Utrecht in oude ansichten

Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2283-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Korte Jansstraat. Niet velen zullen dit beeld kennen. Het is de Korte Jansstraat voor de verbreding. Links op het eind zijn de slopers al bezig. In het laatste huis v66r de hoek was de winkel van Kuyt, Daarnaast woonde kapper Bosselaar, wiens zaak thans aan de Minrebroederstraat wordt voortgezet door de heer Boksteyn. In het kapitale herenhuis op de voorgrond woonde tot 1893 kok J. B. I. Aertssen. Zijn restaurant was vooral bij studenten zeer in trek, maar ook bij anderen, want de man was een "wandel end nieuwsblad". Op de achtergrond de huizen van het Oudkerkhof, die gesloopt zijn voor verbreding van de Domstraat.

Cit.g. ~auta, 'el en, [Holl.]

44

Nobelstraat. De Nobelstraat gezien vanaf het Janskerkhof. Het mooie huis rechts is al sinds lang gesloopt voor straatverbreding. Het huis links viel ten offer aan de bouw van het hoofdkantoor van Levensverzekering- Maatschappij "Pietas". De huizen rechts, waartegen schilders op ladders bezig zijn, staan er nog. Het is de beruchte "puist" in de Nobelstraat.

Nobelstraat. Het gebouw .Pietas'' dat we nog op de hoek van de Drift vinden. Nadat deze levensverzekeringmaatschappij over de kop was gegaan kwam het gebouw in handen van de damesmodezaak "Maison de Paris", een winkel die aileen exclusieve kleding leverde en meer adellijke dan bourgeois-klanten had. Maison de Paris leverde o.a. aan Prinses Hermine, de tweede echtgenote van ex-keizer Wilhelm II van Duitsland. Ook voor Maison de Paris braken tenslotte minder goede dagen aan. Eerst werd het gebouw in tweeen gedeeld, waarbij de Nobelstraatzijde werd verhuurd aan de N.V. Spoorwegreclame. Daama werd nog een deel ingericht als zetel voor de Nederlandsche Crediet Bank en tenslotte werd kort na 1960 de modezaak opgeheven.

Lucas Bolwerk - Nobef straat.

Uitg. N. J. Soon. Amsterdam. =-

46

Nobelstraat. De andere zijde van de straat bij het Lucas Bolwerk. Het hoekhuis rechts was jarenlang een sigarenwinkel van de Utrechtse sigarenfabriek Hagen, thans zit in dit pand The Ascot Cleaners. Het huis links was in 1900 nog woonhuis, maar kort daarna kwam hier cafe-restaurant "Flora" dat we er nu nog vinden. Op de voorgrond links een Utrechtse hovenierskar met groenten.

Lucasbrug. Ret uiterlijk van de brug is veranderd, maar in wezen ligt hier nog dezelfde brug over de singel, die gebouwd werd in de tweede helft van de vorige eeuw ter vervanging van een overhaalpontje. Links het mooiste deel van het Lucas Bolwerk. Ret tegen de voormalige stadswal omhooglopende plantsoen was werkelijk een bloemenzee van het vroege voorjaar tot het late najaar. Dit moois werd opgeofferd voor de bouw van de nieuwe Stadsschouwburg.

47

Utrecht

Witte·· vrouwenpoort

48

Wittevrouwenbrug. De brug is nog net zo, maar de leuningen zijn wat rnooier geworden, De elektrische Gemeentetram trekt hier een open wagentje voort van de Zeister paardetram. Van 1907 tot 1909 werd namelijk de paardetramdienst op Zeist ingekort tot de Willem Barentszstraat. Links over de brug weer een .Jimonadetent" en rechts het hulpbureau van politie dat ook alweer geruime tijd gel eden voor het publiek werd gesloten. Het gebouw is het douanehuis dat werdgebouwd in het midden van de vorige eeuw nadat de Wittevrouwenpoort was afgebroken. In het klokkentorentje bevindt zich nog het aloude uurwerk dat op de poort zat.

r

UTRECHT

Wittevrouwenkade. Het gebouw van de voormalige meisjes H.B.S. dat nog steeds als middelbare school in gebruik is. Het werd gebouwd op de plek waar in 1877 de Willemskazerne atbrandde. Geheellinks zien we nog een deel van de linkervleugel van de kazerne, die nog steeds aanwezig is. Op de voorgrond turfschuiten. Dit deel van de singels toonde altijd een grote scheepsbedrijvigheid.

Wiltevrouwenkade.

10031

49

L

(Q . "'D "

'jt.oeL HIt ltccbi

50

Wittevrouwenstraat. Op de zijgevel van de bakkerswinkel links staat al sinds lang geschilderd: "Bakker Top, Uw grootmoeder kocht hier reeds". Hier dan het bewijs dat de man reele reclame maakt. De oude heer Top aan de deur van zijn winkel, waarvan het uiterlijk nag niet eens zoveel veranderd is. Zelfs binnen is nag veel ouds te vinden. Verdwenen is echter het imposante huis met de kolommen iets verderop in de straat. Het is onherkenbaar verbouwd als winkel voor Roos en Van der Kolk. In het huis naast Top woonde vroeger kapper "Maison Pierre", een klein bedrijf met grote naam, want de man was gehuwd met een francaise, had zijn opleiding in Frankrijk gehad, leverde perfect kapwerk

en praatte als een echte Figaro honderd uit.

Hoot/sstraat

Boothstraat. Deze straat is niet genoemd naar William Booth, de stichter van het Leger des Heils, maar naar een Utrechtse burgemeester Booth. We kijken de straat in vanaf de Voorstraat. Links de winkel van M. J. van Merkestein, destijds een zaak voor huishoudelijke artikelen en ijzerwaren. Thans is hier een snelstomerij gevestigd.

51

Minrebroederstraat. Een rustige deftige straat, eigenlijk min of meer nog steeds, want

52 winkels zijn er nog maar schaars te vinden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek