COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Utrecht in oude ansichten

Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2283-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

museum }{oogeland, Utrecht

Hogeland. De voormalige villa van jhr. Ram, waarin tot 1917 het Stedelijk Museum was gevestigd en die thans onderdak biedt aan het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer. Het gebouw staat er nog, maar wie gaat kijken zal zien dat het een verdieping hoger is geworden. Het dak werd reeds voor de Tweede Wereldoorlog met tientallen vijzels omhoog gebracht, waarna de muren hoger werden opgemetseld. Het was een spectaculaire bezigheid.

133

Utrecht

Wilh.elminapal'k.

A. van Doraten Jr. Utrc:ht.

134

Wilhelminapark. Utrechts mooiste park kort na de aanleg op een hoog en zeer vruchtbaar stuk grond, dat eens een eiland was in de Vecht, toen deze meer dan tien eeuwen geleden ergens bijMaarschalkerweerd als zijtak van de Rijn begon. Het park werd ontworpen en aangelegd door de bijzonder kundige tuinarchitect Copijn uit Groenekan. We mogen verheugd zijn dat in de loop der jaren nimmer veel is veranderd aan de sierlijke aanleg in Engelse stijl. Op de afbeelding kijken we vanaf de zijde van de Koningslaan dwars door het park op de huizenrij langs de westkant, die toen nog niet was voltooid.

Wilhelminapark. Het grote speelveld in het park werd nog tot in het begin van de twintiger jaren gebruikt voor het wei den van schapen. Zij houden het gras op natuurlijke wijze kort en bovendien leveren zij een goede bemesting.

135

UTR ECHT

Dr. TreoAler Co., Leipzig ;8211

136

Maliebaan. Het begin van de Maliebaan bij de Maliesingel. Geheel reehts worden nog enkele huizen aan de lintbebouwing toegevoegd. Pas in het laatste kwart van de vorige eeuw werd "de Baan" ontdekt als een goed woonoord. Tot die tijd lag de.laan bijna vrij op het Oudwijkerveld, sleehts omzoomd door enkele villa's, boerderijen en tuinderijen.

· ,

c

· ·

=

<

Grand Cafe-Restaurant "Buitenhn", Maliebaan, Utrecht.

Maliebaan. Grand Cafe-Restaurant .Bultenlust" staat op de kaart gedrukt. "Buitenlust" was een geliefd ontspanningsoord voor Utrecht. Er waren ruime zalen voor het geven van diners en partijen en het houden van jaarvergaderingen en congressen. In dit gebouw werd in 1883 de A.N.W.B. opgericht, Hoewel sterk veranderd valt het op heden toch weI te onderkennen; het is het kantoor van de Albatros Superfosfaatfabriek en de Albatros Zwavelzuur en Chemische fabriek.

137

Utrecht. Nassaustraat.

138

Nassaustraat. Ook in de Wilhelminaparkwijk is al het een en ander veranderd, o.a. in deze straat, waarin we een bord met het woordje "Cafe" nu niet meer zouden verwachten. Nog vrij lang was de noordwand van de straat even v66r de helft onderbroken. De bouw stagneerde hier door de aanwezigheid van een laantje dat naar een dorpsachtig cafe en naar de IJsbaan .Vooruit'' leidde. Aan het eind van de straat valt te zien dat ook daar de bebouwing van de Frederik Hendrikstraat nog niet is voltooid. Dit gebeurde pas op het laatst van de twintiger jaren. Het verlengstuk kreeg toen de naam Graaf Adolfstraat.

81. Anthonius Ziekenhuis Prins Hendrilclaan

Utrecht

Jan van Scorelstraat. Het lijkt er weinig op, maar de kale lege straat tussen weilanden en boomgaarden is de huidige Jan van Scorelstraat. Het gebouw is het St.-Antonius Ziekenhuis aan de Prins Hendriklaan, dat thans ruim een halve eeuw oud is. De hoofdingang lag toen aan de Prins Hendriklaan.

139

Baanstraat

oj I140

Baanstraat. Bet gedeelte van de straat dat thans in verbrede vorm een deel is van de Burgemeester Reigerstraat. De huizen reehts zijn afgebroken ten behoeve van de verbreding, de huizen met de balkons links zijn te vinden bij het pleintje, waar de huidige Baanstraat begint.

lflrccl1I

Mgr. v. d. Weteringstraat. Dat is de huidige naam van de Weistraat, die we hier zien afgebeeld ter hoogte van de Openbare Lagere Montessorisehool, waarvan geheel reehts nog een klein stukje valt te zien.

Wei traat

141

Westerkade.

tilt. An. latter. UtttC~t.

142

Westerkade. De kleine winkels zijn grote geworden, de scheepvaart is vrijwel verdwenen en ook de brandklok (links) en de gaslantaarns zijn er niet meer. Veel van die oude gaslantaarns zijn door de Utrechtse kunstenaar Pijke Koch verbouwd tot artistieke elektrische 1antaarns. Ze staan langs alle Utrechtse grachten, op het Janskerkhof, op het Klaaskerkhof en op nog enke1e andere punten. De gemeente Utrecht heeft zelfs enige "export" op dit gebied, want er staan er ook enkele bij het Stadhuis in Venlo.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek