Utrecht in oude ansichten

Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2283-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Toisteegbrug. De oude brug, gebouwd na afbraak van de mooie Toisteegpoort, was bijzonder smal. De tram kon er maar net met dubbelspoor overheen. In 1925 werd de huidige brede brug gebouwd. Op de afbeelding zien we links het hulpbureau van politie, dat thans aan de overzijde staat. Rechts zien we nog net een stukje van het douanehuisje, dat omstreeks 1907 werd gesloopt. De stenen kolom rechts bleef tot 1925 staan als een soort "monument", het was de kolom waarop het zware ijzeren hek draaide dat na het slopen van de poort nog tientallenjaren 's avonds werd gesloten. De stadsgrens was dicht.

103

)[G :es:n~el. Ut~'ehi

104

Maliesingel. Vissen in de singel met het grote net. Het werd nog tot in de twin tiger jaren veel gedaan en de vissers vingen ook nog wat! Door de toenemende watervervuiling nam de vis stand echter dusdanig af dat het bedrijf niet meer lonend werd.

Utrecbt

Knuppelbrug over de Malles'n~el.

~.

Edition Grand Bazar FrancaiS, Utrecht.

Herenbrug. We behoren hier te zeggen: "Knuppelbrug", want dat was de naam van deze rustieke brug over de Stadsbuitengracht tussen de Herenstraat en de Maliesingel. De Knuppelbrug was een van de eerste nieuwe oeververbindingen tussen de binnen- en buitenstad nadat de accijnsheffing aan de vier middeleeuwse stadsingangen was opgeheven. De brug werd noodzakelijk nadat in de tweede helft van de vorige eeuw Het Park, de buitenplaats waar eens de predikant Jodocus van Lodensteyn woonde, tot bouwterrein werd uitgeslagen. Aan het Park herinnert nu de naam Parkstraat. Het hoge huis aan de Maliesingel is de ambtswoning van burgemeester jhr. mr. Co J. A. de Ranitz.

105

Utrecht

Vrocgere Knappe/bra."

106

Herenbrug. De huidige brug, die de Knuppelbrug heeft vervangen. Zeer weinige is het bekend dat dit de eerste betonnen brug in Nederland is! Links de elektrische Gemeentetram met een wagen van lijn 1.

l{irec;,:

Parkstraat. Er lijkt niet zo heel veel veranderd, maar toch is dat weI het geval. Links een glimp van stalhouderij Sparenburg, rechts een rijtuig van deze destijds zo bekende zaak. De stalhouderij is afgebroken en opgenomen in het complex van garage Honders. Het lage gebouw rechts op de hoek van het Schoolplein is de nu afgebroken Openbare Lagere School van de 5e Soort, de zogenaamde "deftige" school van Lameris, De hoge boom achter de school is een bijzonder grote plataan, die in de schooltuin stond. De boom was - met vele bomen in de tuinen van de huizen aan de Parkstraat en Sehoolstraat - een restant van de prachtige tuin van de buitenplaats Het Park.

107

lJIrecht

Uitg. rh~ In -rnauoual Trading COlllP31lY

108

Schoolstraat. Het gedeelte van deze straat tussen de - toen nog smalle - Nachtegaalstraat en het Schoolplein. Rechts - net niet zichtbaar - woonde bakker Pluym, zeer in trek bij de scholieren in het vrije kwartier!

Ambocbtsschool.

1'. J. <!.. J.

Schoolstraat. Het gebouw van de Arnbachtsschool, thans de 1 e Algemene Technische School. Links de piano- en orgelzaak van P. Blad, die allang is opgeheven.

Utrecht.

109

UTRECHT

achtegaal Straat, Konirginnedag 1900

Uit&".: Ani Latour, Ulreclrt

110

Nachtegaalstraat. Een kijkje in de nog niet verbrede straat op koninginnedag 1900, dus op 31 augustus 1900. Rechts nog een bloemkwekerij met verkoopkiosk. Links de tuinmuur van het hoekhuis van de Maliebaan. In dit huis woondejarenlang mejuffrouw Van Heusde, een schatrijke dame, die bij haar testament bezittingen wegschonk voor allerlei doeleinden. Ze meende even wel rijker te zijn dan ze was, want toen het testament werd uitgevoerd moest de notaris enige "rantsoenering" toepassen. Op de plek van het huis staat nu een boekwinkel, ook in de tuin werden winkels gebouwd.

Na<:htegaalstraat.

T. J. d. J.

Nachtegaalstraat. De nog niet verbrede straat, gezien tussen de Parkstraat en de Schoolstraat. De huizen links staan er nog, maar de voorname herenhuizen zijn door verbouwing tot winkels onherkenbaar geworden. De huizen aan de rechterzijde zijn gesloopt. De rails zijn van de paardetram van het Centraal Station naar de Maliebaan.

utrecht.

III

112

Lucasbrug. De paardetram naar de Maliebaan staat er levensgroot op tegen een achtergrond van zwaar geboomte. Het zijn de prachtige kastanjes van de Tivolituin, die ondanks protesten in 1929 ten offer viel aan woning-, winkel- en kantorenbouw. Op de hoek van de Nachtegaalstraat, waar eens de societeit stond, vinden we nu het kantoorgebouw van De Nederlanden van 1845.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek