in de richting van de Maliebaan. De huizen links zijn afgebroken in verband met de verbreding van de straat in 1908. De winkel links is de boek- en papierhandel van Rutten, Nachtegaalstraat 36, die veel ansichtkaarten heeft uitgegeven, waaronder deze kaart. Voor het etalageraam hangen rijen kaarten. Een andere bekende uitgever van ansichtkaarten was J. Huibers; deze woonde in de Nachtegaalstraat nr. 16. Rechts de Parkstraat, achteraan links de Weistraat (Monseigneur v.d. Weteringstraat).

Utrecht. R K. Scholen in de Adriaanstraat.

67. De Adriaanstraat rond 1900. Deze straat is genoemd naar Adriaan Neijtzell de Wilde, wiens vader (notaris) een aantal straten in deze buurt bezat. Op zijn verzoek gaven B. en W. zijn zoons voornaam aan deze straat, die liep .Jangs de voormalige Roomsch-Catholieke begraafplaats". Het straattoneeltje geeft onder andere een melkkar met trekhond en een scharesliep te zien. Links de rooms-katholieke bewaarschool en lagere school. .. Deken Roes, de pastoor van de Biltstraat, van zijn werken getuigen zijn indrukwekkende stichtingen: de [raaie kerk aan de Biltstraat, de pensionaten in de Pallaesstraat, en de scholen in de Badstraat en Adriaanstraat, het zijn allemaal scheppingen van zijn vernuft, werken van zijn hand (WAG 1915).

68. De Wittevrouwensingel tussen de Kruisstraat en de Biltstraat omstreeks 1900. Rechts een huisje van de Breyerskameren, gesticht door Johan Breyer, .Raad ende vroedschap, burgemeester en hoofdschout der stad Utrecht", zoals de gevelsteen vermeldt. Wagenaar hield in de krant een pleidooi voor een betere bestrating van de singel: ... en daarom hebben de oude wijfjes op het vrijwoningenhofje aan de Wittevrouwensingel bij de broodfabriek nu oak geregeld de salieketel aan de kook, omdat ze geen emmertje grachtwater kunnen halen om haar erwtjes in gaar te koken, of ze komen met kletsnatte voeten thuis, omdat het daar bij regenachtig weer zoo'n morsige toestand is op den singel, mede door het gerij van de asch- en beerwagens (WAG 1902). Met de broodfabriek wordt bedoeld de Utrechtsche Brood- en Meelfabriek "Het Anker".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek