Utrecht in oude ansichten

Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2283-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Potterstraat. Nog een beeld van dezelfde plek, maar dan met links de elektrische Gemeentetram, rechts de tram van de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij op weg naar Zeist. Links op de hoek was een kroeg gevestigd,

33

~:,ech!

Potterstraat. De smalle straat vanaf de Neude. Op de voorgrond rechts de gerenommeerde sigarenzaak van Jacob Mantel, geheel links nog net een stukje van de sigarenwinkel en tabaksfabriek van J. J. HoI. In het huis waartegen de ladder staat was jarenlang gevestigd de lederwarenwinkel van Muller.

34

Utrecht

xeuee.

Edition Grand 8az:Jr Francais, Utrecht.

Neude. In het midden van het toen nog zo gezellige stadsplein de Pomp van Hamburger, een geschenk aan de Gemeente Utrecht bij een jubileum van de KoninkIijke Lood- en Zinkpletterijen voorheen A. D. Hamburger. De pomp was door het bedrijf zelf vervaardigd. Ze was niet mooi, maar weI karakteristiek. Bij een herindeling van de Neude kort voor de Tweede Wereldoorlog werd de pomp verbannen naar een saaie plek op de Vieutenseweg. Daar werd het geschenk een prooi van de "lieve straatjeugd", Toen men na de Tweede Wereldoorlog eindeIijk meende dat het toch weI artistieke waarde had bleek de pomp onherstelbaar verwoest te zijn, zodat het metale bouwwerk tensiotte weer in de smeltkroes is verdwenen.

35

De Neude te Utrecht

36

Neude. Iedere zaterdagochtend werd op de Neude de "Markt in ongeregelde goederen" gehouden, in de volksmond "vlooienmarkt" geheten. Oak de Pottenmarkt was rand de eeuwwisseling al van de Bakkerbrug naar de Neude verhuisd. Links van de boom een paar leuke ouderwetse kolenfornuizen.

UTRECHT

Lange dansstraat

Lange Jansstraat. Een beeld dat voor het grootste deel pas eind 1967 historie is geworden. De smalle straat aan de zijde van de Neude. Het hoekhuis, waarin tot de sloop kantoorboekhandel Lorje was gevestigd, diende omstreeks 1910 tot onderdak van een chocolaterie. Daarna was hier nog gevestigd mantelmagazijn Lommen. Het staketsel op het dak is geen Iichtreclame in opbouw, maar dient als ophangpunt voor de telefoondraden. Op de andere hoek was een sigarenzaak. Op de voorgrond de "Tent op de Neude", een donker geschilderd toiletgebouw, waarvan niemand begreep dat het juist hier moest komen en waarover iedereen blij was toen het in het begin van de twin tiger jaren werd gesloopt.

37

Ui tg. Nauta. Velsen, (Holl.)

38

Lange Jansstraat. De zijde aan het Janskerkhof. Links de winkel van opticien Hiele, waarvoor de gemeente zoveel moeite moest do en om het pand in eigendorn te krijgen voor de straatverbreding.

Utrecnt

Jansveld. Nog is deze straat wat rommelig, maar zoals vroeger is het toch niet meer. Het 2e huis rechts is de Societeit "Recht en Plicht". De mannen met de kleine petjes behoren tot het person eel van de Utrechtsche Maatschappij van Dienstverrichting, die aan het Jansveld haar opslagplaatsen en stallen had. Het was wat wij nu noemen: een stadsbesteldienst. De hoge mast in het midden is een telefoonpaal, steunpunt voor de draden van het bovengrondse telefoonnet, waarvan de centrale aan de Voorstraat zetelde.

39

40

Janskerkhof. Een idyllisch stukje Janskerkhof, thans het minst mooie deel van dit plein. Aile bomen die we hier zien zijn gerooid ten behoeve van het verkeer. Op de driehoek in het midden staat nu het ruiterstandbeeld van Willibrord. Aanvankelijk werd het geplaatst op een cirkelvormig trottoir, thans heeft dat trottoir een vorm, die wel getekend, maar niet beschreven kan worden. Op de voorgrond twee trams van lijn 3.

Hotel Pa s Bos Pa ?.. : Kr 'gers verbly" IgO, te Uirec-:

Janskerkhof. Hotel des Pays Bas, het staat er nog, maar helaas is de gevel van dit prachtige herenhuis in de twintiger jaren gelijkvloers rechts van de ingang danig vernield door een verbouwing. Ook het hek is verdwenen ten behoeve van een terras dat er echter al lang niet meer is. In Hotel des Pays Bas logeerde in 1901 Paul Kriiger voordat hij zijn woning aan de Maliebaan betrok, de villa "Oranjelust" die nog bestaat. Door de jaren heen diende het luxe-hotel als onderdak voor groten der aarde als zij op hun reis Utrecht aandeden.

41

= c >

o > c

.~

Pia ebit hi requiesc re musts (voorheen)

rhans .' ieuwe Srudenten┬ĚSo i e r it. Utre hr.

42

Janskerkhof. Een lelijke plek aan een mooi plein, die eehter nu heel wat mooier is. Waar hier nog de tuinmuur ziehtbaar is verrees in het begin van deze eeuw de societeit van het Utreehtseh Studenten Corps. Toen deze prentbriefkaart werd gemaakt door Joh. A. Moesman was de nieuwbouw op handen, gezien de grote plakkaten, waarop staat: "Plaeebit hie requiseere musis", de zinspreuk van het U .S.C. die betekent: Hier plegen de muzen te rusten".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek