COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Utrecht in oude ansichten

Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2283-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Westerdijk. Hier raast nu het verkeer naar het Ondiep en Zuilen. Verkeerslichten flits en aan en uit en het wordt er met de dag drukker. De Westerdijk is namelijk de huidige Oudenoord, de drukke verkeersweg van de stad naar het noorden. De Westerstroom, eens de "Stadsbuitengracht" van de Bemuurde Weerd, werd allang geleden gedempt. Rechts de loodsen en opslagplaatsen van houthandel J. & P. JongeneeI, die "famiIie" is van Meelfabriek "De Korenschoof'.

123

124

Kaatstraat. Deze straat in de Bemuurde Weerd was erg smal, de tram passeerde er met enkelspoor. De opname is gemaakt in de zomer van 1906, toen de Gemeentetram net reed. Links de Brood- en Beschuitbakkerij van G. Boonzaaijer, rechts een kroegje, zoals Utrecht er tientallen had. Het hoge gebouw met de fabrieksschoorsteen staat er nog. Het is de meelfabriek (toen Brood- en Meelfabriek) "De Korenschoof". Op de voorgrond de Stenenbrug, die van hout is, maar in een grijs verleden inderdaad van steen was. De afgebeelde brug is sinds lang vervangen door een nieuwe die een ... scheef wegdek heeft.

Zeedijk. Het begin van de Vecht met scheepvaart. Rechts een glimp van de passagiersboot die de verbinding met de Vechtdorpen tot en met Vreeland vormde. Rechts op de achtergrond een oude kraan en links de uitmonding van de watergang, waarin eens de watermolen draaide die de graanmalerij aandreef.

UtrElcht ZeeC11",

125

Utrecht

Lauwerechl

126

Lauwerecht. We zouden ook kunnen zeggen: de hoofdstraat van Lauwerecht, want deze buurt is in het eerste kwart van de vorige eeuw een afzonderlijke gemeente geweest. Rechts nog een echte ouderwetse "papierwinkel", waar men alles kon krijgen van prentbriefkaarten tot lei en, griffels en schriften toe.

Gruttersdijk. LinJ<B een scheepswerf Iangs de Oosterstroom of - zoaIs het in de volksmond heette - ,,'t Stroompje". De scheepswerf en de huisjes links zijn verdwenen. Hier staan nu huizen en de molen "Rijn en Zon" aan de Adelaarstraat, waarvan we de huizen op de achtergrond zien. Deze zijn gesloopt voor straatverbreding waardoor nu de Gruttersdijk rechtdoor loopt naar de Weerdsingel O.Z. Dedagen van 't Stroompje, eens de Stadsbuitengracht van de Bemuurde Weerd, zijn geteld, want ook hier moet een nieuwe brede verkeersweg komen, zoals ook ter plaatse van de Westerstroom is aangelegd.

Utrecht

127

Gemeente-Gasfabriek, Utrecht. 1862. - 1 September. - 1912.

128

Wittevrouwensinge!. De Gemeente-Gasfabriek bij het vijftigjarig jubileum op I september 1912. De gashouders "sieren" nog steeds de Blauwkapelseweg, maar de rest van de gasfabriek is in 1958 met de grond gelijk gemaakt. Niemand treurde erom, want deze instelling was hier - temidden van de stadsbebouwing - niet meer op haar plaats. Op de voorgrond de Wittevrouwensingel, rechts de Kleine Singe!.

(Tlldslraat.

Gildstraat. Wie nu door deze straat loopt vindt het nog ongeveer zoo De bestrating is verbeterd, er zijn trottoirs gekomen, maar de bebouwing van deze hoofdader van de Wijk Wittevrouwen is in hoofdzaak nog als in de tachtiger jaren, toen deze buurt uit de grond werd gestampt op oude en goede hoveniersgronden. De laatste boerderij in de Gildstraat, waarin Willem de Rijk woonde, hield nog stand tot in het midden van de dertiger jaren.

129

Biltstraat

216ยท Ultg. Bollaudla Amsterdam

d. ~-.. . ..f~ Utrecht

130

Biltstraat. De oude aanblik van deze straat, die tot 1950 omzoomd was met zwaar geboomteo De open paardetram doet dienst op de stadslijn van de Willem Barentszstraat naar het Centraal Station.

S atien B s raat

Biltstraat. Het station Utrecht-Biltstraat van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Het lag ten noorden van de overweg aan de lijn naar Hilversum en Amsterdam. In feite was het veel belangrijker dan het Maliebaanstation, omdat de ligging ten opzichte van de binnenstad veel gunstiger was. De overweg op de voorgrond is niet de huidige Biltstraatoverweg, maar een afzonderlijke toegang naar het station, die noordelijker lag.

131

Hoogelan :er -Politiepost

132

Hogeland. Het hulpbureau van Politie stond links van de huidige ingang van de R.K. Begraafplaats St-Barbara. De politiedienst was voorheen sterk gedecentraliseerd, hetgeen veel meer contact met de burgerij gaf. Toen de hulpbureaux, op een enkele uitzondering na, werden opgeheven, kwam hiertegen nogal verzet van de burgerij. Links tegen het bureau een openbare waterleidingkraan, erachter zien we het schot van een urinoir! Links op de voorgrond een kist met strooizand tegen gladheid.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek